laiklik ve "sol"

#1
fatih "yaşlı".. birgün kontra gazetesinde "yazmış!!.. sol nasıl bir çıkış bulmalı..
Çıkış: Laiklik
https://www.birgun.net/haber-detay/cikis-laiklik-108278.html

Bunun beraberinde güçlü bir muhalif dalgayı, solun sesinin daha gür çıkmasını, sol siyasete alan açılmasını, sol fikirlerin popülerleşmesini, sendikaların daha çok siyasete müdahil olmasını, öğrenci hareketinin yükselmesini vs. getirmesi beklenirdi ama buna dair bir işaret bulunmuyor, ülkede muhalefet adına yaprak kıpırdamıyor.
Hal böyleyken, bir sihirli formül misali, “Şunu yaparsak, bu durumu değiştirebiliriz” diyecek değilim, böyle bir formül hiçbirimizin elinde yok. Yok ama, “Ne yapmalı?” sorusunu sormaya devam ediyor, buradan bir çıkış arıyorsak, bunun üzerine düşünmemiz, tartışmamız veya bir yol bulmamız ya da bir yol açmamız gerekiyor.

bir yol bulmak ya da bir yol açmak!! bu slogan anımsarsanız., hdp sloganı di.. fatih buradan aşırmış.. da..
ne yapmalı adlı kitabı lenin.. 1900 başlarında yazmıştı.. aradan 117-8 yıl geçti.. bu ahmak hala aynı soruyu soruyor.. lenin 1900 da sordu.. aradan 17 yıl geçmedi rusyada devrim yaptı.. "bunlar" 117 yıldır bu soruyu sorup duruyorlar.. :D
peki yanıtı ne?.. devrim mi?.. hayır.. 1700 lerin aydınlanma formülü!!..

Bu noktada, şu soruları sormak ve yanıtlamaya çalışmak istiyorum: “Laiklik” bugün Türkiye solu için bir kaldıraç, bir manivela olabilir mi? Laiklik, solun Türkiye gündemine güçlü bir şekilde müdahalesi etmesi için elverişli bir araç mıdır? Solun güçlü bir laiklik talebini dillendirmesi ve siyasal söyleminin merkezine yerleştirmesi bugünün Türkiye’sinde bir yol bulmak ya da bir yol açmak anlamına gelir mi?

ne yapmalı diye soruyor.. yanıt.: laiklik siyasetin merkezine alınmalı..!!!
Bu soruların hepsinin yanıtının “evet” olduğunu düşünüyorum; laiklik tarih boyunca belki de ilk kez böyle bir potansiyel taşıyor, Türkiye soluna alan açma, toplumsallaşma, kitleselleşme ve özne haline gelme açısından ciddi olanaklar sunuyor.
ahmakça ve absürt bir şey söylediğinin farkında ya izah!! ediyor.. laiklik tarih boyunca bu kadar önemli olmamış!!! sol için bu kadar potansiyel taşımamış.. bu yazıyı marks okusa ne? derdi.. bu ahmaklar mı? marksistim diyor..
üretici güçler tezinden bi haber.. kapitalizm alt yapıda henü yeterince yeşermemiş.. haliyle üst yapıyı etkileyecek aşamaya gelememiş ki.. laiklik ancak 117 yıl sonra etkili bir siyasi merkez oluyor.. iyi de bu işler burjuvazinin işleri değil mi?.. fatih yaşlı burjuva devrimcisi mi?..

şunu diyor ise eyvallah..
şimdiye kadar t.c. burjuvazisi etkin olamadı ve devrimi tamamlayamadı.. çünkü alt yapıda kapitalizm yerleşmedi.. vs. vs. eh..lenin demişti.. burjuvazi devrimci barutunu yitirdi yerine biz barut olacağız.. vs. vs. iyi de bu zibidiler.; türkiyede kapitalizm gelişti ve burjuva devrimleri yapıldı demiyor mu?.. yapılmış ama en önemli ayağı eksik kalmış..galiba!!..

iyi de şimdiye kadar olan süreçler için bu işler yapıldı diyen de sizsiniz.. 1923 atatürk devrimleri içinde laiklik yok mu? eksik mi?..
pardon.. eksik değildi ama şimdi karşı devrim işliyor.. :D
haklı!!.. diyanet işleri gericilerin işi.. sunni-hanefi devlet merkezli olan işler gerici laiklik içerisinde.. bu zibidiler işi tamamlayacak..

saçmalıyor ya.. ideolojik açıklamaları da olacak..
Bugün Türkiye’de “otoriterleşme” denen şeyi, dinselleşmeden ayırarak ele almak, bu ikisi birbirini tamamlamıyormuş gibi değerlendirmek mümkün mü? Elbette ki değil, bilakis konuşulanın başkanlıktan ziyade bir tür monarşi olduğunu, üstelik, “Neden halife de olmasın?” sorusunun ciddi ciddi sorulabildiğini biliyoruz. Tek adamlığın inşası dünyevi kavramlara değil, dinsel kavramlara referansla hayata geçiriliyor, tek adama “tanrı tarafından seçilmişlik” ve bunun üzerinden bir kutsiyet atfediliyor. Demek ki otoriterleşmeye karşı durmanın yolu bu kutsiyete karşı durmaktan, “laik” bir rejim talep etmekten geçiyor.
otoriteleşmeyi.,tek adamlığı din ile açıklıyoruz.. faşizm diye bir şey yok.. faşizm ispanyada dine dayandı.. almanyada ırka dayandı.. italyada her ikisine dayandı.. ama faşizmdi.. kimse aman din geliyor.. papa-halife geliyor demedi.. adını doğru koydu.. dar eksik ama doğru koydu.. burjuvanın en gerici-en bağnaz ve en ve en olanı idi.. !!
kimse..tarih geriye dönüyor demedi..

solun en önemli işi laiklik olmalı imiş..!!

hadi hayırlı olsun.. burjuvanın taşeronluğuna devam..

..............

böylesi yazılar.; ne ahmaklık., ne de aymazlık.. aleni kontralık oluyor.. nasılmı?.. yazıyı dikkatli okuyun..

Memleketin bir bölümü bugün kanlı bir savaş yaşıyor, bu savaş milliyetçilikle tahkim edilmiş dinsel bir militarizmle meşrulaştırılıyor, savaş aracılığıyla dinsel bir rejim inşa ediliyor. Toplumsal rıza, hatimlerle, dualarla, duvarlara yazılan yazılarla, fetih namazlarıyla, mehterlerle sağlanıyor, savaşın “manevi motivasyon”u buradan kuruluyor. Dahası “barış” da tıpkı savaş gibi dinselleşmiş durumda, “İslam kardeşliği” çözüm diye öneriliyor, tarikatlardan, cemaatlerden, şeyhlerden medet umuluyor, mesele dinselleştiriliyor. Demek ki laiklik, Kürt sorununun eşit yurttaşlık temelinde çözümü için de büyük önem taşıyor, savaşa da çözüm diye dayatılana da karşı olmanın zeminini teşkil ediyor.
bir yerde milliyetcilikle tahkim edilmişdinsellik diyor.. yani.; türkçü-islamcı anlayışdiyor.. ama diğer yandan kürt halkının özgürlük taleplerini bu iktidar ile ortaklaştırıyor.. “İslam kardeşliği” çözüm diye öneriliyor.. çakal ya..

türkçü milliyetçiliği merkeze almış bir iktidar ile kürt milliyetçileri ortaklaşacak.. kürtler bunları ikna edecek.. bırakın türkçülüğü islamda birleşelim diyor!! ve iktidar da olur diyor.. len zibidi kontra sen nerde yaşıyorsun..

yazının amacı belli.. iyi okuyun..

hoş.. laiklik temelinde siyaset önerene bakın.. eş başkanlık kimin işi.. kadın devrimi kimin işi.. ama bunlar "kürt".. bu kontranın çözümüne bakın..
Demek ki laiklik, Kürt sorununun eşit yurttaşlık temelinde çözümü için de büyük önem taşıyor,
bu i.t. salak değil ama okuyanlar salak.. bu çok net..

laiklik ile etnik konuyu çözecek!!miş.. ulan i.t. 1923 den beri gayri-müslümler osmanlıdaki kadar eşit vatandaş değil.. ne askeri okullara girebiliyor., ne devlet memuru olabiliyor.. laiklik nerde kaldı.. gerici dediğin bu iktidar zamanında millet vekili olabildiler.. bunu ilk başlatan da "kürt"ler oldu.. hani şu gerici kürtler..

laiklik etnik ayrımcılığı çözecek-miş.. iş türklüğe gelince oraya dokunmuyor., es geçiyor.. herkes ateist olsa etnik ayrım kalmayacak öyle mi?.. devlet laik olunca devlet türkçülüğü kalkacak öyle mi?..

ne diyeyim.. okuyan ahmak ve ahlaksızlara lafım var.. bu kontraya lafım yok..halkın evladı işini yapıyor.. tıpkı "şehit" olan uzman ve muazzaf halk evlatları gibi.. diğerlerine içim yanar.. zorla askere alınıyor., öldürmeye-ölmeye yollanıyor..
 
Son düzenleme:
Üst