solplatform'da veda dost eleştirisine yanıt

#1
Mustafa Karasu aklı sıra Ekim Devrimini irdelerken Ekim Devrimi ile Abdullah Öcalan’ın Kürdistan da önerdiği Devrim arasında paralellik kurmuş.

Bir kere Ekim Devrimi,Kapitalist sisteme karşı,onu yıkan,onu temsil eden Burjuvazinin elinden siyasi erki alarakBurjuvaziyi,siyasal,ekonomik ve ideolojik olarak MÜLKSÜZLEŞTİREN, SOSYALİST BİR DEVRİMDİR.

Yani kısaca, sömürüyü sağlayan,üretim araçları üzerindeki özel mülkiyeti kaldıran bir DEVRİMDİR.
Ekim Devrimi ,KAPİTALİZMİ yıkan bir DEVRİMDİR.
Oysa Kürt Özgürlük Hareketi önderlerinin Devrim anlayışı,Kapitalizmi YIKMAK değil,onu SINIRLANDIRMAKTIR.

Bakın geçenlerde yapılan DTK kongresinin açıklamasında ne söylenmiş:

“Sayın Öcalan demokratik özerklik boyutuyla beraber ekonomi ayağını da oluşturmuştur.
Önderliğimizin reel sosyalizmi nasıl tarif ettiğini biliyoruz. Mülkiyete yaklaşım özel mülkiyeti kabul etme ancak tekelleşmeye karşı durmaktır. Topluluk mülkiyeti tekelleşmeyi hedeflemeyen, kontrolü kendi elinde tutan, üretimle bağ içinde olan ve toplumsal ihtiyaçlar üzerinden gerçekleşmiştir. Kapitalizmi sınırlamak komünal ekonomide esastır. Devleti küçültme nasıl ki esas ise kapitalizmi de sınırlamak esastır.

Kapitalizm koşulları altında,mülkiyet ilişkilerine dokunmadan,akılları sıra dağıtımda daha “adaletli” bir paylaşımı sağlamak amacını taşıyorlar
Sanki dağıtımdaki adalet,mülkiyet ilişkilerinden bağımsızmış gibi!

Bize göre bu kararlara bir isim koymak gerekirse bunun adı REFORMİZMDİR,bunun adı SİSTEM SOLCULUĞUDUR,bunun adı yeni tür SOSYAL DEMOKRASİDİR..

Asıl merak konusu Mustafa Karasu’nun bu açıklamalarına ve DTK ‘nın açıklamasına,kendisini ML olarak tanıtan,bu konuda mangalda kül bırakmayanların seslerinin çıkmaması.

Sonra KUYRUKÇUSUNUZ dediğimiz de bize kızıyorlar.
veda

http://www.solplatform.biz/index.ph...8f3ja6&topic=4875.msg10994;topicseen#msg10994

sevgili dostum veda.. tepkisel bir eleştiri yapmış.. tepkisel dedim.. çünkü.; mustafa karasu yazısını eleştirse anlarım.. ama karasunun tespit olarak sunmadığı-ifade etmediği bir şeyi kendi algısı üzerinden eleştirmiş.. öncelikle bu duruma açıklık getireyim..

Mustafa Karasu aklı sıra Ekim Devrimini irdelerken Ekim Devrimi ile Abdullah Öcalan’ın Kürdistan da önerdiği Devrim arasında paralellik kurmuş. evet.. paralellik kurduğu doğrudur.. kuramaz diyerek eleştiri haktır.. ama.. ekim devrimi ile aynı tarzda bir devrim önerisi(proğramı ve süreci vs) sunmuyor., aksine daha farklı olacağını gerekçeleri ile belirtiyor..

Ekim Devrimi'nin 100. yılına giriyoruz. Bu yıldönümünde Ekim Devrimi'ni daha kapsamlı değerlendirmek gerekiyor. Ekim Devrimi insanlık tarihi açısından çok önemli bir devrimdir. Özellikle de devletçi sistemlerin ortaya çıkmasından sonra Sovyetler Birliği gibi çok geniş bir alanda sömürücü egemen sınıfların iktidardan düşmesi, onun yerine işçilerin, köylülerin, emekçilerin, ezilen halklar ve toplulukların iradesi olan meclislere dayalı bir sistem kurulması, insanlık tarihi açısından çok önemli bir gelişmedir. 1917 Ekim Devrimi'yle birlikte Rusya'da işçilerin, köylülerin, emekçilerin meclislere yani Sovyetler'e dayalı yönetimi gerçekleşmiştir. Emekçilerin yönetim gücü egemenleri devirdiği gibi, sömürücü üretim sistemi olan kapitalizmi ve feodalizmi de tasfiye etmiştir. Bunun yerine kolektivizme dayalı bir üretim biçimi ortaya çıkmıştır. Kuşkusuz Ekim Devrimi'nden sonra Sovyetler'in giderek iktidar ve devlet olması, yine kolektivizm denilen kamulaştırmanın giderek devlet kapitalizmini ortaya çıkarması durumları ayrıca değerlendirilecek konulardır. Ancak başlangıç itibariyle böyle bir devrimin gerçekleşmesi eğer doğru değerlendirilirse, insanlık tarihi açısından çok büyük sonuçlar ortaya çıkaracak bir devrimdir. Emekçiler için, ezilenler için çok önemli bir yönetim deneyimi olmuştur. Olumlu ve olumsuz yanlarıyla gelecekteki özgür, demokratik ve sosyalist yaşamın yaratılmasında bu devrimin ve devrim sonrası ortaya çıkan siyasal, ekonomik, toplumsal, kültürel yaşamın önemli katkıları olacaktır. Özcesi; insanlığın özgürlük tarihi için, sınıfsız, sömürüsüz yaşam özlemi için çok önemli bir deneyim olmuştur.

alıntıladığım bölümde bile ekim devriminin neyine sahiplendiği ve neyine karşı olduğu çok açık ifade ediliyor..

ekim devrimi.; tıpkı nutuk olayında olduğu gibi her kesime göre bir tarih "yazılımı" ile anlatılır-tanımlanır..
örneğin.: "yazıldığı" gibi..ortada çelik çekirdek bir parti ve pratiği sonrası bir iktidara yürüme olayı yoktur.. parti olarak tanımlanan.; parti içindeki bolşevik hiziptir.. ki.. ekim devrimi arifesinde çoğu iktidara yürümeye niyetli de değildir.. ama sanki., rsdip dışında., çelik çekirdek ayrı bir parti(bolşevik "parti" de derler) var-mış gibi yazılır!!..
elbette ekim devrimi iktidar alınışının en önemli öncüsü bolşevikler ve lenin dir ama tek değildir.. ve daha önemlis iiktidara yürüyen bolşevikler yada olmayan parti de değildir., sovyetlerdir(petrograd sovyeti).. üstelik petrograd sovyeti temsilciliğinde kronşdat asker sovyetidir..

isteyen istediği gibi nutuk yazsın.. bunlar birer tarihsel gerçeklerdir.. lenin'den görelim..
lenin almanyadan gizlice geldiğinde ortada bir hükümet vardır ve parti(rsdip) iktidarda ortaktır.. ama aynı zamanda hükümet dışında sovyetler vardır ve hükümeti tanımamaktadır.. lenin bu duruma ikili iktidar der..
lenin nisan tezlerini sunar.. aslında bir çeşit proğram-bildirgedir..
birinci adım-şiar.: "iktidar sovyetlere".. çünkü sovyetler tabandan., halkın seçtiklerinden oluşan gerçek temsilcilerdir.. ordu-bürokrasi dağıtılsın ve seçimle gelsinler der.. vs. yani iktidarın gerçek sahipleri sovyetler sistemidir demiş olur.. karasunun da bahsettiği-sahiplendiği budur..
ikinci adım-şiar.: "sovyetler iktidara".. yani artık ikili iktidar bitmeli gerçek sahipleri iktidar olmalıdır der.. petrograd sovyeti ayaklanma kararı alır ve kronşdat asker sovyeti desteği ile saraya yürür.. var olan hükümet dersest edilir yerine halk komserleri kurulu(sovnarkom) gelir.. ama ne geçici bir hükümet kurulur ne de sovyetler tarzı bir iktidar.. zaten bu kurul üyelerinin çoğu ya idam edildi ya suikaste uğradı..
işte sahiplenilmeyen ve eleştirilen yanı da burasıdır..

demem o ki.. hayır böyle bir şey-ler yaşanmadı denilsin tartışalım.. tarihsel gerçeklere dayalı verilerle tartışalım..
1- gerçek halk iktidarı sovyetler ise neden? iktidar sovyetlere denildi ama verilmedi..
2- eski devletin tüm kurumları(ordu-bürokrasi) lavedilecek ve yerine seçilenler gelecekti.. ama eski aygıt ve kurumları hatta işleyişi ve elemanları aynen kaldı..
3- burjuvaziyi iktidardan indirmek.. büyük işletmeleri devlete devretmek.. kapitalizmi yıkmak mı? dır..marks bile pd sürecinde böyle demez.. pd süreci içinde üretim-yönetim tabana yayılarak devlet sönümlenir der..

bu anlamda...
Ekim Devrimi ,KAPİTALİZMİ yıkan bir DEVRİMDİR.
Oysa Kürt Özgürlük Hareketi önderlerinin Devrim anlayışı,Kapitalizmi YIKMAK değil,onu SINIRLANDIRMAKTIR.

ekim devriminin kapitalizmi yıktığı iddiası marksı da aşan bir şey.. iktidarı almak ile kapitalizmin yıkılması ayrı şeyler-süreçler olsa gerek.. pd bir anlamda kapitalizmi sınırlamak ve eritmek değil mi? dir.. yani büyük mülkiyete el koymak ama küçük-orta mülkiyetin kalması ve zamanla eritilmesi süreci nedir?.. üstelik ekim devrimi kapitalizmi sınırlandırmamış aksine eksiğini tamamlamaya(nep) çalışmıştır sadece iktidarda burjuva yoktur ve burjuva yararına tamamlama değil dir!!.. denir.. ama tersi sonuç ortaya çıkmış., ekim devrimi çözüldükçe rusyada kapitalizm gelişmiştir..

yine özgürlük hareketinin çizgisi eleştirilirken aynı hata yapılıyor..
her şeyden önce bir sistem sınırlandırılamaz.. sistemden kopulur.. kapitalizm bir sistem olarak ekonomik-sosyal-siyasal yanı ile nasıl? sınırlandırılır.. sadece kişi yada topluluk olarak koparsın.. bahsedilen de budur.. öncelikle kişi olarak kopacağız ama bunun için kopmayı yaşayabileceğimiz yapılar-zeminler yaratılmalıdır.. deniliyor.. doğrudur-yanlıştır yaşam pratiği ve tarihin akışı bunu ispatlar..

bir diğer hatalı eleştiri de..
Bize göre bu kararlara bir isim koymak gerekirse bunun adı REFORMİZMDİR,bunun adı SİSTEM SOLCULUĞUDUR,bunun adı yeni tür SOSYAL DEMOKRASİDİR..
olabilir..bunu tartışırız.. ama aşağıdaki sözler yanlış..
Asıl merak konusu Mustafa Karasu’nun bu açıklamalarına ve DTK ‘nın açıklamasına,kendisini ML olarak tanıtan,bu konuda mangalda kül bırakmayanların seslerinin çıkmaması.

Sonra KUYRUKÇUSUNUZ dediğimiz de bize kızıyorlar.

sevgili dostum.. sanırım hdp ile dtk/p yi karıştırdın.. birinci bileşenlerin partisi., ikincisi çizginin legal yanı.. yani.. hdp içindeki m-l ler neden karışsın ki.. seslerinin çıkıp çıkmadığına gelince.. elbette birlikte yürünürken tartışılıyor da..
kısaca.. ne yapmalarını isterdin.. onlar kendi devrimleri için., diğerleri kendi devrimleri için yürürken birlikteler.. o kadar..

sevgiler....
 
Üst