Sosyalist Pop Müziği

#1
Sosyalist hareket geleceğine daha güçlü ve daha hızlı iletişimle gitmelidir

Merkezi bi Sosyalist Parti ve Özerk Bileşenlerle

zamanla daha yaşamın içerisinde ve etkin olacağını düşünmekteyim

Bu düşüncelerimin doğruluğunu zaman ve yeni yöntemlerin uygulanması gösterecektir

Kültür

Sinema

Tiyatro

Kitaplar

Etkinlikler

Televizyon Kanalları

Günlük Gazeteler

Yüzlerce Siyasi Dergi

Edebiyat Dergileri

Festivaller

vs. bizim bu yeni yöntemlerle YENİ SOSYALİST KÜLTÜR DEVRİMİ yapmaktır

Kitapevleri, Sergi Salonları, Resim Atölyeleri

Konu Üzerinden Tartışma Forumları

ve Özerk Bileşen ve Merkezi Parti
 
#2
Kapitalist Kültürden olan Pop Müziğini nasıl olurda

Sosyalist Harekette ve Sosyalist mücadelede kullanabiliriz? sorusunu sorabilirsiniz

Kendi kültüründe Pop Müziği belirli konuların dışında çıkamıyor belli sayıda toplumsa mesaj veren pop müziği ve videosı vardır

Sosyalist Hareketin, Gençliğin gönüllü olarak mücadelesini sağlamak için

Pop Müziği Kültürü oluşturmalıyız

Bu kültür sosyalist fikirleri anlatacaktır

Pop Müziği 2 veya 3 dörtlükten oluşuyor veya daha kısa sözlerin birkaç kez tekrarından bizlerde

toplumsal konuları ön plana alan pop müziği oluşturabiliriz

videolarını sosyalist özerk bileşenlerin kanallarında yayınlayabiliriz

Bu müzik sayesinde Sosyalist kültürümüzün geleceğe aktarımında bi önemli bi etki olacaktır
 
#3
Rojava, Eşbaşkanlık, Demokratik Yasaların

Sosyalizmin ve Yeni Sosyalist Devrimlerin daha net anlatılabilmesi için yeni çalışma yöntemleri

geliştirmeliyiz

Videolarla ve Albümlerle bu

Sosyalist Kültür Devrimini daha da ileriye taşıyacaktır

Sosyalist Hareketin tarihini, mücadelesini, hafızamızı oluşturmalıyız

İlk yapılan işler ve çalışmalar biraz garip gelecek ama zamanlar alışacağımızı düşünmekteyim
 
#4
sevgili aykut..
genelde senin yazılarını okuyor ama müdahil olmuyorum.. birazda seni reelden tanıdığım için de bunu yapıyorum.. bana göre düşüncelerini ortaya döküyorsun ve dökerken eksik-yanlış-vs. olabilir ama bunlar samimi düşüncelerimdir ruh halini de hissettiriyorsun.. yada seni tanımaktan dolayı ben böyle algılıyorum.. :)

müzik konusunda izninle bir kaç şey söylemek isterim..

müzik alanındaki tasniflemeler ve buna uygun tanımlamalar hem tartışmalıdır hem de kodlama içerir.. ama aynı zamanda bir çeşit sosyal-siyasl çatışma zeminleridir de..

orta çağ(ben bu tanıma pek katılmıyorum ama anlaşılsın diye bunu kullanıyorum) ile birlikte resmi yani egemenler kültürü üzerinde oturduğu toplumun kültüründen kendini ayırmaya başladı.. yada şöyle izah edeyim.. toplumsal yapılar üzerindeki egemen yapı kendini kurumsallaştırmaya/devletleştirmeye başladığında bunu yaptı..

aristokrat tabaka(ilk etapda üst tabaka ama hala toplum içinde) giyiminden yaşam tarzına ve sosyal-kültürel ilgileri ve işlerine kadar bu ayrımı zamanla geliştirdi ve ayrıştırdı..

müzik de bunlardan biridir..

halk tabakalarında yaşamı ave toplumsal ilişkileri anlatan hatta oluşan egemenlik işleyişini de eleştiren söz ağırlıklı müzik tarzı gelişirken., üst tabakada enstürüman ağırlıklı müzik tarzı gelişti.. bu anlamda.. enstrümanlar da değişti.. üzt tabakanın enstrümanları pahalıya mal olduğundan kendi sürecinde gelişirken.. alt yapıda farklı araçlar gelişti.

bu sürecin doruk noktası opera-arya ve klasik müzik denilen tanımlarda netleşirken., alt tabakada., halk ozanları(maniler., ağıtlar, taşlamalar) yine yaşamı ve doğayı tasfir eden halk oyunları müzikleri olarak netleşti..
dini ayinlerde bu anlamda ayrıştı.. klasik müzik tarzı dini müziklerle halkın tek yada topluca ama hep birlikte icra ettikleri müzik tarzı gelişti..
örneğin daha sonra bir çok müzik tanımının anası olacak olan blues(başka alanlarda.. balad-barak-bozlak-stran vs) bir çeşit inanç müziğidir ama sonradan bir çok dala ayrılırken inanç zeminlerinden kopmuştur..

gezici tiyatrolar(sokak tiyatrosu) arya-opera karşıtıdır.. halk ozanları besteleri klasik müzik karşıtıdır..

"modernleşme" ile birlikte yani aristokrasi-halk ayrı ilerleyen sosyal-kültürel süreç yerine devlet kurumsallaşması ve bu kurumsallaşmanın tüm toplum üzerinde sosyal-kültürel hegomanya kurabilmesi süreci geçti..

"ortaçağ"dan beri gelen ayrışma yine kaldı ama net ayrı duruş kalktı.. bir "harmanlama" süreci başladı.. altıda üstüde belirleyen devlet oldu..

dikkat edilirse.. ortaçağdan beri gelen ve "modernite" içinde de aynı şekilde sisteme aykırı işleyen müzik tarzı aynıdır.. batı kültüründe country anadolu-asya da halk müziği olarak tanımlananlar böyledir..

sistem bunlara da müdahil oldu.. isyan boyutunu çeşitli zeminler yerleştirerek özünden koparmaya çalıştı ama elbette direnenler de oldu..

pop müzik ilk çıkışı ile hippy ve rock müziğine alternatif olarak "popüler".. yani., halk içinde her kesime!! hitap eden kabül gören anlamını alarak yola çıktı.. çünkü.. blues ve country zeminlerinden ruh alarak doğan rock müziği isyankarları tarif ediyordu.. moderniteye isyan edenleri yada kurulu düzenin kültürüne yaşam zihniyetine isyan diyeyim.. sistem buna da müdahil oldu bu sefer.. rock-country-halk müziği blues vs. ne olursa olsun sisteme isyan eden müziklerin başına protest tanımı kondu.. ama bu tür genelde blues-rock-country-türkü vs zeminlerini kullanır..

demem o ki., pop müziğinden sosyalist müzik çıkmaz.. çünkü adı ruhunu tarif eder.. :)

örneğin rap müziği uygundur.. çıkışında., zenci sokak çocuklarının söz ağırlıklı taşlama ve vucud dilini de katan bir protest müzik olarak başlamıştır..

bunları katkı amaçlı yazıyorum.. tartışmaya da açıktır..
 
#5
müzik alanındaki tasniflemeler ve buna uygun tanımlamalar hem tartışmalıdır hem de kodlama içerir.. ama aynı zamanda bir çeşit sosyal-siyasl çatışma zeminleridir de..

orta çağ(ben bu tanıma pek katılmıyorum ama anlaşılsın diye bunu kullanıyorum) ile birlikte resmi yani egemenler kültürü üzerinde oturduğu toplumun kültüründen kendini ayırmaya başladı.. yada şöyle izah edeyim.. toplumsal yapılar üzerindeki egemen yapı kendini kurumsallaştırmaya/devletleştirmeye başladığında bunu yaptı..

aristokrat tabaka(ilk etapda üst tabaka ama hala toplum içinde) giyiminden yaşam tarzına ve sosyal-kültürel ilgileri ve işlerine kadar bu ayrımı zamanla geliştirdi ve ayrıştırdı..

Evet, doğrudur

Müzik aslında binlerce yıldır vardı fakat kısa süreli tekrardan ve yeni araçlarla yapılması bayağı zaman aldı.

halk tabakalarında yaşamı ave toplumsal ilişkileri anlatan hatta oluşan egemenlik işleyişini de eleştiren söz ağırlıklı müzik tarzı gelişirken., üst tabakada enstürüman ağırlıklı müzik tarzı gelişti.. bu anlamda.. enstrümanlar da değişti.. üzt tabakanın enstrümanları pahalıya mal olduğundan kendi sürecinde gelişirken.. alt yapıda farklı araçlar gelişti.

bu sürecin doruk noktası opera-arya ve klasik müzik denilen tanımlarda netleşirken., alt tabakada., halk ozanları(maniler., ağıtlar, taşlamalar) yine yaşamı ve doğayı tasfir eden halk oyunları müzikleri olarak netleşti..
dini ayinlerde bu anlamda ayrıştı.. klasik müzik tarzı dini müziklerle halkın tek yada topluca ama hep birlikte icra ettikleri müzik tarzı gelişti..
örneğin daha sonra bir çok müzik tanımının anası olacak olan blues(başka alanlarda.. balad-barak-bozlak-stran vs) bir çeşit inanç müziğidir ama sonradan bir çok dala ayrılırken inanç zeminlerinden kopmuştur..
olayların gidişatı anlattığın gibidir

HALK Ozanları kısmını pek anlayamadım

HALK OZANI DENİLEN KİŞİLER, TARİHSEL SÜREÇTE HEP EGEMENLERİN TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA AĞIT YAKTI, MANİ SÖYLEDİ

Bence Halk Ozanları da, Egemenlerin isteklerini yerine getirdi

Örneğin Halk Ozanı şiirlerini yüz elli yıl önceden bulup okuyalım, tamamıyla kitleleri demoralize eden bi müzik yapımıdır

Halk Ozanları diğer bi tabirle, emekçilerin sesi, ezilenlerin sesi değildi. Her Zaman Egemen sınıfa hizmet etti ve onun talimatları doğrultusunda müzik yaptı

Ben Halk ozanlarının dinlemem, tamamıyla acıyla dayalı, "acılı şiddet inancı" gibi bişey
 
#6
Bugün Dünya Sosyalizmin İlkeleri ve Yaşam Felsefesi Doğrultusunda Bi Müzik Yoktur

Sosyalizm benim düşüncelerim herkesin siyasi fikirle hareket edip, sosyalist partilerin, sosyalist gazetelerin, sosyalist siyasi dergilerin vs. yaşamın içinde bulunmasıyla bi anlam kazanır

Sosyalizmi, Devlet Kapitalizmin ya da Kapitalizmi "zararsız" hale getirecek bi sistemdir

Yani Sosyalizm ve Kapitalizm onlarca yönüyle beraber, onlarca yönüyle farklı ve Sosyalist fikirlerin yönlendirdiği bi kapitalist düzenden bahsediyorum

Örnekle Sosyalizm, Mesela bi teknolojik alet üretildi ilk başta bu aletin insanlara zarar verdiği anlaşılmadı zamanla anlaşıldı ama kapitailst sistem üretim ve kar algısıyla bunu hemen üretimini durdurmaz

Sosyalizm burada devreye girip, bu zararlı aletin üretimini durduracak yasal ve sokak eylemleri düzenler

Tekrar konumuza dönersek

Sosyalizmi anlatacak bi müzik yok, şöyle yok; Dünyanın her yerinde genelliği olan bi durumda değil

Halk Ozanları olsun, ağıtlar olsun, türküler olsun egemenlerin isyancıların, sosyalist fikirlerin gelişmesini engelleme olarak görüyorum

ben Halk ozanları müziğini, türküleri, ağıt müziğini sosyalistlerin savunmasını istemem

onun için alternatif ve genel bi müzik yapmak. Caz'da içinde olacak ve diğer sosyalist yaşamı ve mücadeleyi anlatan müziklerde olacaktır
 
#7
Caz, Rap ve diğer müzikler bizim için önemlidir ve bu müzikleri tanımlama da farklılıklar kullanabiliriz. Sosyalist Caz Müziği, Sosyalist Rap Müziği, Sosyalist Gerilla Müziği, Sosyalist Pop Müziği

Günümüz Pop Müziğinin temel felsefesine bakarsak, barış hukukuyla yazılmış ama sürekli kendi tarzını anlatan aşk, ayrılık gibi konuları işlemektedir

Bazıları da toplumsal olayları anlatır işte bizde Sosyalist Pop Müziğine buradan yaklaşacağız.

Toplumsal olayları, Sosyalist devrimleri, yeni sosyalist devrimleri, Rojava devrimini kitlelere nasıl anlatacağız

Şunu demek istiyorum, tamamıyla sosyalistlere ait bi müzik kültürü oluşturmalıyız

Caz, Rap, Gerilla müziği mesela bu müzik tarzları coşkulu bi anlatım taşır bizde bu coşkulu anlatımı pop müziğinde de yapacağız

Halk Ozanları, Ağıtlar, Türküler kederi, boyun eğmeyi anlatır bunu reddedeceğiz

Yeni ve daha etkili, coşkulu Sosyalist caz, rap, gerilla, pop vs. müzikleri her alanda kullanmalı ve söylemeliyiz şarkılarını
 
#8
HALK Ozanları kısmını pek anlayamadım

HALK OZANI DENİLEN KİŞİLER, TARİHSEL SÜREÇTE HEP EGEMENLERİN TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA AĞIT YAKTI, MANİ SÖYLEDİ

Bence Halk Ozanları da, Egemenlerin isteklerini yerine getirdi

Örneğin Halk Ozanı şiirlerini yüz elli yıl önceden bulup okuyalım, tamamıyla kitleleri demoralize eden bi müzik yapımıdır

Halk Ozanları diğer bi tabirle, emekçilerin sesi, ezilenlerin sesi değildi. Her Zaman Egemen sınıfa hizmet etti ve onun talimatları doğrultusunda müzik yaptı

Ben Halk ozanlarının dinlemem, tamamıyla acıyla dayalı, "acılı şiddet inancı" gibi bişey

sevgili aykut..
dediklerinde doğruluk payı var.. ama şu konuda bence eksik bilgiye sahipsin..
Halk Ozanları diğer bi tabirle, emekçilerin sesi, ezilenlerin sesi değildi. Her Zaman Egemen sınıfa hizmet etti ve onun talimatları doğrultusunda müzik yaptı
egemenler için "iş" yapanlara vakainüvist denir.. bunu şiir vb. şeklinde yapılanına da kaside(methiye) denir ve saray veya dini egemenler için yapılır.. bunu yapanlara halk ozanı denilmemiştir..
sanırım.. şah ismail ve bazı inanç önderleri için yapılanları kasdediyorsun.. ama bunların kökünde de var olan egemen siyasal-dinsel sistemlere itiraz vardır.. şah ismail desteği de osmanlı-sunni baskısından dolayıdır.. dönemlerinin karaktersel özelliklerindendir..

istisnai olarak çok sonralarda halk ozanı sayılan!! sistemi övenleri olmuştur.. murat çobanoğlu vs. gibi.. ama bunlar halk ozanı tanımına tezat örnek ifade eder..

Ben Halk ozanlarının dinlemem, tamamıyla acıyla dayalı, "acılı şiddet inancı" gibi bişey
hepsi bu tarz değildir.. olması da oğaldır.. yaşatılan acılar anlatılıyor ve ezilen toplumlar da genelde yaşadıkları acıları dile getirir.. yaşadıkları sevinç pek fazla değildir.. bu anlamda bazı şiir ve türkilere sosyolojik analiz-eleştiri yapılabilinir ama acıya dayanmasını realite olarak görmek gerekir..

halk ozanı tanımı gereği toplumun kendi içinden çıkan ve bir egemene değil o topluma dayanarak üretim yapanlara denir..
 
#9
Mesele şu "halk ozanları" ile ilgili

Şimdi bizlerde bu toplum içinde yaşıyoruz, insanların bı kısmı halk ozanlarını dinliyor, bi kısmı başka bi müzik dinliyor

Ben halk dinliyor diye "halkçı" olamam ki

Ben Millet dinliyor diye "milletçi" olamak ki

Benim temel ilkelerimin bütünü SOSYALİZMİ verir

Ben eğer bu halk ozanı erkek egemen bi mantıkla şiirler yazmış ve türküler söylemişse ben bunu kendi içinde sınıflandırmam TAMAMIYLA REDDEDERİM

Eğer, bu halk ozanının kadını aşağılaması ve erkek egemen mantıkla yazması beni ilgilendirmez diyemezsin

Eğer, halk ozanları tarihsel süreçte gelişmiş olabilir fakat bu halk ozanları "sosyalizmin düşünce sisteminde" savunulamaz

İsterse halk dinlesin, isterse millet dinlesin, isterse Akp Burjuvazisi okusun

Akp Burjuvazisi kendi ekonomik özgürlüğünü, fikirsel kölelikle bütünleştiriyor ondan sığ ve boş bi kütük gibi konuşmalar yapıyorlar ve arada saçmalama üzerine saçmala yapan Akp bürokratları televizyonlardan izliyoruz

İnsanlar özgürlük alanlarından birini köleci ve esir alan sisteme teslim edersen. Bu köleci ve egemen sistem seni oradan rehin alır

Tekrar ediyorum, Egemen kültürün ürünü olan Halk Ozanlarını ve Şairlerini, Şiirlerini ve Kitaplarını Reddediyorum
 
Son düzenleme:
Üst