sırrı sakık sözlerine sosyal-faşist "tepkiler

#1
''Siz Cumhuriyetin kuruluşunda bugüne kadar ırkçısınız, milliyetçi ve tekçisiniz. Halka zulmeden bir gelenekten geliyorsunuz. Her gün burada, atalarınızın söylediklerini sizin yüzünüze vuracağız. Ya geçmişte yapılanlardan dolayı Kürt halkından, diğer halklardan özür dileyeceksiniz ya da her gün bizi karşınızda göreceksiniz.
Çanakkale'ye bakın. Orada sadece sizin atalarınız savaşmadı. Sonradan bu ülkeyi kendisine vatan edenler, Kafkaslardan, Boşnaklardan gelenler, siz bu ülkenin sahipleri değilsiniz. Haddinizi bileceksiniz. Oradan gelip, hele dağdan gelip bağcıyı kovma hakkına sahip değilsiniz. Hiç kimsenin bir tek halka hakaret etme hakkı yoktur.''
söyledikleri bunlar.. kendine komünist diyen herkesin altına imzasını atacağı cümleler..

ne demiş..; Sonradan bu ülkeyi kendisine vatan edenler .. siz bu ülkenin sahipleri değilsiniz .. hele dağdan gelip bağcıyı kovma hakkına sahip değilsiniz.
bu sistem içindeki bazı halklar., başka "vatan"larından zorla sürülüp.,bu "vatana" gelip burayı "vatan" kabül ederken., bunu gönüllü mü yaptılar.. örneğin abhazlar isteyerek mi? geldiler.. geldikleri "vatanı" isteyerek mi? terk ettiler.. en önemlisi burayı "atan" kabül ederken., hala abhaz kalabildiler mi? yoksa türk mü!? olmak zorunda kaldılar.. kendilerinin varlığını yok sayan bir "vatana" sahip çıkmanın adı vardır.. bu yapmanında bedeli vardır.. sakık bunu anlatıyor.. siz aslınızı red ettiniz kapıkulu devşirme oldunuz.. bu "vatan"a sahip çıkıyor.. bu topraklarda yaşayan ama aslını red etmeyen halkları kovmaya kalkıyorsunuz.. diyor..
neden diyor.; sorusunu sorduğunuzda bu ortaya çıkar..
''Siz Cumhuriyetin kuruluşunda bugüne kadar ırkçısınız, milliyetçi ve tekçisiniz. Halka zulmeden bir gelenekten geliyorsunuz.
bu yalan mı??????
inkar., imha ve herkezi devşirme "türk" yapma işletilmedi mi? bunun için katliamlar yapılmadı mı?

sırrı sakık'ın yaptığı., bu halkların içindeki bu devşirme asimilasyon karakterini ve işlevlerini yüzlerine vurmak..

"bu vatan bizim" .. "bu bayrak bizim".. bölünmez bütünüz derken bununj içeriğimni., ve sonuçlarını yaşadık., hala yaşıyoruz..
neymiş!! emperyalist işgalcilere diyorlar--mış!!! acara-kürdistan parçalandı işgal edildi ama bu vatana işgalci diyen yok.. iki yüzlüsünüz..

yarası olan gocunur..

devşirme asimilasyoncu karakterler bu sözler bir yerlerine battığı için tepki veriyor.. sosyalistforumda bu yaşandı..

sırrı sakık sözleri üzerinden süren bir tartışma içinde söylenenler ile ilgilenmek yerine konuyu başka alana çeken., bir sosyal faşist(Quarter).,
Ermenilere yapılanları da Kafkaslardan, Balkanlardan göç edenler yapmadı ona bakarsak. Ermeni tezlerine bakıyorsak, Ermeni köylerini basıp bire kadar kıran, Ermeni kafilelerine saldırıp, sağ bırakmayıp kafiledeki malları talan edenler de Kafkas kökenli aşiretlere bağlı milisler ve çapulcular değildi... diyerek., yalan resmi tarihi sunuyor.. o kadar iğrenç ve tatlı su kurnazı ki.,
aşiretlere bağlı milisler diyor.. böylece., bölgedeki milisler içinde aşiretlere bağlı olanların sadece kürtler olması gerçekliği ile teşkilatı mahsusanın çetelerini yani diğer milisleri aklıyor..

kafkas halkları sürgün sonrası yerleştirilirken., aşiret olarak yerleştirilmedi.. aksine sülaleler parçalanıp dağıtıldı.. kafkas halklarının kendi anlatımlarına bakın., balkanlarda ne için kullanıldıklarını öğrenirsiniz..
kısaca., katliamların teşkilatı mahsusa eli ile kurulan çetelerden kaynaklandığını atlıyor.,
devleti aklıyor.. burada bu faşiste ilk destek., örtülü sosyal-faşist devşirme ekim-arat'dan geliyor.. m.alınaktan yaptığı alıntı ile olayı kürt-ermeni boğazlaşması olarak "yazıyor".. bu gazı alan faşist Quarter hallaçoğlu formatında "yazıyor"..
Ermeni Soykırımı 1915'de birden bire ortaya çıkan bir çatışmanın sonucu değildir. Osmanlı Ermenileri katletmek için de bölük bölük asker göndermedi İstanbul'dan, o soykırım 25 yıllık etnik çatışmadan bağımsız bir şey değildir.
...
Kimse kendini kandırmasın. Evet Kürtler ve Ermeniler, Ermeni Soykırımı'ndan önce 25 yıl boyunca birbirini kesti
yani., devlet katliam yapmadı.. ermeniler-kürtler birbirini kesti..!!!!!!

şimdi bu tescilli faşiste mi? kızalım., yoksa mangal yellemeye gelince işçi sınıfı diyen bu gizli faşistemi..


gazı aldı ya bu faşist., yeni bir başlık açıyor..

Dedelerimizin eli kanlı özür dilerim

DTK Eşbaşkanı Türk, 1915’te Ermeniler, Süryaniler ve Ezidilere uygulanan politikalara Kürtlerin de dahil olduğunu söyleyerek, “Burada Kürtlerin de payı var. Dedelerimiz, bu halklara zulmetti. Torunları olarak özür diliyoruz. Bu özrü kabul etmek önemlidir” dedi

http://www.sosyalistforum.net/politik-gundem/58156-dedelerimizin-eli-kanli-ozur-dilerim.html#post244798

ahmet türk'ün kendilerinin insani olarak söyleyemediğini söylemesini "delil" sayıyor..
yani açılan sayfaya "destek" yine devşirme ekim arat'dan geliyor..

.... devam edecek....

 
#2
Sayın Sırrı Sakık

T.B.M.M oturumunda BDP grubu adına yaptığınız talihsiz konuşmanızda maksadını fazlası ile aşan ifadeniz en başta “Kürt Halkına” hakarettir. Çünkü sizlere de bizlere de çok had bildirildi. Sizin konumuzdaki bir politikacının Mahmut Esat Bozkurt, Rüştü Saraçoğlu ve benzeri politikacıların jargonu ile konuşması mensubu olduğunuz “Kürt Halkını” da üzdüğünden eminim.

Unutmayın ki sizler de bizler de bu ülkede birileri için hala “ ötekiyiz.”

Ülkemizin içinde bulunduğu Sivil bir Anayasa yapımı sürecinde açtığınız tartışmada geçen ırkçı söylemlerle demokrasi mücadelesinde yol almak mümkün değildir.

Nereden gelmiş olursa olsun bu ülkeyi vatan bellemiş insanların demokratik bir ülkede yaşama taleplerine sekte vuracak söylem ve tavırlardan uzak durmak demokrasiye inanan insanların öncelikli görevleridir.

Bu duygu ve düşüncelerle maksadını aşan ifadelerle ilgili özrü Abhaz Toplumu olarak kabul eder bundan böyle daha duyarlı olmanızı bekleriz.

Feridun Aksoy Akhusba
Genel Başkan
Abhaz Dernekleri Federasyonu

(ekim-arat tarafından alıntılanmış)
http://www.sosyalistforum.net/politik-gundem/58156-dedelerimizin-eli-kanli-ozur-dilerim.html#post244797

ekim-arat., eline aldığı sopaya bakmamaktadır.. ne olorsa olsun., kim söylerse söylesin.. yeterli kürt siyasi şahsiyetlerine eleştiri olsun.. "taze gelin gibi yapışma"yı sever..

feridun AKsoy soyadına bir bakacaksın.. sonra kafkas halkları hakkında bilgin olacak..

abhaz halkı bir çok kabileden/sülaleden oluşur.. bunların çoğunda., bey soyu köle soyu kast sistemi vardır.. feridun assoy kendinin bey soyundan olduğunu ifade eden AKsoy sayadını almış.. sülale ismini de AKhusba olarak sunmaktadır.
feridun aksoy., kimdir.? politik duruşu hangi zemindir.. bu konumuz dışı.. ama kendisi daima sistem içinde kalmış geçmişte solcu olduğunu iddia eden ama şimdi sistem çizgisine takılan biridir..

daha ilginç bir bilgi sunayım.. devşirme tanımlamasının hakaret olmadığı., bir realite olduğu netleşsin..

madde -2 odağında İnsan’ın yer aldığının artık görülebildiği bir sistem içinde, yaşanan ve yaşanmak zorunda olan değişim ve dönüşümleri, geniş bir vizyonla kavrayarak, insanı ve insani değerleri, varoluşunun temeli yapmış bir toplumun, kendi geçmişinden getirdiği bu değerlerin ve yaşam ilkelerinin de, çağdaş yorumuyla vazgeçilmez temel değerler ve ilkeler haline getirilmesi, yaşamımızda yol gösterici olabilmesini sağlamak için gerekenleri yapabilmektir.
bu amaçla
...
2-Abhaz kimliğinin, kültür ve değerlerinin derlenip, tanınmasını sağlamak, özenle korunup yaşatılacak değer ve yaşam ilkelerine sahip çıkarak uygulanabilirliği olmayanların dünde bırakılmasına katkı sağlamak,
3-Abhaz toplumunun, tüm diğer toplumlarla, insani boyutlu tüm alanlarda işbirliğine girmesini ve dostluk ilişkilerini geliştirmesini sağlamak. Abhaz halkının yaşadığı diğer ülkeler ve o ülkelerin toplumları ile Türkiye’miz ve insanlarımız arasında kültürel ve ekonomik alanlarda karşılıklı iyi ilişkiler kurup geliştirilmesine çalışmak,

bu alıntı..; abhaz dernekleri federasyonu tüzüğünden... buradaki söylem çok "hoşe" hatta çoğu maddeler de hoşe.. ama aşağıdaki "amentü" de var.
İnsan hakları ve özgürlüklerine saygılı, laik ve demokratik cumhuriyet ilkelerine ve ülkenin bölünmez bütünlüğüne bağlı, çoğulcu ve katılımcı demokrasiyi savunan, her türlü işgal, ilhak, dinsel ve etnik ayrımcılığa karşı çıkarak ulusların kendi kaderini tayin hakkını savunmak ve aynı amaçlar doğrultusunda faaliyet yürüten kurumlarla işbirliği yapar.
tam da., Quarter gibi faşist solcuya ve ekim-arat gibi sosyal faşistte uygun demagoji..
hem., her türlü işgal, ilhak, dinsel ve etnik ayrımcılığa karşı çıkarak ulusların kendi kaderini tayin hakkını savunmak diyeceksin., hemde ., ülkenin bölünmez bütünlüğüne bağlı, olacaksın.. bu nasıl olacak..
abhazya gürcistandan ayrıldı.. yani gürcistanı "böldü".. buna u.k.t.h. diyecek.. demek zorunda çünkü abhazları kekleyecek.. ama t.c. ye şirin gözükecek ya.. ülkenin bölünmez bütünlüğüne bağlı, amentüsünü "okuyacak"..
bu devşirmeler bölünmez bütünlük der ama., Abhaz kökenli T.C. vatandaşların oluşturduğu demokratik bir sivil toplum örgütü olarak, Abhazya Cumhuriyeti ile sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerde bulunur ayrıca, yasalar çerçevesinde çifte vatandaşlık hakkı alınması için gerekli girişimlerde bulunur
bu hakkı kürtler için talep ederler mi? acaba..

devşirme asimilasyon karakteri böyledir.. oportünistçe yaklaşır.. bazen "demokrat" kesilir., ama özde faşisttir..
ekim-arat'da., imamları gibi itlik yapmaktadır..
Yukarda sistem içinde daha çok demokratik bir takım haklar isteyen bir dernek başkanının oldukça sıradan istemleri söz konusu.BDP de bundan ileri bir yerde durmadığını son anayasa değişikilerini at pazarlığına dönüştürerek kanıtlamış durumda
sen bir halkın mücadelesine at pazarlığı dersen bende sana it derim..
senden başkaca karakterde beklenmez zaten..
 
#3
sırrı sakık , devşirme muhabbetini açmaz olaydı . neden mi ?
boşnak göçmenleri savunmaya geçince , onlara , devşirme nedir ? diye uzunca bir yanıt veren ordaki forumdaşına
ef'den de devşirme nedir konulu yanıt gitti.
rido da dayanamayıp dönmüş ; sağolsun dönüşünde teşekkür butonuyla yetinmiş .
mavi önlüklü biri bir kez daha kırmızıya dönmüş.
tavır alıp gittiğinde mesaj sayısı 1043 olan başka bir üye ise an itibariyle 1111 adet mesaj seyirlerinde bulunmakta. (standart sapma : 68 adet)
halbuki, "ne iş , hani bırakmıştın" diye , kendisine ef üzerinden sorulduğunda ise
"paris katliamı için bir iki bişey yazmak için döndüm" dediydi.
bununla da yetinmeyip bunu sorana "alçaksın şerefsizsin" demiş idi .

bunların bu konu başlığıyla ilgisi ne ? hiç .
parmaklarımda kireçlenme var . gidermek için klavyeyi dövüyorum.
konumuzla hiç bir ilgisi yok .
konumuz : devrimci politik miydi , siyasi miydi ?
yanıt : samimiyete bakın , dürüstlüğe bakın . görürsünüz .
----///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////---
***Sevgili Gerduni (Bu mahlasa alışamadım bilesin),samimiyetine güvenerek alıntı yapıp,konuya ekledim .Umarım kızmazsın.

Öncelikle olaya bakış açın doğru diyebilirim. Ama ilkem gereği yazışmaların aynı platformda olması taraftarıyım desem de sanal ortamda pek çok kişi rahatsızlıklarını platformlarda ki mülkiyet anlayışı yüzünden bunu yerine getiremiyorlar.Sanalda kolektiflik işler mi,onuda yorumlayamayacağım.
Zannedersem sanalda ŞİFRE kimdeyse ,padişah o oluyor.
Konuyu SF.'de izledim,bana göre SF'de insan bireyciliğinin ,insan basitliğinin,insan egosunun ve güce tapma ,güçten çekinme olgusunun bu kadar açığa çıktığı bir başka konu izlemedim.Bir tarafım konuya bir notta sen koy dedi ama,bir tarafımda boş ver diyerek batağa girmekten alıkoydu.(Yorumum SF'de ki an tartışılan konu hakkındadır ve genel olarak baktığımdan müdahale hakkım vardır,başka platformda da olsa).

Şunu da söyleyeyim ,CHP'li Güler'le başlayıp,Sakık'la devam eden bu tartışma daha yeni başlıyor.Ulusal basında
elitlerin düzeyinde devam eden tartışmalar,İnternet ortamında da sıcak bir yer buldu kendine,faşist forumlara kadar herkes bir tartışmanın içinde. Sol forumlarda ki tartışmalar geneli ne kadar etkiler bilemem ama ,bu tartışmalar eninde sonunda sokağa (politik topluma) yansıyacak,dalga dalgakırana vardığı vakit sonuç ne olur göreceğiz.Dalgayı en önce yılların tecrübesi ile AHMET TÜRK fark etti,yaptığı açıklama ile belki hızını keserim dedi ama,heyhat .!Ulusalcılık zehri iki tarafa da zerk edilmeye başladı.
Marksizm-Leninizm sonumuza hayır eyleye.:eek::eek:;)

Not: Bu topraklarda yaşayan en eski toplum Burdur Ağlasun da dır. Sagalassos kazılarında bulunan 3000 yıllık bir insan iskeletinin DNA analizi yapılmış, çevre köylerden kazıda çalışan 15 işçi ile karşılaştırılınca 15 işçinin tümü 3000 yıllık iskeletle akraba çıkıyor.
Şimdi bu insanlar hepimize ''bu memleket bizim '' haydi güle güle derse.Hadi bakalım çık işin içinden.:confused::confused:
 
Son düzenleme:
D

denizheval

#4
Konu hakkında ki görüşümü en güzel bu konunun başlığı anlatıyor.
Konu ne Sırrı Sakık nede bir anlık tepkiyle genelleme yapma hatasına düştüğü açıklamalarıdır. Olan olmuş ve Sırrı Sakık'ta bu hatasını görüp gerekli açıklamayı yaparak Kurbağaların yemini geri almış olsada;

...başlıkta yazdığı gibi esas konu ve mesele Sırrı Sakık şahsında özellikle ve özellikle Sosyal Faşistler ve Sol maskeli Faşist yapılanmalar etrafında kümelenen çakalların BDP üzerinden KÖH'e kinlerini kusma, darbeleme çırpınışlarıdır.

Konuyu gündemde tutma çırpınışlarıda bu çabalarının temelini oluşturmaktadır.
 
#5
Suat arkadaş öncelikle söyleyeyim,Sakık'ın söylediği kelama imza falan atmam. Kendi tasarrufudur .Parlamenter sistemde yeri bellidir.Ben bu konuda Kandil^den bir yorum gelmiş mi ona bakarım.Göreceksiniz kaale bile alınmayacak.

Şunu da söyleyeyim Devrimci sosyalistler ırki tarihe ancak kültürel olarak bakarlar ve her kültürün yaşamasını görev bilirler.'Varsa'' katliam,jenosit, soykırım gibi toplumsal olaylar analizini yapar,kınar ve mevzu olan halkların birbirlerine olan egemenlerin güdümündeki kışkırtıcılığını engeller.
İnsanlık sırf Anadolu da değil ,dünyanın her coğrafyasında 5500 yıldır sayısız katliamlara şahittir.En yakını 1994 de Ruanda da 100 gün içinde (3,5 ay) 800,000 kişinin (Tutsi ve savaşa karşı Hutu) katledilmesidir. Yanlış okumadınız 3,5 ay zarfında ,800 bin insan. Bu sayı her türlü silah hatta çıplak el kullanılarak öldürülmüş insan sayısıdır.Göç eden 2 milyon Hutu'nun ,kalan sefalet içindeki yoksul Hutuların ve Piğmelerin çeşitli nedenlerden ölümü bu '' istatistiğe '' dahil değildir.1994 iletişim ,basın,enformasyon çağı.'
Şimdi bakıyorum da insanlar Ermeni halkından prim peşinde ben katletmedim,sen katlettin.Vallahi biz tehcir diyoruz kusura bakmayın.Soykırım sözlüklere daha yeni girdi.Sene 1915 gazetemi ,gazetecimi ,habermi.Hiç aramayın. Ruanda da onlarcası yüzlercesi vardı ,beyaz adam 3,5 ayda katledilen 800.000 insanı Dezenformasyonla 3,5 günde unutturdu.Avrupa da sokakta 100 kişiye sorun Ruanda yı 98 inden cevap alamazsınız.''Ülkemde mi '' 1000 de bire eyvallah derim.Efendim Ermeniler dağlarda ''tehcirde'' iken biz yolu tarif ettik Enver'in,Talat'ın ,Cemal'in Hilali Ahmer 'ide iaşe dağıtıyordu.Bir sorun bakalım Aksu nehri Pazarcıktan geçerken kaç gün kıpkırmızı aktı .
Dünyada apak değil,biraz ufka bakın geçin,Amerika'ya Kızılderili katliamı mı oraya da geleceğiz,ya İspanyollar katil sürüsü. Biliyoruz.Birde burjuva edebiyatının yere göğe sığdıramadığı Aşağı Amerika yerlilerine bakın. İnka'lar,Maya'lar,Aztek'ler. Kısa geçeceğim , tam 18.000 tutsak 24 saatlik bir zaman diliminde rahiplerin profesyonel ellerinde tek tek kalpleri çıkartılarak katledilmişler. Anlatılanlara göre İspanyollar gelmeden evvel çok medeni toplum imişler.
Şöyle bir Moğolistan'a uzanın ,biraz Moğol'lar la konuşun.Ne kadar mazbutlar.Şimdi Asya'nın en sakin en barışçı halkı. Kim derki binli yıllarda dünyayı yakan yıkan,teslim olmayan şehirleri binlerce ,on binlerce ağaç kütüğü ile çevirip şehri içindekilerle yakan kavim.Birde şimdiki Moğollara bakın.
Bizler Devrimci Sosyalistler,Hümanist Marksistler'iz .Bizim ''ırki'' tartışmalara girmek gibi bir lüksümüz olamaz.Bizim şiarımız Halkların Kardeşliğidir. (Ki aymazlar onuda tartışma konusu yapmaya çalışıyorlar.)
Sevgilerimle.
Not:Bu konuda daha yazacaklarım var. SF'de ki konunun devam etmesi durumunda .Çünkü bu konu özel olarak gerçekleri su yüzüne çıkarttı. ((Takipçisinin fazlalığı ve konunun genelleşmesi açısından müdahale hakkım olduğunu sanıyorum.(Kişiselleştirmeden,kurumsal olarak ))
 
#6
Şunu da söyleyeyim ,CHP'li Güler'le başlayıp,Sakık'la devam eden bu tartışma daha yeni başlıyor.Ulusal basında
elitlerin düzeyinde devam eden tartışmalar,İnternet ortamında da sıcak bir yer buldu kendine,faşist forumlara kadar herkes bir tartışmanın içinde. Sol forumlarda ki tartışmalar geneli ne kadar etkiler bilemem ama ,bu tartışmalar eninde sonunda sokağa (politik topluma) yansıyacak,dalga dalgakırana vardığı vakit sonuç ne olur göreceğiz.Dalgayı en önce yılların tecrübesi ile AHMET TÜRK fark etti,yaptığı açıklama ile belki hızını keserim dedi ama,heyhat .!Ulusalcılık zehri iki tarafa da zerk edilmeye başladı.
Marksizm-Leninizm sonumuza hayır eyleye.:eek::eek:;)


sevgili dostum..
Ulusalcılık zehri iki tarafa da zerk edilmeye başladı
buna itiraz edeceğim..
ulusalcılık nihayetinde bir zehirdir.. bu noktada mutabıkız.. intikam ve kin de aynı şekilde zehirdir.. ama bu vardır.. realitedir..
savaşılması gereken ile dönüştürülmesi gerekeni ayırmadan aynı sepete konup., aynı tavrı almak ayrı bir zaafın işaretidir..

yok sayılan bir halkın ulusalcılığı ile egemen ulusalcılık aynı şey değildir.. biri haklı zeminleri olan tepkidir., ilgilenilir., dönüştürülebilinir.. diğeri ise yok edilmesi gerekilen bir şeydir..
heleki bu ezen ulusculuk bir halk temeline dayanmıyor., asimilasyoncu-devşirme karakteri, ise çok daha tehlikelidir.. daha karmaşıktır..
izmir devşirme-dönme kentidir.. bie kent için böyle bir tanım yapılamaz elbette ama simgesel olarak ve tarihsel olarak bu özelliği önemlidir..
gavur izmir idi.. müslüman yapmadık ama., laik cumhuriyetçi izmir yaptık.. oyle gerekti öyle oldu şimdi de lazım oldu..

çok renkli mevlana kenti konyayı., 1800lerin modern bayburtunu yaptık gerici.. 1960-70lerin modern ve çok halklı sakaryası önce türkçü!! oldu sonra türk islamcı yaptık., bereketli çeteci tarlası oldu..

doğal mısır-buğday kalmadı diyor arıyorlar.. hadi olandan(gdo lu) döndür döndürebilirsen..

toplumsal doku çok önemlidir.. üzerinde binlerce yıl oynanıyor.. yaratılan tahribatların bazıları genetik hale geldi.. ulusalcılık gibi..
sırrı sakık çok doğru şeyler söyledi ama ifade ederken kendi zaaflı zeminleri ile cümle kurdu.. devrimciyim., demokratım diyenler., içeriğe bakacağına bir yerlerine batan var gibi itham edilenlerden daha çok bağırıyorlar..
 
#7
çok pardon , konunun akışını bozuyor olacak ama koba arkadaş üstte bahsettiği için soruyorum : o alıntıladığın bana ait başka yerdeki alıntıya burada yer vermenle ne demek istedin anlamadım ?
buradaki konuyla ilgisi var mı ?
mesajımın s.sakık'la ilgili kısmından ziyade tamamını buraya getirmişsin çünkü.
 
#8
Suat arkadaş öncelikle Ulusalcılık /Milliyetçilik/Irki tartışma/ ve Millicilik ,bu kavramların tartışılması gerekir.Ve eğer bu konuya bakacaksak tarafsız bakmalıyız.Benim kendi görüşüm tümüyle ulusalcılık üzerine yoğunlaşmaktır.Bu konuda bilgi birikimimin yettiği kadar yorum yaptım. Açıkça da söyleyeyim, bilhassa TKP -SİP yapılanmasını ulusalcılığa kaydı/kayacak olmasını ilk tespit edenlerdenim. ÖDP/HE çizgisinin tartışılması bana göre abesle iştigaldir. Çünkü bu yapının (ÖDP) ulusalcılık,devrimcilik v.b gibi bir sorunu olduğunu sanmıyorum. Misyonları bitmiş ,3000 adet bile satmayan bir gazetenin (Kamu reklamı ile ayakta durduklarını sanıyorum) etrafında ki düşmüşler. En bariz örnekleri ''Ufuk Uras '' adlı mebuslarıdır. Biraz irdelersek ''Uras '' oylarının sol içinde ki oranını bugün ki ulusalcılar(Oyları)belirlemiştir. İtiraz edene bilhassa Üsküdar İlçesinde yakın gözlemde olduğumu söyleyebilirim .(2007 seçimleri.).Bilhassa Üsküdar/Kadıköy bölgesinde Uras'a oy verenler şimdi (tangır,tungur-tangır tungur),Silivri yollarında ağıt yakmaktadırlar.Acayip işler.
Konu harici ek not; Ufuk bey son zamanlarda hidayete girme girmeme sürecinde ,küçüklüğünde takke takıp kursuna Nasuhi(İstanbul/Üsküdar) camisinden çok bahsediyor.Hatta her an mekanı ziyaret bile edeceğini söylüyor(Zaman gazetesi).Benim acayibime giden Mahir yoldaşın geleneğinden gelen bir yapının tepesindeki ve mebusu (Cümle de düşük oldu),caminin 15 metre yukarısında Mahir Yoldaşımızın gençliğinin geçtiği ev olduğunu nasıl bilmiyor. Eee şimdi ibadet prim yapıyor ya).
Halk Cephesi konusunu daha evvel tartışmıştık,ulusalcılık suçlaması ağır kaçacaktır,ama Şimdilik milli kurtuluşçu duruşları ,ancak etraflarına kapalı olmalarını sağlıyor. Beklemek gerekir ve bu konuda tartışmayacağım ,bağışlayın..

UKKTH . konusunda ....?,belki de yüz bin kere yazıldı,benden bin kat daha bilgi birikimi olan kişilerce.
Yalnız acayibime giden bir şey var ,sabahtan akşam kadar Türkiye de ve dünyada sol bitmişmiş,işlevini yitirmiştir, Marxizm-Leninizm çağ dışıdır,bilimsel sosyalizm safsatadır diyen insanların arkadaş siz niye UKKTH konusunda sola karşı diretmeleri.

Devrimci sosyalist bilhassa sol son on senede ülkede belirleyici değildir.1 Mayıs,Konser Etkinlikleri gibi çok önceden yapılmış organizasyonlar haricinde ülkede ki sol bir yapının herhangi bir eylemde 500 -1000 kişi bile toplaması artık mucize gibi.D.S. Solun etkin olduğu tek bir fabrika tek bir sendika yok.Bu en başta özelde Kürt sorununu iyi tahlil etmemelerinden,genelde de zaten dünyada devrimci sosyalist solun gerileme döneminde olduğu.(İki konuyu da basitçe geçtim.Nedenleri çeşitlidir)

Yineliyorum,Sakık'ın söylemi toplumsal analiz açısından incelenebilir konulardır.Bu ülkeye has bir konuda değildir. Birkaç örnekle geçiştireyim.,Kazakistan (%30 /4,5 Milyon Rus ),Kanada (%25 ,8 milyon Quebec).
Mesele Sakık'ın siyasetçi olarak söylemesidir.Belki güleceksiniz ama,benzer laf yüzünden epey kahve kavgası çıkmıştır.En iyisi ırkiyat konularına girmemek bırakın havsalayı egemenlerin uşakları faşistler kullansın.

Sosyalizmden umudumuzu kestik mi.Hayır. Bu uzun bir mücadele. Çu en lay'ı hatırlayalım. 3000 sene sonrada olsa yine biz geleceğiz.(Kısaca)

Herkese Sevgilerimle....
(Konu aslında sayfalara sığmaz,kısa kısa bilgi birikimim çerçevesinde yazdım.)
 
#9
çok pardon , konunun akışını bozuyor olacak ama koba arkadaş üstte bahsettiği için soruyorum : o alıntıladığın bana ait başka yerdeki alıntıya burada yer vermenle ne demek istedin anlamadım ?
buradaki konuyla ilgisi var mı ?
mesajımın s.sakık'la ilgili kısmından ziyade tamamını buraya getirmişsin çünkü.
Bu konu içinde ki 3/02/2013 23:38 zaman diliminde ki iletiyi okumanı isterim. Birde mesajlar foruma katıldığı an kolektiftir.Ben nezaket kuralları gereği ve samimiyetine güvenerek bildirim yaptım.
Sevgilerimle.
 
#10
koba2052 dostum..
ödp ile ilgili düşüncelerin sana aittir.. farklı bakış olarak dikkate alıyorum ama bazı yanlışların var belirtmeliyim..

En bariz örnekleri ''Ufuk Uras '' adlı mebuslarıdır.
ufuk uras ödp mebusu değildir.. aday olmasına itiraz edilmiş sonra genel başkanlıktan düşürülmüştü.. uras'da peşine taktığı ödp'lilerle(bunların bir kısmı geçmiş dy savunucularıdır ama çoğu geçmişde bir iş yapmamış kişilerdir) ayrıldı ayrı parti kurdu..

Biraz irdelersek ''Uras '' oylarının sol içinde ki oranını bugün ki ulusalcılar(Oyları)b elirlemiştir.
sanmıyorum.. ödp içinden kopanların oylarını saymaya gerek yok.. uras'ın seçilmesine neden olan oylar kürt oylarıdır.. ödp içinden ufuka destek çıkanlarda liberal ulusalcıdır bu doğru.. ama ödpde kalanlara göre daha "yumuşak"larıdır..

Benim acayibime giden Mahir yoldaşın geleneğinden gelen bir yapının tepesindeki ve mebusu (Cümle de düşük oldu),caminin 15 metre yukarısında Mahir Yoldaşımızın gençliğinin geçtiği ev olduğunu nasıl bilmiyor. Eee şimdi ibadet prim yapıyor ya).
ufuk uras dy geleneğinden gelme değildir.. ödp de başkan olduğunda., ödp salt dy değildi.. ufuk sonrası dy geleneğinden gelenlere daraldı.. bu anlamda mahirin geleneğinden gelenlerin partisi demek uygun düşmez.. dy kurmayları.; ufuk olsun., hayri kozanoğlu olsun bu kişiler ve bazı başka çizgiden gruplar ile geleceği birlikte uralım parti girişimi(gbkpg) sürecinde birlikte idiler ödp ye böyle katılım yaptılar..

UKKTH . konusunda ....?,belki de yüz bin kere yazıldı,benden bin kat daha bilgi birikimi olan kişilerce.
Yalnız acayibime giden bir şey var ,sabahtan akşam kadar Türkiye de ve dünyada sol bitmişmiş,işlevini yitirmiştir, Marxizm-Leninizm çağ dışıdır,bilimsel sosyalizm safsatadır diyen insanların arkadaş siz niye UKKTH konusunda sola karşı diretmeleri.

birşeyi anımsatayım.. m-l çizgisini eleştirmek ayrıdır.. u.k.k.t.h ilkesini öne sürmek ayrıdır.. self-determinasyon denilen bu ilkeyi abd başkanı da savunmuştu.. evrensel bir ilkedir. evrensel yanı., bir ulusun/halkın geleceği ile ilgili kararı kendş verme hakkı/yetkisi ile ilgilidir..

yine., dünyada sol bitmiştir diyenler ayrıdır., m-l çizgisi işlevsizdir diyenler ayrıdır.. ikinciler sol bitmiş demez.. biten bir sol anlayışı işaret eder.. birinciler sadece m-l den bahsetmez komünizm düşüncesini işaret ederler..

Halk Cephesi konusunu daha evvel tartışmıştık,ulusalc ılık suçlaması ağır kaçacaktır,ama Şimdilik milli kurtuluşçu duruşları ,ancak etraflarına kapalı olmalarını sağlıyor. Beklemek gerekir ve bu konuda tartışmayacağım ,bağışlayın..
tartışmama kararına saygı duyarım.. üsteleyemem.. ama milli kutuluşculuk tanımı.; m-l çizgisine göre bir ulusa tekabül eder.. devlete değil..
marksda ise., burjuva devrimine.. marksın milli kurtuluşculuk anlayışı yoktur.. marks için(k.manifesto) milli!! olan devlettir.. ulus ise sınıftır.. her bir devlet içindeki sınıfın ktidara gelmesidir.. marksa göre., iktidara ulus gelmez sınıf gelir.. ulus kurtulmaz sınıf kurtulur..

dhkp bu noktada ne marksın ulus kurtuluşunu savunur., ne de m-l çizgisinin milli/ulusal kurtuluşunu..
hangiulus kurtulacak dersin.. sınıf der yada halk der çıkar.. pd mi olacak dersin.., hayır önce ulusal bağımsızlık dh.iktidarı., sonra pd der.. burada da sınıfı sonraya bırakır..
açmazı budur demeyeceğim.. oportünistliği budur.. sıkı devlet-uluscusudur.. bu tarzlar., kaçınılma olarak başka ulusları es geçer.. şövenleşir..

 
#11
'' ödp içinden kopanların oylarını saymaya gerek yok.. Uras'ın seçilmesine neden olan oylar Kürt oylarıdır..''

Bundan kimsenin şüphesi olabilir mi.Tabi ki oyların büyük bir kısmı direniş hareketi taraftarlarınca yönlendirildi.Hatırı sayılır bir miktarda da akil insanların oyları da vardı.
Zannedersem yanlış algıladın,ben ÖDP içindeki ulusalcı (sonradan Silivri )destek oranı belirttim. Birde inan ayrılık olduğunu bilmiyordum. İzlemeye değer bulmadığımdan mı nedendir. Anadolu da esprili bir deyim vardır ,anası ne ki danası ne olsun. (burada ki sorun savrulma ile ilgilidir.)

Birde bazı konulara değinirken , konuların içine girmenin sayfalar tutacağını belirtmiştim.Bazende düşük cümleler oluyor.Ben olayları birazda günlük olaylara yaslayarak irdeliyorum.Şimdi UKKTH ile Self Deteminasyonu tartışırsak sayfalarda vakitte yetmez.Solun bittiği konusu ironidir.Gelecek sosyalizmdir.

Halk Cephesi(Bu malzeme ile:) sosyalizm mücadelesini savunacağı kadar savunuyor.Bana (bize)söz düşmez.
Sevgilerimle.
Önceki iletimde belirtiğim gibi''((Konu aslında sayfalara sığmaz,kısa kısa bilgi birikimim çerçevesinde yazdım.)Uyarmışım.))

(KOBA2052-KOBA 2053 aynı kişiye ait mahlastır)
 
Son düzenleme:
#12
sevgili dostum..
Halk Cephesi(Bu malzeme ile:) sosyalizm mücadelesini savunacağı kadar savunuyor.Bana (bize)söz düşmez.
sana düşmeyebilir.. kararına saygı duyarım.. ama bize dediğinde iş değişir..
eleştirenleri itham etmiş olursun..
sosyalizm mücadelesini "savunmak".. sosyalizmden söz etmek., gerekli demek vs. bunlar da savunmaya girer.. ama asıl savunmak., yaratmaktır..
ne yarattığına bakılarak., bunun sosyalizm ve savunması olup olmadığına karar verilir..

artı.; yarattıklarından öte., amaçların ile durumun arasındaki eğriye bakılır..

dhkp.; thkp geleneğini bire bir savunan bir politik çizgi-partidir.. bu çizgiye denk düşen., bir mücadele ve örgütlenme işletmesi gerekir.. herşeyden önce bu noktada başarısızdır.. olabilir.. ama bu gerçekliği örtmek yok saymak öncelikle oportünizmdir..
oportünist duruş., mücadeleye ve dile yansır.. giderek olanı yok eder., çürütür ve öyle bir zemine düşürür ki., başlangıçtan çok farklıdır..

anlayacağın., elinde olan(Bu malzeme ile) sözüne bakarsam., malzemiyi bu hale getiren kendileridir.. geçmişte yarattıkları değerlerin çok altında ve harcamaktadırlar..

her örgüt.,bir öncesi sürecin kendilerine bırakılanın üzerine bir tuğla koyamıyorsa., bırakın sosyalizmi savunmayı., kendi çizgilerini mücadelelerini bile savunmuyorlar demektir.. miras yiyici olmuşlardır..

ds geleneği ve süreci.. dhkp.,yani., partili sürece evrilmiş ise olmaları gereken aşama., en azından öncü savaşı şehir gerillası aşaması olmalıydı.. oysa daha ds iken dağlarda gerillaları vardı.. parti oldular şimdi bu da yok.. bir iki karakol feda eylemi son eylem gibi işler., şehir gerillacılığı değildir.. içindedir ama değildir..

demek sitediğim budur.. bu eleştirileri yapmamak veya engellemek sosyalizmi bırak.. bir geçmişi savunmamaktır..


 
#13
Sırrı Sakık'ın, acı kaybı sonrasında konuşmaları
değişti bence. Normal şartlarda söyleyeceğini öfkeyle
söylemez, devşirme-asimilasyon olgusuna parmağını
seviyeli bir dille basardı.
Sakık biraz değişti gerçekten, önceden daha neşeli
bir parlamenterdi bence.
Sırrı Sakık'ın ülke, toprak ve insana dair kusurlu siyasî
duruşu üzerinden demokratik Kürt hareketine, KÖH'e
aklı sıra saldırı yapanlar çıktı, gerçekten bu yeme nasıl
gelindi bilemiyorum. Bu bir kenara, HDK içerisinde
birliktelik içinde olduğumuz her milletten parlamenterden,
aydından istirhamım var, artık şu ilkel ülke kimin
tartışmalarını bırakıp insanı nasıl yücelteceğiz
konusunda birbirimizi yiyek.

"Evet, biz Ermenilerin bu topraklarda gözümüz var. Var, çünkü kökümüz burada. Ama merak etmeyin. Bu toprakları alıp gitmek için değil. Bu toprakların gelip dibine gömülmek için"
Hrant Dink
 
Son düzenleme:
#14
"Evet, biz Ermenilerin bu topraklarda gözümüz var. Var, çünkü kökümüz burada. Ama merak etmeyin. Bu toprakları alıp gitmek için değil. Bu toprakların gelip dibine gömülmek için"
Hrant Dink


şeyh'ül-insan değerli dost,
yazını; değerli alıntı sözle bitirmişsin ayrıca teşekkür ederim

işte bazı "türk sol'u" nasyonel faşistler güzel ülkelerini abd işbirlikcisi ermeniler, rumlar, kürtler bölmek parçalamak istiyor gibi akıl yoksunu ithamlar ile solculuk oynuyorlar ve kürt halkına yok ayrıldınız ayrılmadanız, federemi olacaklar?, kürt devleti olmayacak!! gibi abesle iştikal, afaki yorumlar yapıyorlar..
evet ermenilerin rumlarım kürtlein bu toprakalrda gözü var ama yanlarında alıp götürmek için değil bu toprakların dibini gömülmek için...
gelde bunu beyinsiz faşist maşası türk soluna anlat anlatabilirsen...
saygı ve dostlukla
 
Son düzenleme:
#15
Yönetimde ki arkadaş(lar),

Bazen susmayı erdem belleyip okuyup geçiyorum.Bazende tartışmaya gerçekten değmez diyorum. Çünkü sanal platformda bir zıpçıktı çıkıp sövüp gitse ne yapacağım.Herhalde elime sopa alıp dövecek halim yok.:)
Şunu söyleyeyim sövmenin de yeri vardır. Geçenlerde de yazdığım gibi bir faşist ,kitle katliamcısı bir Fundamentalist, yada bir ırkçı solcu (Türk Solu dergisi,İP,hatta HKP** gibi) ,sitede kaçamak yazar hakaret eder ,o zaman benimde ona cevabım sinkaf * olur.Diyeceksiniz ki niye sinkaf ,siz ne yapardınız sorarım.

Kendi aramızda ise mümkün olduğu kadar olmamız gerekir.Bazen hoş karşılanmayacak bir iki kelam çıkarsa ağzımızdan, üstelememek gerekir.

Ben burada sol görüşlü (Devrimci Sosyalist) bir kişi olarak yazıyorum. Türkiye denilen topraklarda sosyalist bir yönetimin olması kanısındayım.Ve Kürt halkınında beraber yada ayrı yapılan bir mücadele kayıtsız şartsız kendi yönetimini kurması gerektiğini savunurum.Bunlar benim birey olarak düşüncelerim ,Türkiye topraklarında ki Devrimci Sosyalist yapılarında bu fikirlere(Program) sahip olması gerektiğini (okuduğum kadar ile) düşünüyorum. Örgütsüz bir kişi olarak özgürlük hareketinin etkinliklerine elimden geldiği kadar katılırım.Parlamenter sisteme inanmasam da 22 senelik süreçte oyumu özgürlük hareketi yönünde kullandım.(2 kez hariç/ 2007 ÖDP mebusu Ufuk Uras'a oy vermedim,diğeri özel nedendir).Tanıdığım pek çok sol görüşlü insanda örgütlü -örgütsüz yıllarca bu doğrultuda hareket etti.
Hiç bir yapı eleştirilmez değildir. Etik sınırlar içinde sosyalist yapılarda ,BDP 'de ,Direniş hareketinin partisi de
eleştirilir.Dozu ayarlamak eleştirenin elindedir. Dozu kaçırırsa kendi tasarrufudur. Sonucuna katlanır.
KÖH yapısı da her zaman Türkiye topraklarındaki sol yapıları ,yine etik kurallar içinde eleştirir.Bu demek değildir ki iki tarafta birbirine düşman olsun.(Konuyu yüzeysel olarak geçiştiriyorum).
Sanalda da ,reelde de buna dikkat etmek gerekir.Eğer ağır kelam edeceksen ''yapı adını'' geçersin,genelleme yaparsan herkesi karşına alırsın. Sanalda (sana ne) alırsam alırım dersin ,kendi tasarrufudur kişinin. Ona göre muamele görür.
Gelelim şikayet nedenime ,ki bu yönetimedir. Mevzu şahsın herhangi cevabına karşılık (şimdilik) vermeyeceğim,yanıtı yönetimden beklemekteyim.

ALINTI;''işte bazı "türk sol'u" nasyonel faşistler güzel ülkelerini abd işbirlikcisi ermeniler, rumlar, kürtler bölmek parçalamak istiyor gibi akıl yoksunu ithamlar ile solculuk oynuyorlar ve kürt halkına yok ayrıldınız ayrılmadanız, federemi olacaklar?, kürt devleti olmayacak!! gibi abesle iştikal, afaki yorumlar yapıyorlar..
evet ermenilerin rumlarım kürtlein bu toprakalrda gözü var ama yanlarında alıp götürmek için değil bu toprakların dibini gömülmek için...
gelde bunu beyinsiz faşist maşası türk soluna anlat anlatabilirsen...''
(Alıntı)
...................
Burada ki etik dişi sözcükler öncelikle bu foruma yakışıyor mu.? Bence yakışmıyor.
Türkiye toprakların da ki Sosyalistleri en acımasızca ,en sert şekilde eleştirebilirsiniz. Ulusalcılıkla ,vatanseverlikle, suçlayabilirsiniz.Ama etik kurallarda ,kimse itiraz etmez aynı etik kurallar çerçevesinde cevap alırsınız.

Üye kişiye ;sol görüşlü bir insana genelleme yaparak yukarıda ki gibi hitap edemezsiniz ,ederim derseniz ancak tebrik ederim .

Acizane şunu tavsiye edeyim. Eğer sola eğilimli bir kişi iseniz ''Irkiyat'' tartışmalarına (kültürel bakış açısı dışında ),maazallah bir anda elinizde havsala kafatası ölçmeye başlarsınız.
Bu konu içinde bir örnekleme yapmıştım katliamlar hakkında, Ruanda da üç buçuk ay zarfında 800.000 insan katledildi.Şimdi bir insan olarak ,bir sosyalist olarak hangi ırk,hangi ırkı kesti diyerek mi tartışacağız,yoksa bu katliamların temeline inip,katliamların olmadığı bir dünya için mi mücadele edeceğiz.
Ben kendimi bildim bileli gerek 1915 Ermeni soykırımı,gerek Dersim katliamı,gerekse Kürt isyanlarında ki devletin rolü(kıyım/bastırma) Türkiyeli sosyalistler tarafımdan her zaman kınanmıştır.

Evet sevgili yönetim alıntı yaptığım yazıda ki sırıtan sözcükler foruma yakışıyor mu.Karar sizin.

(Biraz uzun yazdım,anlatamama halime verin);)

Sevgilerimle............-Şahsıma ait verdiğim örnekler, içeriğin daha anlaşılır olması içindir.
*Sinkaf, kelimesini özel olarak kullandım.
**HKP adlı partinin taraftarlarının 24/04/2011de Taksim alanındaki anmada ne halt ettiklerini gördüm.(Kimse savunmasın).Hatta o anmada Bağımsız seçilen ((Sol ve (ağırlıklı olarak) Kürt oyları ile )) Eski ÖDP mebusu Ufuk Uras beyde:eek: vardı.
 
Son düzenleme:
#16
Sayın Koba
Merhaba
forumda bir başlık açmıştım Bakmak ile Görmek...
yazdığım yazıya bakmışsınız.. teşekkür ederim Ama görmemişsiniz hatta bakışınız biraz değil tamamen kör bakış olmuş...
gelelim işingörmekkısmına ben bu forumda şunuanladım bazı dostlara bir şeyleri anlatabilmek için virgül noktasını bile detaylı veri belge ve sunumlar ile açıklamagerekiyor yoksa sadece bakıyorlar kör tuttuğunu hesabı sonra hesap bağdatta değil pekinde son buluyor...

değerli dost
1. "türk sol!u "(kırmızı renke ve tırnak içierisine belirtilmiştir- "türkiye sol'(mavi renk ve tırnak içerisinde belirtilmiştir) mavi ile kırmızıyı renk körü bakarsa ayırt edemz yeşil i kırmıız kırmızıyı yeşil görür.. değerli dost koba da yeşili kırmızı görüp yazmış cevabı güzel de!!.. ah be dostum, ben dedim edirne sen gittin lübnana...sonra birde bana fırça attın neden geçiktin diye...

2. burada ki etik dişi sözcükler öncelikle bu foruma yakışıyor mu.? Bence yakışmıyor.
forum kurallarında yazaa kendınden menkul dur ve yasal sorumlulukar dahilinde forum dahil değildir yazanın kendi düşünce ve ifadeleridir...
da bu toprakları alıp götürmek değilde bu toprakların dibine gömülmek neden seni bu kadar rahatsız etti??
küfür mü? var ana sin kaf mı? var sizi menkıl oalrak kişilik hakkalarınza bir hakaret mi? var ya da aşağalama mı? var
konuya dahil oldunuz eleştirmek en doğal hakkınız yazının içeriğine katılamamak en doğal hakkınız hatta sert cevap de verebilirsiniz de Görmeden bakıp yazmayınız tek ricam budur... savunma yapmış beni yönetime şikayet etmişsiniz hakkınız hatta hukuksal oalrak yargı yolun danşikayet edebilrisiniz de.. sorun şu ki" türk sol'u" ile" türkiye sol'u" kavramlarını aynı haznede bir algılayıp savunmadan saldırya geçmişssiniz... (renk ve tırnak ile ayırt edilmiştir görülmesi için türk sol'u basit ifade edeyim 1925 1945 arasında almayda hüküm sürmüş nasyonel sosyalist partisi gibi türkiye nasyonel sosyalist düşüncenin hakim olduğu alan saha zümre grup örgüt yasal yada illegal kurum kuruluşlardır anlatılmak istenen eğer sizde böyle bir ifade düşünce içinde ise niz ki sanmıyorum bu tarz şikayet ve eleştiri yapmanız anlamısız hatta özür dilerim saçma buldum...
türkiye sol' demedim demem türk ile türkiye kavramları sizin için ikiside ırksal ifade ediyyorsa benim denyoluğumdur özür dilerim dediğim gibi nokta virgülüne kadar açıklamam gerekir..ki bakan arkadaşlar bakmak yerine görsün....


"Körler ülkesinde tek gözlü Kraldır"
Acizane şunu tavsiye edeyim. Eğer sola eğilimli bir kişi iseniz sol eğilimden kastınız? Stalinci, maocu, leninci, komünsit?, sosyalist? gb izm ler mi? yoksa szin bana yakıştıracağınız herhangi başka bir görüş mü?
sol mu? ben solcumuyum bilmiyorum..desem mi? yok yok ben solcuyum mu desem mi? %50 şansımı kullansam kenan bey...
üzgünüm alaycı bir yakalışma ile cevap vermek zorunda bırak sizssiniz.. ben komünist değilim.. mao yu lenini stalini benimsemem marks engels tanımam..lider olgusu kavramı adı bile bende tiksinti oluşturur.. ben solcu muyum Değilim Anarşistim mutlak özgürlük hakimiyetsiz özgürlük tel örgü, duvar, sınır, çit sevmem haz almam ayrımcılık kayırma üstün görünme depdebe şaşa hiç haz etmez ilgilenmem..
kimse de liderim olamaz.. sen stalini lider görmüş fikrini fikrin kabul etmiş sin saygılar.. senin kendi düşüncendir. eyvallah başım üstüne benim ldierim değildir bu örnek tir daha fazla açıklama isterseniz yaparım noktalama detaylarına kadar


''Irkiyat'' tartışmalarına (kültürel bakış açısı dışında ),maazallah bir anda elinizde havsala kafatası ölçmeye başlarsınız.
kafatsı ölçmeye"
kafatası ölçme gibi hobilerim yoktur.. kafatası ölçen şahıslarda sonuna hayal kırıklığında kendi anne babalarına küfür ederek ölmüş olasa gerekler örnek verimde bakmaka yerine görünüz nihal atsız kendi kafasını ölçtürmüş ve türk çıkmamıştır...

yazdığım yazı ile ırk ve kafatası bağdaştırmanız zaten şahane? bu kadar olur diyorum....neresinden tutayımda izah edeyim?


Bu konu içinde bir örnekleme yapmıştım katliamlar hakkında, Ruanda da üç buçuk ay zarfında 800.000 insan katledildi.Şimdi bir insan olarak ,bir sosyalist olarak hangi ırk,hangi ırkı kesti diyerek mi tartışacağız,yoksa bu katliamların temeline inip,katliamların olmadığı bir dünya için mi mücadele edeceğiz.

Ruanda katlimamını hiç araştırıdınız mı? ruanda katliamı dünyanın, bm, nato, sosyalistler, komünistler in umrunda bile olmadı 1 milyon insan sistemaik şekilde yok edildi hutu ve tutsi kabileleri arası yaşanan çatışama ve süre gelen olayların sonunda
neden dünyanın si...inde olmadıçünki abd görmek istemedi. soykırım demedi (diyemedi değil demedi) abd soykırım deseydi bm müdahale etmek zorunda kalacaktı ki, o sırada bosna da başka bir soykırım var dı.. avrupanın yada klasik tarif ile beyaz adamın staratejileri..

ne yazık ki ruanda, bosna daha nice soykırımlar(1915 ermeni soykırımı (s.s.cb bolşevikler neden ise pek bir habersiz birtaraf ve kör kalmıştır) umrunda olmadı... yorum değildir.. aynen bu yaşanmıştır..

yada sovyetlerin macar soykırımını tartışsak mı sayın değer li koba arkadaşım?
hani abd defol diyor ya "türk sol'u (Türkiye sol'u değil Yürk sol'u" peki muhteremler 1945 1991 arasında neden s.s.cb defol çekoslovakya(eski adı ikiye ayrılmıştır çek cum. ve slovekya olmuştur)şimdi kalkar burdan da marsa gidier birileri açıklamakda yarar var.. macaristan, polonya, eski adı ile birleşmeden önceki doğu almanyadaki s.s.c.b defol demedi aziz türk sol'u" "türkiye gerçek vidan sahibi solcular değil"
???? boş ver 1991 de stalin lenin marks engels hepsini tarih gömdü gömede gömüldü...


ALINTI;''işte bazı "türk sol'u" nasyonel faşistler güzel ülkelerini abd işbirlikcisi ermeniler, rumlar, kürtler bölmek parçalamak istiyor gibi akıl yoksunu ithamlar ile solculuk oynuyorlar ve kürt halkına yok ayrıldınız ayrılmadanız, federemi olacaklar?, kürt devleti olmayacak!! gibi abesle iştikal, afaki yorumlar yapıyorlar..
evet ermenilerin rumlarım kürtlein bu toprakalrda gözü var ama yanlarında alıp götürmek için değil bu toprakların dibini gömülmek için...
gelde bunu beyinsiz faşist maşası türk soluna anlat anlatabilirsen...'' (Alıntı)

"konya yeşili daha bir yakışırdı.. mevana misali kim olursan ol yine de gel.."
aslında bu cevabınıza bu renk yeil değil koyu kırmızı olmalıydı...
neden bu kadar dokundu size? bu toprakların dibini gömülmek.. bak hrantıda gömdüler bu toprakların dibine ama hiç değilse el toprağında değil kendi toprağında gömüldü..
gerillada kendi dağlarının topraklarında gömülüyor yabacı bir ülke toğrağında değil neden bu kadar dokundu size?

yada açık ve alenen şöyle söyleseniz daha dürüstçe olmaz mı? türkiye türklerindir.. türk olmayan diğer ırklar ancak türklere köle olabilir...

forumda benim için linç kampanyasıda başlatabilirsiniz..
hrantı için nasıl planlıbir linç kampanyası yapıldı ise.. salyalı kuduz itler (isterseniz bu ağır ithamımı forum görevisine şikayet edebilirsiniz yazdığımın arkasındayım yasaklanarım olur biter.. herkes mesut mutlu eski hayatına geri döner hrantı vurduran vuran olayın tüm tertipcileri gibi


'işte bazı "türk sol'u" nasyonel faşistler güzel ülkelerini abd işbirlikcisi ermeniler, rumlar, kürtler bölmek parçalamak istiyor gibi akıl yoksunu ithamlar ile solculuk oynuyorlar ve kürt halkına yok ayrıldınız ayrılmadanız, federemi olacaklar?, kürt devleti olmayacak!! gibi abesle iştikal, afaki yorumlar yapıyorlar..
evet ermenilerin rumlarım kürtlein bu toprakalrda gözü var ama yanlarında alıp götürmek için değil bu toprakların dibini gömülmek için...
gelde bunu beyinsiz faşist maşası türk soluna anlat anlatabilirsen...''


Bu bir eleştiri DEĞİLDİR.. Teşhisdir x bir kişi doktora gider, doktor beyninizde ur var ve en fazla 3 ile 6 ay yaşarsınız tedavisi yok der..illa tedavi derseniz ancak ömrünüz 1 yıl uzar lakin çok daha büyük acılar çekersiniz Türk Sol'u da beyin kanseridirve ne yazık ki tedavisi yoktur ya ötenazi olacaktır acı cekmemek için yada 1 yıl yaşayacak büyük acılar çekerek çektirerek..
de bu teşhisin size neden bu kadar "Dokun du"??
buyrun yönetime şikayet edin beni.. evet "Türk sol'u" Faşisttir...ırkcıdır...kendinden başkasına tahamülü yoktur.. işte size suç unsuru kelimeler yazdım buyrun şikayet edin "Türk Sol'u Faşisttir"kırmızı renk ile ve tırnak içerisinde belirttim... hala bakıyorum ama görmüyorum diyorsan dpstum şikayet etme hakkın sende saklıdır...


-Şahsıma ait verdiğim örnekler, içeriğin daha anlaşılır olması içindir.
*Sinkaf, kelimesini özel olarak kullandım.
**HKP adlı partinin taraftarlarının 24/04/2011de Taksim alanındaki anmada ne halt ettiklerini gördüm.(Kimse savunmasın).Hatta o anmada Bağımsız seçilen ((Sol ve (ağırlıklı olarak) Kürt oyları ile )) Eski ÖDP mebusu Ufuk Uras beyde vardı.

sizin kişisel durumunuz ile alakalı değildir...
tkp, ip, hkp benden oy alamadılar- alamazlar..hepside kabus görmüş altını sılatmış sistem yalakları faşistlerdir..
hocalı soykırım mı? diye takismde türk ülkücü ve türk islamcı tipler ile göğüs göğüse ermeniler defol pankartı taşıyan bu zarzavatlar için sizler komünist sosyalist solcu diyebilirisniz .... ben faşist diyorum işte sizin için bir ihbar daha buyrun yönetime şikayet ediniz

vicdan sahibi gören, düşünen, araştıran, kurcalayan, sorgulayan Türkiye sol'u hatta solcu olmak değil vicdan sahibi insanlar bu yazımın kesinllikle dışındadır..öyle bir aşağlık itham yaşadığım srece benden duyamayacığınız bir ğren iftiralıktır...

sayın koba gör.. bakıyorsunuz.. görmemişssiniz..
dedim ya
"körlerin olduğu ülkede tek gözlü kraldır"

yeterli mi?

evet bu ülkededen toprak koparmak değil kürtlerin, ermenilerin, rumların derdi.. dertlerimi (size neden bu kadar dokundu) dertlerimi bu toprakların dibine gömülmek...

ya sev ya terk et.. ancak bu toprakalrın dibine gömülerek terk ediyorlar vicdan sahibi insanalr..
bunları yazmak türk solunun teşhisini alenen aççıklamak neden ise stalinci komünsit olan arkadaşalra dokunuyor

tepkiyi mhp bbp, akp, liberal, faşist biri vermiş olsa yadırgamicam.. cevabım daha başka oalcak lakin kendine komünist diyen bir dostun anlamadığım şekilde şikayet ederek tepki verip savunma ile saldırı sunması??

ya da ???

Düzensiz
 
Son düzenleme:
#17
''işte bazı "türk sol'u" nasyonel faşistler güzel ülkelerini abd işbirlikcisi ermeniler, rumlar, kürtler bölmek parçalamak istiyor gibi akıl yoksunu ithamlar ile solculuk oynuyorlar ve kürt halkına yok ayrıldınız ayrılmadanız, federemi olacaklar?, kürt devleti olmayacak!! gibi abesle iştikal, afaki yorumlar yapıyorlar..
evet ermenilerin rumlarım kürtlein bu toprakalrda gözü var ama yanlarında alıp götürmek için değil bu toprakların dibini gömülmek için...
gelde bunu beyinsiz faşist maşası türk soluna anlat anlatabilirsen.''
.
Burada renk ayrımını ben göremiyorum.). Burada ''Türkiye Solu '' diye bir tanımda yok.
Söz konusu eskiden yazılmış bir konu(yazı) ise ,bende kahin değilim.

Yazdığım yazıda tek bir kelimede diğer milliyetlerden olan kişi ve yapılara ait değil hakaret (Ki olamaz) ve eleştiri yoktur. Bilhassa doğru bilgilendirme vardır.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Konuya muhatap yazı budur.
**işte bazı "türk sol'u" nasyonel faşistler güzel ülkelerini abd işbirlikcisi ermeniler, rumlar, kürtler bölmek parçalamak istiyor gibi akıl yoksunu ithamlar ile solculuk oynuyorlar ve kürt halkına yok ayrıldınız ayrılmadanız, federemi olacaklar?, kürt devleti olmayacak!! gibi abesle iştikal, afaki yorumlar yapıyorlar..
evet ermenilerin rumlarım kürtlein bu toprakalrda gözü var ama yanlarında alıp götürmek için değil bu toprakların dibini gömülmek için...
gelde bunu beyinsiz faşist maşası türk soluna anlat anlatabilirsen***
Eleştiriye katkı vermeye çalışılan yazı bu.

*1"türk sol!u "(kırmızı renke ve tırnak içierisine belirtilmiştir- "türkiye sol'(mavi renk ve tırnak içerisinde belirtilmiştir) mavi ile kırmızıyı renk körü bakarsa ayırt edemz yeşil i kırmıız kırmızıyı yeşil görür.. değerli dost koba da yeşili kırmızı görüp yazmış cevabı güzel de!!.. ah be dostum, ben dedim edirne sen gittin lübnana...sonra birde bana fırça attın neden geçiktin diye...

Benim eleştirime muhatap birinci yazıdır.*1 işaretli yazı ise eklemedir.Renk körü ithamı geçersizdir.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Birde başka ithamlar var.Ne derece doğru..
..
Düzensiz mahlaslı üyenin yazısından alıntı;
''hocalı soykırım mı? diye takismde türk ülkücü ve türk islamcı tipler ile göğüs göğüse ermeniler defol pankartı taşıyan bu zarzavatlar sizler komünist sosyalist solcu ''''
'''
Benim bu konuda ki görüşüm;
''ırkçı solcu (Türk Solu dergisi,İP,hatta HKP** gibi) '' Türk solu dergisi tanımlamasına dikkatinizi çekerim.
''HKP adlı partinin taraftarlarının 24/04/2011de Taksim alanındaki anmada ne halt ettiklerini gördüm.(Kimse savunmasın)''
(Burada ''sizler komünist sosyalist solcu ''diyerek itham ediliyorum.)

/////////////////////////////////
Bu üyenin itham eden görüşü ;
''gerillada kendi dağlarının topraklarında gömülüyor yabacı bir ülke toğrağında değil neden bu kadar dokundu size?''
Buda benim yazım.
Ben kendimi bildim bileli gerek 1915 Ermeni soykırımı,gerek Dersim katliamı,gerekse Kürt isyanlarında ki devletin rolü(kıyım/bastırma) Türkiyeli sosyalistler tarafımdan her zaman kınanmıştır.(genel olarak yazmışım ,katılıyorum ibaresidir)
/////////////////////////////////

Söz konusu üyenin yazısı;
''evet bu ülkededen toprak koparmak değil kürtlerin, ermenilerin, rumların derdi.. dertlerimi (size neden bu kadar dokundu) dertlerimi bu toprakların dibine gömülmek...''
Ve benim yazım
''Ve Kürt halkınında beraber yada ayrı yapılan bir mücadele kayıtsız şartsız kendi yönetimini kurması gerektiğini savunurum''
/////////////////////////////////////

Forum üyesi;
'''açık ve alenen şöyle söyleseniz daha dürüstçe olmaz mı? türkiye türklerindir.. türk olmayan diğer ırklar ancak türklere köle olabilir...''
Benim fikrim.
'' Türkiye denilen topraklarda sosyalist bir yönetimin olması kanısındayım.Ve Kürt halkınında beraber yada ayrı yapılan bir mücadele kayıtsız şartsız kendi yönetimini kurması gerektiğini savunurum''
Not ; Bu topraklarda Türk ırkı tanımlaması geçerli akçe değildir.Türk hissediyorsan Türksün , Kemalist düstur tanımlaması geçerlidir.Acayip bir tanımlama ama,19 milyon km2 toraktak bütünlüğünden ,kıç kadar 785 km2 düşüp,en ,az 30-35 insanları kavmin 10-15 milyonluk bir ülkeye sıkışınca Egemen rejim uydurmuş,uydurması da tutmuş gibi:eek:(İronidir)
////////////////////////////////////////
Üye;
''Ruanda katlimamını hiç araştırıdınız mı? ruanda katliamı dünyanın, bm, nato, sosyalistler, komünistler in umrunda bile olmadı 1 milyon insan sistematik şekilde yok edildi '' (Üye bana RUANDA'da ki katliamı soruyor.Bir de üstüne üstlük araştırdınız mı diyor)
Benim yazımdan(Üyenin sorusunda epey evvel değinilmiş)

''Ruanda da üç buçuk ay zarfında 800.000 insan katledildi.Şimdi bir insan olarak ,bir sosyalist olarak hangi ırk,hangi ırkı kesti diyerek mi tartışacağız,yoksa bu katliamların temeline inip,katliamların olmadığı bir dünya için mi mücadele edeceğiz.''


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tartışmaya taraf olan üyenin SSCB ve STALİN hakkında ki eleştirileri kendi açısından tamamen haklıdır.Eleştirilerine cevabım Stalin'in tüm yaptıklarına at gözlüğü takarak ile sahip çıkarım. Çekoslovakya da ve Macaristan da ki olaylardan bahsetmişsiniz.Haklısınız eleştirebilirsiniz.,ama ben SSCB'in o koşullarda ki müdahalelerini haklı bulurum.Birde Stalin'in ,Kızıl Orduya yaptırdığı ''Kronştad katliamını ''yazmamışsınız.Hatırlatayım...
-----------------------

Yukarı da ki örneklemeleri üye için yazmadım,üyenin yine kendi fikirleri doğrultusunda yine söylemlerini sürdüreceği kanısındayım. Eğer yanılırsam ,önceden özür dilerim.Sanal ortamda kimseyi engelleme gücüm yok,olamazda.
Konu olan hakaret düzeyinde ki sözcüklerin forum yönetimine bildirdiğim şikayetim ,baştan belirttiğim gibi etik olmadığındandır. Buna itiraz eden olursa son bir haftada ki SF ve SP de ki tartışmayı gösterebilirim.Burada ki bir iki arkadaş gibi,diğer forumda ki bazı üyelerde rahatsızlıklarını belirttiler.

-----------------

Özellikle karşı cevap olarak yazmamın nedeni ,söz konusu üye ile karşılıklı mütalaaya girmek değildir. Devrimci Sosyalistlerin Kürt direniş hareketine düşman gösterilmeye çalışılmasıdır.Tabi ki bu konuda sosyalistlerin yanlışları vardır.Bunu ben defalarca işledim.En son 3 Kürt yoldaşın katledilmesinde Halk cephesinin sessiz kalmasına kızgınlığımı belirttim. Yapının o anki yönetiminin tasarrufudur.Gün gelir akılları başlarına gelir.Hatalar ,doğruların habercisidir desem yanlış teşhis yapmış olmam.
Ama sosyalistlerin gönlü oralardadır.

Sevgilerimle. ( Yorumumda çizgileri ve ayraçları fazla kullandım.Biçim kirliliği için özür dilerim.
--------------------------------------------------------------------
Burada (Konu içinde) ustalara , devrimci önderlere ,şahsıma yönelik bir hakaret olmazsa ,konuya cevap vermeyeceğim .Üyenin ''Türk Soluna''hakaretleri artık muhatabım değildir.

Ermenilerle yaşam hakkında ,yaşadıklarımı eğer karar verirsem (kişisel olması beni tereddüt etmeme neden oluyor)
 
Son düzenleme:
#18
"Derdim üzüm yemek değil bağcıyı dövmek"

Tıptaki açıklaması:
Renk körlüğü bir canlının görme merkezinde özel bir pigment molekülünün bulunmaması veya gerektiğinden az bulunması, onun çevresindeki renkleri ayırt edememesine dolayısı ile renk körlüğüne neden olur.


Körlük fiziksel veya psikolojik nedenlerden dolayı görme yeteneğinden engelli olma durumuna verilen ad.

Yasal tanım

Kör, tüm düzeltmelerle birlikte olağan görme gücünün 1/10'ine yani 20/200'lik görme keskinliğine ya da daha azına sahip olan ya da görme alanı yirmi derecelik açıyı aşmayan kişilere denir.
Alıntıdır..


Birde Bakar körlük vardır

Bakıyoruz... Görüyor muyuz? Ne görüyoruz...Ne görmek istiyoruz...

1.
- Üç yıl önce bir kaza geçirmiştim, demiş, görmeyi o kadar çok özledim ki. Sizinkiler sağlam öyle değil mi..?
Adam, çocuğun tarif ettiği yerde bulunan fırına yönelirken:
- Artık emin değilim, demiş. Emin olduğum tek şey, senin benden iyi gördüğündür...

Bakmak mı görmek mi ? -Devamı için

2.
Karı-koca birlikte tatile çıkarlar. Gittikleri yerde kamp kurarlar.
Tatillerinin ikinci gününün akşamı güzel bir yemek yiyip uykuya dalarlar.
Birkaç saat sonra kadın uyanır ve kocasını da uyandırır. Adam uyku sersemidir güzel bir rüyadan uyandırıldığı için de biraz kızgındır.

"Ne oldu? Ne istiyorsun?" diye sorar.
"Yukarıya bak ve bana ne gördüğünü söyle. "

Adam gökyüzüne bakar ve cevap verir:

"Bunun için mi uyandırdın beni? Baktım işte. Bir sürü yıldız görüyorum, ışıl ışıl parlayan milyonlarca yıldız."

Karısı tekrar sorar: "Peki, bu sana neyi gösteriyor?" Artık iyice uykusu kaçan adam biraz düşünür ve cevap verir:

"Teolojik olarak Tanrının kudretini ve kendi acizliğimizi görüyorum. Felsefi olarak, evrenin sonsuzluğunu ve onun karşısındaki önemsizliğimizi görüyorum. Astronomik olarak galaksilerin, yıldızların, gezegenlerin varlığını görüyorum. Yıldızların konumuna bakarak saatin 3 olduğunu, meteorolojik olarak da bugün havanın çok güzel olacağını görüyorum. Niye sordun bunu bana? Sana neyi gösteriyor?"

"Çadırımızı çalmışlar…”

http://www.enternasyonalforum.net/s...gormuyo-rum-quotabelsantamariaquot-cevap.html

Sayın Koba2052,

''işte bazı "türk sol'u" nasyonel faşistler güzel ülkelerini abd işbirlikcisi ermeniler, rumlar, kürtler bölmek parçalamak istiyor gibi akıl yoksunu ithamlar ile solculuk oynuyorlar ve kürt halkına yok ayrıldınız ayrılmadanız, federemi olacaklar?, kürt devleti olmayacak!! gibi abesle iştikal, afaki yorumlar yapıyorlar..
evet ermenilerin rumlarım kürtlein bu toprakalrda gözü var ama yanlarında alıp götürmek için değil bu toprakların dibini gömülmek için...
gelde bunu beyinsiz faşist maşası türk soluna anlat anlatabilirsen.''
.
Burada renk ayrımını ben göremiyorum.). Burada ''Türkiye Solu '' diye bir tanımda yok.
Söz konusu eskiden yazılmış bir konu(yazı) ise ,bende kahin değilim.

Yazdığım yazıda tek bir kelimede diğer milliyetlerden olan kişi ve yapılara ait değil hakaret (Ki olamaz) ve eleştiri yoktur. Bilhassa doğru bilgilendirme vardır.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Konuya muhatap yazı budur.
**işte bazı "türk sol'u" nasyonel faşistler güzel ülkelerini abd işbirlikcisi ermeniler, rumlar, kürtler bölmek parçalamak istiyor gibi akıl yoksunu ithamlar ile solculuk oynuyorlar ve kürt halkına yok ayrıldınız ayrılmadanız, federemi olacaklar?, kürt devleti olmayacak!! gibi abesle iştikal, afaki yorumlar yapıyorlar..
evet ermenilerin rumlarım kürtlein bu toprakalrda gözü var ama yanlarında alıp götürmek için değil bu toprakların dibini gömülmek için...
gelde bunu beyinsiz faşist maşası türk soluna anlat anlatabilirsen***
Eleştiriye katkı vermeye çalışılan yazı bu.

*1"türk sol!u "(kırmızı renke ve tırnak içierisine belirtilmiştir- "türkiye sol'(mavi renk ve tırnak içerisinde belirtilmiştir) mavi ile kırmızıyı renk körü bakarsa ayırt edemz yeşil i kırmıız kırmızıyı yeşil görür.. değerli dost koba da yeşili kırmızı görüp yazmış cevabı güzel de!!.. ah be dostum, ben dedim edirne sen gittin lübnana...sonra birde bana fırça attın neden geçiktin diye...

CKoba2052)

Psikolojik manipülasyon, insanları kendi bilgileri dışında veya istemedikleri hâlde etkileme veya yönlendirme anlamına gelir. Bu etkileme ve yönlendirme sonucu insanlar davranış değişikliği ya da kanaat değişikliği gösterebilirler.

Sizin yaptığınız alenen budur...


Birde başka ithamlar var.Ne derece doğru..
..
Düzensiz mahlaslı üyenin yazısından alıntı;
''hocalı soykırım mı? diye takismde türk ülkücü ve türk islamcı tipler ile göğüs göğüse ermeniler defol pankartı taşıyan bu zarzavatlar sizler komünist sosyalist solcu ''''
'''
Benim bu konuda ki görüşüm;
''ırkçı solcu (Türk Solu dergisi,İP,hatta HKP** gibi) '' Türk solu dergisi tanımlamasına dikkatinizi çekerim.
''HKP adlı partinin taraftarlarının 24/04/2011de Taksim alanındaki anmada ne halt ettiklerini gördüm.(Kimse savunmasın)''
(Burada ''sizler komünist sosyalist solcu ''diyerek itham ediliyorum.)


İtham
Anlamlar:
[1] Suçlama, suçlu görme


Yaptığınız şey hayır dünya dönmüyor tepsi şeklinde bir boğanın boynuzu üstünde dir demektir.. dünya dönüyor diyen aklı selim hareketleride cadı lanse edip av başlatmaktır...

''HKP adlı partinin taraftarlarının 24/04/2011de Taksim alanındaki anmada ne halt ettiklerini gördüm.(Kimse savunmasın)''
(Burada ''sizler komünist sosyalist solcu ''diyerek itham ediliyorum.)

(Koba2052) İtham ediyorsunuz dayanağınız var mı?

Söz konusu üyenin yazısı;
''evet bu ülkededen toprak koparmak değil kürtlerin, ermenilerin, rumların derdi.. dertlerimi (size neden bu kadar dokundu) dertlerimi bu toprakların dibine gömülmek...''
Ve benim yazım
''Ve Kürt halkınında beraber yada ayrı yapılan bir mücadele kayıtsız şartsız kendi yönetimini kurması gerektiğini savunurum''
/////////////////////////////////////

Forum üyesi;
'''açık ve alenen şöyle söyleseniz daha dürüstçe olmaz mı? türkiye türklerindir.. türk olmayan diğer ırklar ancak türklere köle olabilir...''
Benim fikrim.
'' Türkiye denilen topraklarda sosyalist bir yönetimin olması kanısındayım.Ve Kürt halkınında beraber yada ayrı yapılan bir mücadele kayıtsız şartsız kendi yönetimini kurması gerektiğini savunurum''

Not ; Bu topraklarda Türk ırkı tanımlaması geçerli akçe değildir.Türk hissediyorsan Türksün , Kemalist düstur tanımlaması geçerlidir.Acayip bir tanımlama ama,19 milyon km2 toraktak bütünlüğünden ,kıç kadar 785 km2 düşüp,en ,az 30-35 insanları kavmin 10-15 milyonluk bir ülkeye sıkışınca Egemen rejim uydurmuş,uydurması da tutmuş gibi(İronidir)


Cevabını bildiğiniz soruyu sormak neden? Amaç?? İngilizce rating sözcüğünden Türkçeleşmiş olan reyting bir şeyin değerlendirmesi veya derecelendirmesidir. Şu anlamlarda kullanılabilir:


Özellikle karşı cevap olarak yazmamın nedeni ,söz konusu üye ile karşılıklı mütalaaya girmek değildir. Devrimci Sosyalistlerin Kürt direniş hareketine düşman gösterilmeye çalışılmasıdır.Tabi ki bu konuda sosyalistlerin yanlışları vardır.Bunu ben defalarca işledim.En son 3 Kürt yoldaşın katledilmesinde Halk cephesinin sessiz kalmasına kızgınlığımı belirttim. Yapının o anki yönetiminin tasarrufudur.Gün gelir akılları başlarına gelir.Hatalar ,doğruların habercisidir desem yanlış teşhis yapmış olmam.
Ama sosyalistlerin gönlü oralardadır.sosyalistlerin Kürt direniş hareketine düşman gösterilmeye çalışılmasıdır.Tabi ki bu konuda sosyalistlerin yanlışları vardır.
türkiye sosyalistleri ile köh'ün veya Köh ile türkiye sosyalistlerinin arasında bir husumet yoktur Görmek istemediğiniz tekrar hatırlatmak zorunda kalddığım Vİcdan sahibi sosyalistler türkiye solu duruşu ile ortadadır türk solununda duruşu ortadadır...
Derdiniz üzüm yemek değil bağcıyı dövmek....


Forum üyesi;
'''açık ve alenen şöyle söyleseniz daha dürüstçe olmaz mı? türkiye türklerindir.. türk olmayan diğer ırklar ancak türklere köle olabilir...''
Benim fikrim.
'' Türkiye denilen topraklarda sosyalist bir yönetimin olması kanısındayım.Ve Kürt halkınında beraber yada ayrı yapılan bir mücadele kayıtsız şartsız kendi yönetimini kurması gerektiğini savunurum''
Not ; Bu topraklarda Türk ırkı tanımlaması geçerli akçe değildir.Türk hissediyorsan Türksün , Kemalist düstur tanımlaması geçerlidir.Acayip bir tanımlama ama,19 milyon km2 toraktak bütünlüğünden ,kıç kadar 785 km2 düşüp,en ,az 30-35 insanları kavmin 10-15 milyonluk bir ülkeye sıkışınca Egemen rejim uydurmuş,uydurması da tutmuş gibi(İronidir)
////////////////////////////////////////
Üye;
''Ruanda katlimamını hiç araştırıdınız mı? ruanda katliamı dünyanın, bm, nato, sosyalistler, komünistler in umrunda bile olmadı 1 milyon insan sistematik şekilde yok edildi '' (Üye bana RUANDA'da ki katliamı soruyor.Bir de üstüne üstlük araştırdınız mı diyor)
Benim yazımdan(Üyenin sorusunda epey evvel değinilmiş)

''Ruanda da üç buçuk ay zarfında 800.000 insan katledildi.Şimdi bir insan olarak ,bir sosyalist olarak hangi ırk,hangi ırkı kesti diyerek mi tartışacağız,yoksa bu katliamların temeline inip,katliamların olmadığı bir dünya için mi mücadele edeceğiz.''Afaki konuşuyorsunuz demedim.. bana attığınız itham iftirasını kendiniz gayet güzel iştemişssiniz burada...
araştırdınız mı? dedim ruanda soykırımını tv de haberlerden izleyim akılda kalan bilgiler ile mi yazdınız? yoksa soykırım için detaylı bir araştırma yaptınız mı?

Yoksa??
Ruanda Soykırımı, Ruanda'da 1994 yılında yaklaşık yüz gün içinde 800.000 Tutsi ve ılımlı Hutu'nun, aşırı uç Hutular (Interahamwe) tarafından öldürülmesi olayıdır. Katliam, Tutsi destekli isyancı Ruanda Vatansever Cephesi lideri Paul Kegame'ye bağlı güçlerce, Hutu ağırlıklı hükümetin düşürülmesi ile son buldu. Ardından yönetimden güç alan Tutsilerin öç bahanesiyle saldırması sonucu yüzbinlerce Hutu, komşu Zaire'ye (Kongo Cumhuriyetine) sığındı. Fransa, soykırımı gerçekleştiren Hutu hükümetinin o dönem içerisinde en yakın dostu ve destekçisi olması sebebiyle Ruanda Soykırımı'ndan en fazla sorumlu tutulan ülkedi

Bu üyenin itham eden görüşü ;
''gerillada kendi dağlarının topraklarında gömülüyor yabacı bir ülke toğrağında değil neden bu kadar dokundu size?''
Buda benim yazım.
Ben kendimi bildim bileli gerek 1915 Ermeni soykırımı,gerek Dersim katliamı,gerekse Kürt isyanlarında ki devletin rolü(kıyım/bastırma) Türkiyeli sosyalistler tarafımdan her zaman kınanmıştır.(genel olarak yazmışım ,katılıyorum ibaresidir)


Sizin amacanız nedir?? 2. kere soruyorum bana b.k atıyorsunuz İtham ile suçluyorsunuz sonra!!
Türkiyeli sosyalistler tarafımdan her zaman kınanmıştır.Yanlı yazdınız heralde türkiye değil türk solu demeniz gerekir sizin??? ben itham ediyorumya "Türk Solunu" türkiye solu ile türk solu kelimelerini bir önceki paragrafa tırnak içine almadım hemen gidip yönetime şikayet ediniz..


Tartışmaya taraf olan üyenin SSCB ve STALİN hakkında ki eleştirileri kendi açısından tamamen haklıdır.Eleştiriler ine cevabım Stalin'in tüm yaptıklarına at gözlüğü takarak ile sahip çıkarım. Çekoslovakya da ve Macaristan da ki olaylardan bahsetmişsiniz.Haklı sınız eleştirebilirsiniz., ama ben SSCB'in o koşullarda ki müdahalelerini haklı bulurum.Birde Stalin'in ,Kızıl Orduya yaptırdığı ''Kronştad katliamını ''yazmamışsınız.Hatı rlatayım...

Teşekkür unuttuğum eksik kalan notları hatırlatmışssınız!!
atgözlüğü değil isterseniz gözlerinize mıh çektirin sizin kendi şahsi durumunuzdur beni ilgilendirmez... derdiniz manipule etmek değil ise zaten görüşünüzün başım üstüne dediğim kısmı yazmak aklınıza gelmemiş işin camur atmak kısmı ile ilgilenmişssiniz...


lenin mao gibi diğer devrimci liderlerde geçmişleri apak kimseler değildir olayı sadece staline iştgial etmek de son derece yanlış olur Not: tekrarediyorum stalini günahım kadar sevmem...lenin moa içinde geçerlidir.. abd fransa ingiltere demokrasi anlayışı ve liderleri içinde geçerlidir[/COLOR

Düzensiz
 
Son düzenleme:
#19
ds geleneği ve süreci.. dhkp.,yani., partili sürece evrilmiş ise olmaları gereken aşama., en azından öncü savaşı şehir gerillası aşaması olmalıydı.. oysa daha ds iken dağlarda gerillaları vardı.. parti oldular şimdi bu da yok.. bir iki karakol feda eylemi son eylem gibi işler., şehir gerillacılığı değildir.. içindedir ama değildir...
Bu çok doğru bilr eleştiri. Dikkat çekmek istedim.

Adı "parti" olur ama PARTİ değildir. Adı başka bir şey olur ama partidir. DY'den bu yüzden ayrıldılar ama vardıkları yer, PARTİ olmayan bir parti...
 
Üst