perinçek ve genetik kardeşlik

#1
sevgili veda dost solplatform'da değinmiş..
Sonuçta Solpaylaşım adlı sitenin Nasyonal “Sosyalist” sahibi Melnur’un yüzünde ki maske nihayetinde düştü!
“Perincek soldur; beğenirsiniz, beğenmezsiniz; güncel siyasetteki yer tutuşuna katılır veya katılmazsınız, ideolojik doğrultusundan yana bir tavır koyarsınız veya karşı çıkarsınız; ama nasıl bir değerlendirme yaparsanız yapın, Perincek'in sol saflarda olduğu gerçeğini yadsıyamazsınız. Kimi zaman güncele yaklaşım konusunda o kadar farklı bir yorumda bulunur ve karşısındakinden üstteki cümlede sayılan etiketlerden birini veya birkaçını savurursunuz; ama yine de böyle bir kızgınlık bile Perincek'in sol saflarda bir ömür geçirdiği gerçeğini değiştirmez.”

Bir Nasyonal “Sosyalisti” bir Neo Faşisti SOL saymak ,ya SOL un anlamını hiç bilmemek ya da niyete bağımlı olarak SOLA İHANET içersinde olmaktır.
Sormak gerek bu Nasyonal Sosyalist’e, SOL ne demek, kimden yana SAF tutmak?

http://www.solplatform.biz/index.php?topic=10.msg11373#msg11373

veda dostumun bu dikkatine değer veriyor ve itirazına-tespitine katılıyorum..ama.....
Okuyan TKP sine de buradan çağrı yapalım.
Bu Utangaç Perinçek ci sizden yana görünsede, yazdıklarıyla partinize zarar veriyor.
veda

bu değerlendirmesine ve tespitine katılmıyorum..
perinçek..kemalist-kp yi hiç desteklemedi.. haziran sürecinde türk-iye solunun perinçek ve hkp gibi nasyonal-faşistlere yaklaşımı aslında.; o aşamadaki ne bir duygusal yanılgı.. ne de ideolojik görüş-duruş eksikliği.. aleni genetik ortaklıktır..

özellikle halklar düşmanlığının zemini olan devlet ulusalcılığı(türklüğü) ve kontra merkezi yapıların varlığı nedeniyle bu duruşlar genetik kardeşlikten dolayıdır..
Yine aynı noktaya geleceğim; Kürt milliyetçiliğinin kendilerini desteklemeyen her parti ve kişiye yönelik eleştiri(!), hakaret ve küfürlerinden Perincek'in payına düşen sıfatlar bunlar. Peşlerine takılan kuyrukçu tiplerin de konuyu köpürtmesi konunun içinden çıkılmaz bir hale dönmesine neden oluyor.
burada açık ifade etmiş..perinçek sahiplenmesinin kökenini açıklamış.. tıpkı dervişin fikrinin zikri gibi..
perinçek geçmişte neler yapmış biliyor..olabilir diyor.. üstelik perinçek savunması adına yalan söylüyor..
Doğu Perincek'e yöneltilen en önemli eleştiri 80 öncesinde ( bir kısım) devrimcileri ihbar etmesidir ve bu ihbarcılığı açık açık yayın organında dile getirmesidir. Bu olayın savunulacak hiçbir yanı yok. Geçenlerde bir yerde okudum; Perincek'e bu olay hatırlatıldığında ve ''pişman mısınız?'' diye sorulduğunda Perincek'in yanıtı ''pişman değilim'' şeklinde olmuş. O olayın nedeni olarak partisine yapılan silahlı saldırılar olduğunu söylemiş. Gerekçe ne olursa olsun, bir devrimcinin bir devrimciyi, bir solcunun bir başka solcuyu siyasi nedenlerle polise ihbar etmeye kalkışmasını anlayabilmek zor. Ama hayatı şöyle ya da böyle sol mücadele içinde geçmiş birinin bu gerekçeyle solcu sayılmamasını da anlamak mümkün değil.
perinçek ihbarcılık noktasında pişman değilim de dedi.. pişmanım da dedi.. sosyalist partikuruluşu ve sürecinde türk-iye solunu keklemek için pişmanım dedi ve yayın organlarında mevcut.. geleyim..bu uydurma gerekçeye.. asla bize saldırdılar diye ihbar ettik demedi.. açık ve net.; bunlar sscb emperyalizminin ajanlarıdır ve ülkemize zarar veriyorlar gerekçesini kullandı.. 12 eylül mahkeme savunmalarını okuyun yeter..

kısaca.. perinçek ajandır diyemeyenen biri kendisi de ajan ya da bir ajan yapıda olduğu için diyemiyordur.. birbirlerini deşifre etmezler..

yıllar öncesinde iddia ettim.. türkiye solu iki zeminde ayrışacaktır.. birincisi.; devletçi nasyonalist(faşist-ulusalcı-vs) versiyonlar olarak.. ikincisi.; enternasyonalist(marksist-m/l-anarşist troçkist vs).. perinçek birinci zeminin erken doğumudur..ve bir anlamda merkezdir.. ödp-tkp-hkp vs gibileri bu zeminin adaylarıdır.. bir de aday adayları var ama tabanın tepkisine bağlı olarak durumlar değişebilir..

burada.. dikkat edilecek nokta kurmaylar içinde ya da tümündeki kontra(küresel ve yerel konsept dahilinde anlamında) yapısal özelliktir.. ve bu durumların geçmiş örnekleri vardır..

türkiye solu öncesini yok sayar..1920 tkp si süreci başlayıp., akabete uğratıldığında yine iç-dış kontralar görev yaptı..sscb ve tkp nezdinde yanılgılar yaşatıldı.. snuç acı oldu..
daha sonrası süreçde.; yine kontralar sayesinde tutuklamalar ve ayrışmalar yaşatıldı ortaya kadro hareketi çıktı.. tip olayı da farklı değildir.. tip'in ortaya çıkışı.; tkp nin yasallaşması "tartışmaları" anlamında değildi.. "yerli-milli" bir sol parti anlamında ortaya çıktı.. aleni tkp karşıtı idi.. bu arada tkp de boş durmadı.. içindeki kontralar sayesinde sürekli sistemin bir kanadına bağlandı.. aşmaya çalışanlar tasfiye edildi ki.. günümüzde de hala aynı şeyler yaşanıyor..

evet..
türkiye solunda sol kabul edilecek ama sol kabul edilmeyecek hareket/partiler mevcut.. bunun kıstası elbette en iyi ve doğru marksist ve leninist olarak tasniflenemez.. devlete karşı duruşu baz alınmalıdır.. bu temel kıstas marksistler., m.leninisler., m.troçkistler ve diğerleri için de geçerlidir..

deniz gezmişe bakın.. perinçek kadar kemalisttir ama devlete karşı duruşu çok nettir..

devlete karşı duruş derken., elbette.. anti-kapitalist ve sınıfsal-iktidarsal anlamda diyorum.. işçi sınıfı iktidarını savunan bir çizgi asla kapitalist bir devleti ve iktidarını savunamaz., sahiplenemez..
kapitalist bir iktidar ile ilişkilenmek., uzlaşmak., bu anlamda tercih yapmak başkadır., sahiplenmek başkadır.. ilişkilenme-uzlaşma ve tercihler tartışılır.. sahiplenme asla tartışılmaz.. adı bellidir.. ya ahmak ya da kontra..
 
Üst