Öcalan'nı anlamak

#1
öcalan'ı anlamadan eleştirmekden daha vahim olanı., anlamadan savunmak-sahiplenmektir..

Öcalan, “Kendim 20 yılı aşkındır hareketinize olan katkımı hep ifa etmeye çalıştım. Vardığım sonuç hep köklü reformlara ihtiyaç olduğuydu. Bugün de aynı kanıdayım. İki yönde reforma şiddetle ihtiyaç vardır” dedi.

Yaşadığımız koşullar gereği yenilenmeye şiddetle ihtiyaç duyulmaktadır. 20 yılı aşan partileşme geleneğiniz maalesef bir türlü demokratikleşemeyen Türkiye gerçeği nedeniyle ağır antidemokratik saldırılar altında varlığını bugünlere kadar taşırmayı başarsa da hakkettiği kazanımlara ulaşamamıştır. Bunda iyi niyet ve çabadan bağımsız olarak demokratik bir parti ve hareket olmanın özgünlüklerinden bahsediyorum.

1- Esas olarak temsil etmeye, iradesi olmaya çalıştığımız Kürt toplumu, halkı ve ulusu için Türkiye koşullarında, onun devletsel, hukuki, siyasal, sosyal ve ekonomik gerçekliğinde en doğru mekânsal konumlanmanın ve iradeleşmenin partisel ifadesi bölgesel demokrasi veya demokratik bölgeler partisi biçiminde olabilir. Yani özde ve biçimde genelde Türkiye demokrasisine, özelde Kürt sorununun demokratik çözümüne bu adlardan biri altında daha somut, gerçekçi olarak hizmet edilebilir. Dikkat edilirse sadece ad değişikliği önermiyorum. Hem genele hem özele hizmet edebilecek çok anlamlı bir çıkış hamlesinin formülünü sunuyorum.

2- İkinci önemli reform önerim ise " de facto" da olsa kendini yenilerken resmi ifadesini Türkiye'nin geneline hizmet etmek durumunda olan HDP çalışmalarında bir güç olarak yer almasıdır. Bu yer alış mekanik değildir. Diyalektik ve resmi toplum gereğidir. Türkiye 60 yılı aşkındır gladyonun ayrıştırma ve çatıştırma pratiğine kurban edilmektedir. Bu oyun günümüze doğru da en çok Kürtler üzerinde tezgâhlanmaktadır. HDP’ye yönelik saldırıların altında da bu gerçeklik yatmaktadır. Bu oyunu ancak hem bölgesel, yerel demokrasiye ilkesel yer vermeyi hem de ulusal düzeyde resmi bir çatıda bütünleştirmekle bozabiliriz. Kuşkusuz, bunu sadece bir çatı olarak değil, demokratik ulus toplumunun asli bir kurumsallaşma çalışması olarak değerlendirmek gerekir.

Yani Türkiye gerçeğinde yerel ve ulusal demokrasi aynı oranda örülmeden kapitalizmin, günümüzde neoliberalizmin gladio kapanından sağlıklı bir çıkış gerçekleştirilemez.

Öcalan.; burada ne? diyor...
bdp'nin adı değişsin şunu yapsın., bunu yapmasın mı? diyor.. yoksa., bir paradıgma temelinde mücadele-örgütlenme ve zihniyet persfektifi araçlarımı öneriyor..

bdp parti olarak türkiye politik sahnesine kürt halkının dişi-tırnağı ve kanı-canı ile çıktı ve yerleşti.. şimdi... yarattığınız değerleri türkiyesoluna teslim edin bölgeye çekilin mi? diyor.. bunu böyle algılayıp., itiraz eden var.. tamam bize rol biçildi kürt imalatı koltuğa oturalım şeflik yapalım diye algılayan da var..

tekel işçisi ayaklanır.. tamam bize iş çıktı diyerek tuzu kapan sınıf devrimcileri!! koşar.. ama hıyarın sahibi vardır.. avuçlarındaki tuzu yalayıp bakarken., neden "becerilemedi" konusunda., başlarlar ona-buna saldırıp gerekçe bulmaya..
ortalıkda eleman-yönetici-aday bulamazsın.. ama koşullar değişir.. o bulamadıkların aday olacağım diye kılıkdan kılığa girer., mücadelenin kırk yıllık sahibi gibi öter.. çizgiyi savunanları., kürtlerin değerlerini başkaları ile paylaşmakla itham eder..

önderliğe en çok sahip çıkan!! onlardır ama önderliğin çizgisini en çok örseleyen de onlardır..
sınıfın ve halkın en hakiki savunucusu onlardır.. besmele niyetine nokta-virgül yerine sınıf kelimesini kullanırlar ama otlanmaya., avlanmaya çalıştıkları alanlar sınıf dışı alanlardır..

bu genetik kardeşler., ne yaşamı anlar ne de Öcalan'ı..

Öcalan., kürt halkına ve kürt halkının örgütlü yapısına sesleniyor.. ama seslenirken söyledikleri evrensel anlamda geçerli ve işler olabilecek şeylerdir..
demokratik uluslaşma ve demokratik konfederalizmi demokratik özerklik temelinde anlatıyor..
kendisinin de vurguladığı gibi., 20 yılı aşkındır 19.yy. ve bir benzeri., 20.yy. sosyalizmin en etkin anlayışlarını aşacak ve yaşamda sürekliliği ve kalıcı etkisi olabilecek ve en önemlisi kitlenin kendisi olarak aktif olabileceği bir 21.yy. sosyalizm paradıgması sunuyor.. üstelik kürtlere has olarak sunmuyor., evrensel olarak sunuyor..

dost-düşman ve anlama özürlülerin ilk kavraması gereken budur..

Öcalan şimdiye kadar var olan izm'lerle bağlantılı olmayan ama onları yok saymayan ve bir izm olmaması gereken bir zihniyet(komünist) devrimi paradıgması sunuyor.. bu yanlıştır.. sosyalizm değildir.. dikkate alınması gereken yerleri vardır.. da denilebilinir., bu çok doğrudur sahiplenip yaşama uygulamak ve geliştirmek gerekir de denilebilinir..
her grup da önce doğru algılamalıdır.. ki.. doğru eleştirsin ve doğru sahiplensin..

gördüğüm kadarıyla...
ne Öcalan paradıgması kendisi üzerinden tartışılıyor ne de kendisi üzerinden sahipleniliyor..

Öcalan bunu görmüş ve bu yüzden müdahale etmektedir..
Bu iki ana hususta ki reformla bağlantılı olarak yeni partileşmenizin en bariz niteliği ve toplumun en çok ihtiyacını duyduğu husus ideolojik- örgütsel kadro eğitimidir. Geçen 20 yıl maalesef en donanımsız ideolojik ve örgütsellikten yoksun kadrolarla daha doğrusu kadrodan yoksun olarak yürütülmeye çalışılmıştır. Güncel politikanın ürettiği ihtiyaç duyduğu kadroları yetiştirmeden başarılı bir pratik sergilenemez.

bu anlamda bdp sürecine yeni bir misyon yüklüyor.. aslında pkk ile başlayan., HEP ile legal alana dalan ve kitlelere de yayılan bir örgüt-kadro pratiği., şiddetli sistem saldırıları ve dost sanılamlarında katkıları ve anlama özürlülerin de etkisi ile.. oturmuş., yetkinleşmiş., alan-görev ayrışması-yetkinleşmesini sağlıklı yaşamış ve de aralarındaki koordineyi kurabilmiş bir niteliğe., istenilen niteliğe ulaşamamıştır.. olamayacağından değil., becerilemediğinden., bu sonuç yaşanmıştır..

gelinen aşamada artık bu konum ile yürümek., var olanı-yaratılanı tüketmeye hizmet edecektir.. üstelik bölgedeki gelişmeler gösterdi ki., tek tek ulus devlet devrimleri olanakları çağı kapanmıştır.. devlet üzerinden değil., toplum üzerinden bir devrim süreci çağı başlamıştır..
kelebek etkisi denilen olgu aynen işlemektedir.. aslında tarihin çok eski dönemlerinden beri işliyordu ama bilince çıkamıyordu.. Öcalan bu noktayı da bilince çıkartmaktadır.. yani aslında olana işaret etmektedir..

Öcalan'ı anlamak Öcalan çizgisine biat etmeyi gerektirmez.. beğen beğenme yaşam içinde etkin bir özne olmayı becerebilmiş bir olguyu anlamak demektir.. örneğin., egemen konseptler için de bu geçerlidir.. doğru anlayamaz isen bu konsept ile doğru mücadele edemez ve sonuç alamazsın.. akıntıya kapılır.. itilen yere sürüklenirsin..

Öcalan'ı doğru anlarsan., doğru ortaklanır yada doğru yerden., doğru tarz ile karşı müdahil olursun..
 
#2
bu bölümü bir katrılımcı arkadaşımızın sorduğu soru üzerine açıyorum.. soruları ve tarzı yol açıcı., anlamayı kolaylaştıracak ve seviyeli sorgulama-tartışma zemini sağlayacak nitelikte..
öm ile bana yönelmişti.. sorularını önemsediğim ve hemen paylaşmayı gerekli gördüğüm için., iznini onaylatmadan buraya taşıdım.. itiraz etme hakkı saklıdır.. konuyu siler., sorumluluğu üzerime alırım..

ismini şimdilik sunmuyorum.. ve aceleciliğim için beni anlamasını rica ediyorum.. onca deformasyon arasında, böylesi anlamaya yönelik yaklaşımlar beni heyecanlandırdı... :)
...............................................................................................

Değerli Suat merhaba.
BDP'nin 3. kongresi yapıldı malumun üzere. Bir isim değişikliğine gidildi. İsim değişikliğine gelene kadar partide yeterli kadro güncellemesi, eğitim ve altyapı oluşturuldu da mı hemen bir isim değişikliğine gidildi burayı anlayamadım.


"bana göre".... değişiklik sadece isim üzerine değil., isim değişikliğinin nedeni.; toplumdaki bdp algısı ve işlevi üzerinedir.. bağlantılı olarak bdp algısı yerine bölgede hdp!'nin önünü açmak içindir..

HEP sürecinden beri bu alandaki kitlesel nücedele iki zemin üzerinden geliştirilmeye çalışıldı..
birincisi.; kürt toplumuna politik bir kitle örgütü sunmak ve bunun üzerinden kürt kitlesini legal alanda aktif ve politik yapmak., sistem partilerinin elinden kurtarmak..
ikincisi.; kürt halkı üzerinde işletilecek bu süreci diğer halklar ve toplumsal dinamiklerle ortaklaştıracak bir zemin ve tarz ile işletmek..

HEP kuruluşu., özgürlük hareketi iradesi ile başlamadı.. ama özgürlük hareketi iradesini bu oluşuma sundu.. kitle katılımına yol açtı.. o dönemde kürt siyasalının her kanadı vardı.. türkiye siyasetinin belirli kesimleri vardı.. hatta ana zemin olarak shp içinden gelenler(sol olarak tanımlanan) vardı..

partiye kürtler "doluşunca" kaçışlar da başladı.. elbette sistemin saldırı tarzı ve kürtlerle ilişkilenmek isteyenlere "uyarı-ceza" tarzı da bunu etkiledi.. sadece kürt siyasalı ve çok az diğerleri kaldı..

uzatmayayım.. bu süreç ağırlıklı olarak., kürt siyasalı içindeki saflaşma-çatışmalar üzerinden işledi.. blok proğramlarına rağmen bir türlü toplumsal muhalefetin ortak zemini olmayı başaramadı..
ama.. kürt toplumu içinde köklendi ve politik sürecin etkin-asli öznesi olmayı başardı.. başardı ama kürt rengi ile kaldı..

yıl..2014 HDK/HDP üzerinden bakarsak., aslında bu yapılaşma HEP(1990) ile başarılmak isteniyordu.. ama., bu zamana kadar olamadı..

Öcalan bunu ifade ediyor.. nedenlerini arasında saydığı yetişmiş kadro anlamında., en azından etkin ve önder olduğu kürt toplumu üzerinden açıklıyor..

yine bana göre.; olması gereken olgunlaşmadan pratiğe sokulmaz ama., nesnel olarak bir zaman kaçırma(treni kaçırma) olayı yaşanacak ise., elde olan ile olması gereken adımlar atılır.. Öcalan müdahalesi bu anlamda HDK ile başladı ve HDP ile devam ederken., HEP'den BDP'ye gelen sürece de buna uygun bir biçim vermek zorunlu oldu...

var olan birikimler(yeterli kadro güncellemesi, eğitim ve altyapı) yeterli mi? bence değil.. ama zaman geldi.. bu daha önemli..
burada şuna dikkat ediyorum.. Öcalan kürt halkında yıllarca birikmiş mücadele azmi ve inancına ve kendi önderliğiğinin bu halk üzerindeki üzerindeki etkisine güveniyor.. elbette süreç daha fazla böyle belirsiz ilerlemeyi kaldıramayacak aşamaya geçti bunu da belirtiyorum..

Gözlemlediğim kadarıyla da BDP'li üyeler DBP 'ye geçmiş olacak.


Gerçekten böyle bir şeye çok mu ihtiyaç vardı sence? Tüzük vesaire değişiklikle bu yapılamaz mıydı? Biliyorsun daha önce de HDP kurulmuştu, resmen bir parti enflasyonu var.
dostum.. BDP bir kürt kitle partisi etiketini üzerinde taşımak zorunda kaldı.. özgürlük hareketi çizgisine göre.; kürtlere bir parti(devlete gidecek anlamına da gelir) değil., Toplumsal devrimi(demokratik uluslaşma) işletecek bir örgüt lazım.. artık kürtler hem sosyal hem de siyasi olarak bırak t.c. sınırlarını bölgede bir asli özne oldu.. yani bu aşamayı geçti.. şimdi toplumsal devrim örülmelidir..

sistem de bunun farkında bu demokratik uluslaşma sürecini engellemek., örselemek için., yılların temel devlet paradıgmasına rağmen., halen yasalar izin vermemesine rağmen., kürdistan sıfatlı bir partiye izin veriyor..

bence... karşı atak şu oluyor.. yükselen kürt halk dinamiğini kapitalist modernitenin ulus devlet formatı ile mutasyona uğratıp., kendi işlevselliğine sokamayacaksın.. BDP içindeki asıl öze ve pratiğe rağmen bu format ile tanımlanmıştı.. şimdi demokratik özerklik zeminlerinde demokratik uluslaşmayı işletecek bir örgüte dönüştürülüyor..

bir anektod düşeyim.. 1800'lerde politik örgüt denilince parti!! akla gelmezdi.. dayanışma sadıkları(sendika) ve benzer yapılaşmalar politik örgüt olarak bilinirdi.. sistem bunları yasallaştırarak asıl özümden koparıp., elimine etti.. sonra parti denilen örgüt tarzı başladığında yasadışı idi., aynı şey yaşandı..

Kürdistanda uzun süredir.. sistem içi zeminlere göre "seçilmişler" değil., halk meclislerine göre seçilmişler yetkili olarak işlevseldir.. şimdiden sonra olacak olan da budur.. DBP ise kadro ve ideolojik aygıt olarak işlevsel olacak.. bu kitle örgütlenmeleri içinde bir anlayışı temsil edecek.. dikkat edersen., DBP üyeleri asla bir yere aday olamıyor.. olan DBP içinden çıkacak..

kısaca.. bu süreç içindeki bu gelişmelere klasik birikmiş algısal bilinç ve kavramlar dışında bakmak gerekir.. diyorum..

Halktaki tezahürü de çok değişmiş değil. Neredeyse hiçbir heyecan yaratmadı. Kürt siyasetçiler, zaten kendilerine ana akım medyada ayrılan kısa sürede, böyle resmî yapılar yerine daha çok önemsenen HDK gibi yapıları tanıtıp geliştirseler daha iyi olurdu diyorum. Bilmem ne dersin.

evet.. zaten olacak olan da budur.. HDK öne çıkacak., resmi politik alanda da temsili HDP yapacak.. DBP kadroları da., HDK içinde bir paradıgma temsilcisi olarak işlevsel olacaklar..

yine bir anektod sunayım.. 1917 de petrograd sovyetini oluşturan asker-işçi-köylü sovyetlerinde bolşevikler çoğunluk değildi.. başkan bile troçky idi.. ama süreci yönlendiren bu yapı-lar içindeki bolşevik kadrolar ve çizgileri oldu.. bolşevik olmayan bir çok aktivist-öncü bu çizgi ile yürüdüğü için., devrim süreci işledi..
elbette aynısı değil.. ama anlaşılsın diye örnekledim.. özgürlük hareketi tek çizgi hakimiyeti değil., ortak anlayış ile alttan üste işleyen bir hakimiyet istiyor.. doğruyu işleten doğal olarak önderliği de işletir.. bir farkı budur..

sorularına değer biçiyorum.. konuyu sorgulatan., araştırmaya iten., anlamaya çabalattıran bir içerik taşıyor.. aynı zamanda içindeki eksik ve zaafların da görülmesine hizmet ediyor..


 
#3
Değerli Suat, yanıtın güzel ve haklı temennileri ifade etmekle birlikte,
soruların yöneldiği handikapları yeterince açıkladı diyemem. Misal, trenin kaçmasından bahsederken, ben kaçan trenin
isim değişikliği,
kadro değişikliği değil
zihniyet ve örgütlenme reformu olduğunu
düşünmekteyim.

yazımı anlayamamışsın yada ben anlatamamışım :D .. bende aynı şeyi söylüyorum..

BDP, DBP'ye dönüşünce Kürt kitle partisi algısı da onunla birlikte gelmeyecek midir? HDP'nin Karadeniz seyahatinde görmedik
mi, BDP'yle bağlantısı olan her şey aynı kötü algıya tabi.

yine., sanırım iki ayrı olguyu karıştırıp ele almışsın.. BDP., DBP'ye dönüşmüyor, HDP'ye ekleniyor..
yani., kürt kitle partsi artık Hdp içinde var.. DBP ise kürt kitle partisi değil., kadrosal örgütlenme partisi.. yani gerek kürdistanda gerek ise batıda zihniyet değişimini örgütleyecek ama kitle olarak bunu HDP içinde tutacak.. haliyle kadroları da HDP içinde olacak ama parti görevlerinde değil.. HDK içinde desem daha doğru anlatmış olurum.. Zaten., HDK içindeki çeşitli çizgilerin sosyal-grupların örgütlenmeleri gibi DBP nin de bir örgütlenmesi olacak politik ortak temsiliyet yine HDP olacak..

sistem bu sürecin politik yanının farkında.. bu yüzden HDP'yi kürt partisi olarak sunuyor., sol misyonerleri de katkı sunuyor.. sistem kodlamaları olacaktır, aslolan senin bu kodlamaları aşabilme becerindir..

Esasında bu Kongre'ye ilişkin ilk kanaatim yerel seçimlerde de yapılmaya çalışılan Batı/HDP ve Kürdistan/BDP ayrımının bir ileri
adımı olduğu yönünde. Eğer öngörüm beni yanıltmazsa DBP Kürt-yoğun iller dışında hiçbir ilde ofis açmayacak. Batı'da tek kalacak HDP
vasıtasıyla metropollerdeki Kürt kitleyle partiye destek veren küçük bir sosyalist azınlığın kaynaşması sağlanacak.
yanılıyorsun.. öyle olsa idi.. BDP kürdistanda kalırdı.. bu da tartışıldı.. hatta hala inatla ısıtanlar var., ama paradıgma ve önderliği kararlı olarak belirtti.. bu anlamda., kürt özgürlük mücadelesi içinde bir çizgisel-ideolojik "kavga" başladı diyebilirim.. DBP bunun özgürlük hareketi aracıdır..

sadece kürt illerinde olacağı beklentisi de bana göre yanlış.. kürt halkının yoğun olduğu her yerde olacaktır.. çünkü şu aşamada bu paradıgmayı en iyi anlayacak ve kendi işi olarak işletebilecek olan kitle kürtler.. bazı yerlerd DBP olarak var labilir., bazı yerlerde siyaset akademileri ve demokratik uluslaşma aracı yapılaşmalar-kurumlar şeklinde olabilir.. örneğin., kentli asimilasyonuna karşı dil okulları vs. gibi..

HDP.; bileşenlerinin renklerini ortak ortaya koyabilen bir parti olabilmeyi., parti örgütünü asıl olarak HDK yapılaşmalarının olduğu alanlarda var sayarak başarabilir.. DBP bu anlamda HDK örgütlenmelerine katkı sunacaktır., elbette ilk etapda kürt dinamiğini demokratik özerklik ve demokratik uluslaşma temelinde-pratiğinde katarak bunu başaracaktır.. bu anlayış kürtler dışına taşdıkça., örneğin., emekçiler-aleviler-diğer halklar vs. yeni örgütlenme modelleri., hatta çizgisel yeni sentezler de ortaya çıkacaktır..


dostum.. BDP bir kürt kitle partisi etiketini üzerinde taşımak zorunda kaldı.. özgürlük hareketi çizgisine göre.; kürtlere bir parti(devlete gidecek anlamına da gelir) değil., Toplumsal devrimi(demokratik uluslaşma) işletecek bir örgüt lazım.. artık kürtler hem sosyal hem de siyasi olarak bırak t.c. sınırlarını bölgede bir asli özne oldu.. yani bu aşamayı geçti.. şimdi toplumsal devrim örülmelidir (suat)

Kürtlere toplumsal devrimi işletecek örgüt layık, Türklere niye resmî politik örgüt (HDP) layık ? :) Dediğinden bu çıkar. Ortak mücadele
deniyorsa madem iki ayaklı örgütlenme olacak, nasıl BDP dönüşüyorsa HDP de dönüştürülmeliydi
.
:D:( .. bu paradıgmasal işleyişi öneren belli.. etkin olduğu kitle halk belli.. şimdi kalkıp., diğer paradıgmalara ve halklara böyle yapmalısınız., bu anlamda bu örgütlenmelerde yer almalısınız yoksa bu iş yürümez diyebilir mi?.. sadece önerir.. tartışmaya açar ve davet eder.. DBP de sadece kürtler olacak diye bir şey yok.. ne pkk ne kck yönetiminde de sadece kürtler yok..

algısal zaafdan kaynaklı bir yanlışını düzelteyim.. Kürtlere toplumsal devrimi işletecek örgüt layık, Türklere niye resmî politik örgüt (HDP) layık ? diyorsun.. bir de bunu ben dedim diye iddia ediyorsun.. :)
HDP içinde kürtler yok mu? kürtlerin resmi(seçimlere girecek) bir partisi var mı? .. yok.. olan ortak.. HDP..
ama kürtlere ve türklere ve başkalarına da.. önerilmiş., kabül görmüş(emep bile :) içinde kalıyorum diyor)., bir., toplumsal devrimi işletecek örgüt var.. HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ
DBP., HDK içinde bir politik çizgi olarak var olacaktır.. kürdistanda da örgütlenen HDK'dır.. halk meclisleri denilen şey aslında budur.. farklı bir yapı değil..

yaşam pratiği çok karmaşıktır.. teori motamot uymaz.. kürt halkının mücadele ve örgütlenme ve değişim süreci kendi özgünlüğünde ilerledi.. çıkışı ulus-devlet formatındaydı.. yıllarca böyle karakter aldı.. pat diye değişmez.. var olan örgütlenmeler de öyle..
bunu türkiyesolu ile ilişkili başlayan HDK sürecinde de yaşadık.. gelenler prti-örgüt olarak geliyor., çatı birliği gibi yaklaşıyorken., parti-örgüt olmayanlar kendini misafir sanıyordu.. örneğin bir sosyal-kültürel-cinsel-ekolojik temelli gruplar geldiğinde parti imiş gibi davranıyordu.. oysa bu tür gruplar politik çizgi olarak içinde çeşitliliği barındırmalıdır.. bakıyorsun.. bir kaç ekelojik grup var.. "farkı" belirtmek için., sosyalist., özgürlükçü., devrimci vs. gibi sıfatlar alıyorlardı.. oysa zem,in belli.. ekoloji.. başına bir şey koymaya gerek yok.. varsa yine ekoloji ile ilgili koyarsın.. politik çizgi olarak değil.. bunlar içinde ayrıca gruplar olabilir ki., gerek yok.. bir çizgi zihniyet olarak., ekeolik grupda olur., cinsel grupda olur., enik-sosyal grupda olur.. hepsi bir zeminde ortak akıl ile HDK içinde somutlaşır.. yada bir parti-örgüt olarak olur..

daha bu anlayış bile anlaşılamıyor.. ya.. ben partisizim kardeşim deniliyor.. partili olanlara gıcık kapılıyor.. yada bunlar bireysel-örgütsüz kardeşim deniliyor küçümseniyor..

anlayacağın.. yaşama teoriyi don giydidir gibi giydiremezsin.. zaten hem anlamsız hemde gereksiz..

Bu yanıtlarımı da dilersen ilgili başlığa ekleyebilirsin.
Teşekkürler.

ekledim de.. hala ismini veremedim.. izin çıkmadı.. :)
okuyanlar kendisi ile mi? konuşuyor diyecek.. :D
 
#4
Değerli suat, son iletinle soruların önemli bir
kısmı netleşmiştir. Tabii bu yeni oluşumlar
nasıl bir heyecan yarattı, emin değilim.
Keşke acele edilmeseydi.

HDP içinde kürtler yok mu? kürtlerin resmi(seçimlere girecek) bir partisi var mı? .. yok.. olan ortak.. HDP..
ama kürtlere ve türklere ve başkalarına da.. önerilmiş., kabül görmüş(emep bile içinde kalıyorum diyor)., bir., toplumsal devrimi işletecek örgüt var.. HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ


Var tabii, ama bölgesel ayrım babında
söylemiştim. DBP üyelerine reform
var, HDP üyelerine ve destekçilerine
niye yok, diye değiştirebiliriz soruyu .))

Selamlar ve sevgiler.
 
#5
şeyh'ül-insan Değerli suat, son iletinle soruların önemli bir
kısmı netleşmiştir. Tabii bu yeni oluşumlar nasıl bir heyecan yarattı, emin değilim. Keşke acele edilmeseydi.
nasıl br heyecan yarattı!! bilemiyorum.. gözlemleyecek koşullarım olmadı.. bana göre., heyecan yaşamak., konuya vakıf olanlarla sınırlı..
ama sistemde ve sistem solunda heyecan yarattığı çok net.. :D

acele edilmeseydi... bu tespitine itiraz etmekte öte şunu sorayım.. keşke dedin!! yani sence ne oldu da keşke olmasaydı diyorsun.. bu konuda gözlemlern varsa paylaşırsan ben de anlayabilirim..
ben.. acele edilmediğini hatta geç kalındığını düşünüyorum.. 2002 "hadep yeniden yapılanma süreci" vardı.. sadece yaşadığım alanda değil., batı merkezi alanlarında da yoğun yaşadığım için çok iyi biliyorum.. o dönem,in koşullarında şimdiki gibi bir proje düşünülüyordu.. nasıl örselendi iyi biliyorum.. bizzat yaşadım.. osman olayı süreci de aynı dönemde birleşik yaşanmıştı..
neler kaybedildi biliyorum.. en önemlisi zaman kaybedildi..


HDP içinde kürtler yok mu? kürtlerin resmi(seçimlere girecek) bir partisi var mı? .. yok.. olan ortak.. HDP..
ama kürtlere ve türklere ve başkalarına da.. önerilmiş., kabül görmüş(emep bile içinde kalıyorum diyor)., bir., toplumsal devrimi işletecek örgüt var.. HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ

Var tabii, ama bölgesel ayrım babında söylemiştim. DBP üyelerine reform var, HDP üyelerine ve destekçilerine niye yok, diye değiştirebiliriz soruyu .))
burasını anlayamadım.. dbp üyeleri diye bir şey yok.. ayrıca reform ddiğin nedir ki onlara var.. diğerlerine yok.. hdp ve üyeleri ne yapacaksa yapar.. inan anlayamadım..
 
#6
keşke dedin!! yani sence ne oldu da keşke olmasaydı diyorsun.. bu konuda gözlemlern varsa paylaşırsan ben de anlayabilirim..

Yerel seçimlerden çıkıldı, alınan kötü
sonuçla kongreye gidildi, isim değişti.
E önümüzde CB seçimleri var, bir aday
gösterildi. Seçimlere odaklı çalışmalar
yapılıyor. BDP ile devam edilebilirdi,
dönüşüm bu parti adı altında da gayet
iyi yapılabilirdi, BDP de bölgeler partisi
olabilirdi.

kürtlerin resmi(seçimlere girecek) bir partisi var mı? .. yok.. olan ortak.. HDP..

Niye ki? Tabii var. Önümüzdeki genel ve
yerel seçimlerde DBP nerelerden oy
isteyecek?

ayrıca reform ddiğin nedir ki onlara var.. diğerlerine yok.. hdp ve üyeleri ne yapacaksa yapar.. inan anlayamadım..

Suat seni de uğraştırdığım için bağışla
ama sen de beni biraz uğraştırdın :)
Yahu geçenlerde bir kongre oldu, partinin
adı değişti, birşeyler oldu, yeni başkanlar
seçildi. Öcalanın mesajı doğrultusunda
parti bir siyaset okulu haline getirilecekmiş.
Bundan bahsediyorum, n'olursun : )))
 
#7
ayrıca reform ddiğin nedir ki onlara var.. diğerlerine yok.. hdp ve üyeleri ne yapacaksa yapar.. inan anlayamadım..

Suat seni de uğraştırdığım için bağışla
ama sen de beni biraz uğraştırdın :)
Yahu geçenlerde bir kongre oldu, partinin
adı değişti, birşeyler oldu, yeni başkanlar
seçildi. Öcalanın mesajı doğrultusunda
parti bir siyaset okulu haline getirilecekmiş.
Bundan bahsediyorum, n'olursun : )))
sondan başlayayım.. çünkü bu son dediğim şey baştan anlamadığın şey oluyor..
Öcalanın mesajı doğrultusunda parti bir siyaset okulu haline getirilecekmiş. burasını doğru anlamışsın.. da devamını dinlememişsin.. Önümüzdeki genel ve yerel seçimlerde DBP nerelerden oy isteyecek? .. hiç bir yerden.. çünkü seçimlere katılmayacak.. DBP "üye"leri(sen kadro anla).. yerel yönetimler dahil hiç bir yere aday olamıyor.. hatta HDP yönetim organlarına da katılamıyor.. katılacak olan( ki bu da bir alan değiştirme kararı sonucudur) DBP den ayrılmak zorunda..

kısaca... sen DBP olayını yanlış algılamışsın.. bölgeler tanımı geçiyor diye kürdistan bölgesi partisi sanmışsın.. buna göre batıda bir başka DBP., karadenizde bir başka DBP sanıyorsun.. :)
bir yanı ile doğru.. ama parti-seçim yanı ile doğru değil.. DBP.. haliyle etkin olunan kürt toplumu ve yaşam bölgesi alanlarında başlayacak ama aynı zamanda batıdaki kürtlerle de ilgilenecek.. haliyle kürdistan ağırlığında demokratik uluslaşma işletilirken., batıdaki kürtlere de aynı anlayış işlenecek.. daha dikkatli ve paradıgma bütünlüğünde bakarsak.. kürt toplumu üzerinde işletilecek bu tarz aynı zamanda HDK ile nüve olan halkların demokratik konfederasyonu projesine hizmet edecek., kürt toplumunu demokratik ulus biçimiyle buna katacak..

yaşam teori ile birebir uyuşmaz demiştim.. teoriyi yaşama uygularsın aldığın sonuçlara göre taktik ve hatta stratejik değişiklikler ile teoriyi yeniden biçimlendirirsin..
bir araç önerir., yaşam pratiğine sokarsın.. teorik-mantıksal ve hatta bilimsel!! olarak en doğru öngörü olabilir ama., gerek zaman-mekan., gerekse işletecek olanlardan dolayı denk düşmeyebilir.. o zamanda aşamalı olarak ve kademeli olarak işletilen araçlarla sistemi kurarak olması gerekene varırsın..

bu yazdıklarım.. elbette benim algılarım ve çıkarsamalarımdır.. ben sadece tarz ve zihniyete bakıyor ve bugüne kadar yapılanları analiz ederek bunları söylüyorum..

düşüncene katkı olsun.. ortada pkk diye bir parti-örgüt fiilen var mı? :)
 
#8
hiç bir yerden.. çünkü seçimlere katılmayacak.. DBP "üye"leri(sen kadro anla).. yerel yönetimler dahil hiç bir yere aday olamıyor.. hatta HDP yönetim organlarına da katılamıyor.. katılacak olan( ki bu da bir alan değiştirme kararı sonucudur) DBP den ayrılmak zorunda..

Şimdi oldu, teşekkürler :)

kısaca... sen DBP olayını yanlış algılamışsın.. bölgeler tanımı geçiyor diye kürdistan bölgesi partisi sanmışsın.. buna göre batıda bir başka DBP., karadenizde bir başka DBP sanıyorsun.

Yani ben sandım ki DBP de Kürt yoğun
kentlerde ona göre bağımsız aday çıkaracak.
O hâlde faydalı olur ama yasal bir parti
olmasının anlamı nedir onu da anlatabilir
misin? HDK bünyesinde de bu sistem
işletilebilirdi.
 
#9
.....
Yani ben sandım ki DBP de Kürt yoğun
kentlerde ona göre bağımsız aday çıkaracak.
O hâlde faydalı olur ama yasal bir parti
olmasının anlamı nedir onu da anlatabilir
misin? HDK bünyesinde de bu sistem
işletilebilirdi.
doğrudur.. bu tartışılmıştır.. aynı şey hdp bünyesinde olabilirdi.. yasal parti alanı anlamında bakarsak., bu alandaki temsiliyet noktasında hdp dışında partiye gerek yok denmiş olunuyor.. ama bunu herkes demeli diyemezsin..
dbp'sinin yasal parti "şeklinde" olması sanırım teknik bir şey.. kck operasyonları karşısında teknik bir pozisyon olsa gerek.. yine kürdistanda halk meclisleri hetorejendir.. içinde herkesim yer alır.. dbp bu anlamda., halk meclisleri içinde diğerleri gibi(dinsel cemaatsal-politik)politik bir çizgisel-kadrosal bileşenlerden biri olmuş oluyor.. uzun açıklayamadım.. :) dilerim anlamışsındır..

hdk batıda yerleşebilse., kürdistandaki halk meclisleri ile aynı şey olacaktır.. böylece kürdistanda var olan halk meclislerine hdk meclisi denilebilecek.. içinde ayrıca., demokratik uluslaşma süreci olarak kürt halkı örgütlülüğü yer alacak..

şu meşhur. "burası kürt kokuyor" sorunu yüzünden süreç böyle işliyor.. sakaryada hdk çalışmaları başladığında.. bdp binası müsait iken 15 metre kare emep binasında toplantılar yapıldı.. neymiş.. gelecek olanların bazıları bdp'ye gitmeye imtina!! ediyormuş!!.. böyle salak bir gerekçe olurmu diyemedik.. aslında içimizden dedik de dışa vurmadık.. :)
 
#10
DBP (Demokratik Bölgeler Partisi) yüzde kırk eğitim-kadro yetiştirme yüzde kırk örgütlenme çerçevesi içinde olacaktır.Kürdistanda,DTK (Demokratik Toplum Kongresi) ile demokratik özerkliğin inşasında ortak bir parelelde çalışmalar yapacaktır.Kürdistanda DTK ve Türkiyede HDK ile meclisler,parlementolar oluşturulacak ve nihayetinde hdk,dtk yide kapsayarak (başarıya evrilirse) demokratik ulus meclisini oluşturacaklardır.
 
Üst