sosyalistforumda'ki bir tartışmaya katkı

#1
sosyalistforum'da bir başlık altında yapılan tartışmanın içinde bir konu tartışılıyor.. başlık bayık-abd üzerine ama tartışma sapmış., konu marks tefsirine dönmüş.. :D

http://www.sosyalistforum.net/polit...lar-bugun-bizim-kobani'deki-muttefikimiz.html

ekim arat.. marks'dan bir "kuple" alıntladı.. :D
Marx Alman İdeolojisinde bunun altını çok net çiziyor.
Komünizm ampirik olarak özgür halkların birleştiği bir dünyada mümkündür.Bu da bize çok uzun bir devrimler döneminden geçeceğimizi dünya devrimine dönük bir süreci tarif ediyor.Tek tek ulusların devrimleri yada bölgesel kıtasal devrimler silsilesi gelecektir.Bu zincir şeklinde halkları birleştirecektir.

ekim arat bu alıntıyı., kapitalizm ile komünizm arasında bir ara aşama gibi sunduğu sosyalizmi ispat için sundu.. hasan karakaçan ne demek istiyor anlamadı bile.. onun derdi devlet ve iktidar olduğu için buna da sosyalizm diyerek meşruluk kazandırmaya çalışıyor..
işin bu anlamama ahmaklık yanı ayrı.. asıl ahmaklık.. marks tefrisinde ortaya çıkıyor..

Komünizm ampirik olarak özgür halkların birleştiği bir dünyada mümkündür
ekimim aratım marksist ama marksdan bi haber.. yeterince okumamış.. içinde özgür halklar geçiyor ya.. sanırsın.. marks değil de mao konuşuyor.. bunu anti sömürgecilik anlamında sosyalist devlet ile özgürleşmiş halklar anlıyor..
üretici güçler teorisi ne der ekimim aratım..
kapitalizm dünya ölçeğinde yayılıp yerleştikçe yani üretici güçleri geliştirdikçe "özgür halklar" dediğin burjuva devrimleridir.. ister "milli burjuva"!! yapsın., ister ingiliz sömürgeciliğinin "döllemesi" ile hindistandaki gibi olsun.. özgür halklar dediği kapitalistleşmiş toplumlardır.. marksın., dünya devrimi ve ingiltere bağlantısı hakkındaki düşünceleri okuyun ne demek istediğimi anlarsınız..

konuya bir alıntı ile "bilge" borga atlamış..
3° karşılıklı ilişki yaygınlaştıkça yerel komünizm ortadan kalkar. Komünizm, ampirik olarak, ancak egemen halkların "hep birden" ve eşzamanlı hareketi olarak olanaklıdır, bu da üretici gücün evrensel gelişmesini ve buna bağlı olan dünya ilişkilerini (Weltverkehr) varsayar.
alıntıyı yazmamış.. (marks-engels seçme yapıtlar el yazmalarından)
tabi.. bu alıntının üstü ve altı var.. yerel komünizm dediği de ne sosyalist devlet ne komünist aşamaya geçmiş toplum(marksizme göre yazdım)
burada da.. ancak egemen halkların "hep birden" ve eşzamanlı hareketi olarak olanaklıdır
egemen halkların tanımını kullanıyor.. aslında özgür halklar tanımı ile aynı şey..

borga..yanlış tefsir edildiğini vurgulamış ama doğrusu nedir açıklamamış..
ekimim aratım.. ahmaklığa devam ediyor..
Egemen halklar sömürgecilik ve kapitalizmin boyunduruğundan kurtulmuş halklardır BORGA.Yani devrimi başarmış. :D
marksın peçeteye yazdıklarında bile sömürgecilikten kapitalizmden kurtulmuş halklar sosyalist devrimler tanımı ve önermesi yokken ekim arat marks adına uyduruyor..

borga.. işin aslının farkında ama bunu açık ederse marksı kenara koymak zorunda.. alıntıların küresel burjuva devrimlerini ifade ettiğini söylemek zorunda.. bunu yaparsa da forumdaki marksistlerle çatışacak., pulları dökülecek.. :D
yani kıvırtıyor..
Egemen Halk kavramını burada ne anlamda kullandığı konusunda şahsen net değilim. yalanını yiyeyim..:D ama aşağıda bal gibi çaktırmadan açıklıyor.. Kolayca dominant halk üzerinden gidip, (İngilizce çeviride bu kavram var) tarihli tarihsiz halk ayrımı yapmasına dönük sonuç çıkarmak mümkün. Bu konudan bahsederken bunu kullanıyorum. Fakat Almanca metinde bildiğimiz iktidar/muktedir/egemen olmuş halk kavramını kullanıyor. Alman İdeolojisi bir bütün olarak okunduğunda Slavlara dönük bir olumsuz yüklenmeye rastlanmıyor. Marks genellikle bu milletten bahsederken bu olumsuz kavrama yönelir. Ayrıca, bu kitapta ulus/millet konusunda bariz vurgular yok. Yine bu kitap Marksın düşüncelerinde önemli değişime yol açan Rusya incelemelerini de kapsamıyor ama buna rağmen başka güçlü ifadeler var. Bu durum Egemen Halk kavramı konusunda mevcut düşüncemi zorluyor ve kararsız kalıyorum. Marks Halk içine egemenleri dahil etmeyen bir önder. Klasik ML kadarıyla yetinsem ilk ifademde karar kılarım. Ama Marksın bize ve kendisine sunulan tarih kavramını esas almadığını bu kitapta da görüyoruz. Bu kısım Türkçe çeviride de var.
asıl metinde halk mı? geçiyor.. bütün toplumu ifade eden bir kelime mi? bakar anlarsın.. :)

konu dışına çıkılmış ama en azından önemli bir mevzu tartılmaya başlanmış.. ciddi olun .. sürekli kendini yaşatan hamaset yapan şerbetcilik yapan tarzı arada bir bırakın.. foruma faydanız olsun.. doğru zeminlerde doğru bilgi paylaşımı yaratın.. arada bir olsa da bunu yapın.. "kaşarlar".. :D

üretici güçlerin ilerlemesi yani tarihin diyalektiği kapitalizmin küresel yayılması anlamındadır.. bu yayılmalarla geri toplumlar(feodal) geri sistemler(feodalizm) tasfiye olur.. halklar özgürleşir..
ve.. küreselleşmiş üretim ilişkileri ve egemenlik artık üretici güçler nezdinde ilerlemeciliğini yitirir yerine bu durdurma işleyişini aşacak toplumsal devrimler aşaması başlar.. marksın dediği budur.. yerel komünizm derken sosyalist devletlerden bahsetmediği çok açıktır..

Mülkiyetin ikinci biçimi, özellikle birçok aşiretin sözleşme yoluyla ya da fetih yoluyla bir tek kent halinde birleşmesinden ileri gelen ve köleliğin varlığını sürdürdüğü antik komünal mülkiyet ve devlet mülkiyetidir. Komünal mülkiyet yanında taşınır ve daha sonra taşınmaz özel mülkiyet, daha o sıralar gelişir, ama komünal mülkiyete bağımlı olağan-dışı bir biçim olarak. (alman ideolojisi., 4. bölüm altında)
buraya kadar yazdıklarıma kafanız basmadıysa.. bu da size kıyak olsun.. :D


elmalılı hamdi hoca yanınızda halt etmiş.. herkes tefsir ustası olmuş., yetmemiş., marksı marksdan daha iyi anlatıyor..
 
Üst