Kürecik Kürtçe Atasözleri..

#1
Kürecik Kürtçe Atasözleri


Am ê ku la daşte harrâne, kattine qulpe habâne.
Âr bardâ kuê, xa da bar bê
Âr şune kû kati daşawtîni.
Âr ve tûman nâbi
Âvê zilâl , jinê dalâl.
Az ekîm, ja kû janî wa râ hêkam.
Az qurbâna vî kurrî kû taşt dâyi lagân kirrî.
Ba bê hat ba bârane cüyün
Ba cirî, miri ba şundâ nen.
Ba gur va daxu, ba xwêdî va le dagari.
Bâ haspî min çe bi , bira la zavîe xalce bibi.
Ba kaviri sivik har kasak xa damâleşi.
Ba sarrâde ne cûîna âve.
Ba xa bika baxa buxa, mehtâcî xalce maba.
Ba zıçi bırçi ne lîstin
Bar jer da tuka rhîa ,bar jârda tu ka, smêla.
Barf ja cîân cêm nâbi.
Barxê cê la bar koze bellî dabin
Barxe ku ba barân bi, la bar koze bellî dabi.
Bâvemin çu kû yozatchî bikirri lê, aqile mîn î qa nâbirrîye
Baxa kir bâ baxa bikişîni
Beşîe dakana dast, pâş dakana tûmân.
Bhîr ba dew çıjı nabi
Bicirî binnalî vî âxurî bimalî.
Bivire ta î, hen da gonc de
Bizine girri ave ja câvîe kânîe vaxu.
Bizine ku kûn xurî, nânî şiven daxu.
Cân ne şune, mâl te şune.
Cîâ ja ciyân bulundtur dabin
Cîrâne mixtâcî xwalîe havin
Cîrâne pis marîan ba cişt dakan
Cîyâ nâghâna haw le, mari daghayina haw
Cûyîna şune mirîyâna, harak la mirîy xa cîrîyîa.
Çe kir la xa daka.
Çe rî la sara, çe mist la bara
Çi hâta sari marîân ja fiqaralixîye tê.
Çûma tirbê ku ve has bim, mişk û mâr la min hessîn
Da pêş râ harî gaz daka, da pâş ra harî pin dakka.
Da pîşe ra tarîy gaz daka, da du tarrîy pin dakka.
Dâr dakavi , ba kû va. (Hasicî Male Postacî)
Dâr la sar koçîy xa heşin dabi.
Daraw ê na ê ba kâvirî mê na.
Dariye cîrânân havdu mezdakan.?
Darmâne xwastîne daîna.
Dast dastân dasho,dast la bâ dakavi rûyân dasho
Daw brâye mesta.
Dâwu ba hâcatân, xer ba xalâtân.
Dâwuyân ba dhinân dana sehe kirin
Dhinî ma ja bâqilî xalçê rindtira.
Ê ku bibi dabi.
E ku marî la xwa daka, kas le nâka.
E rind bika ku, e rind bibînî.
Eçî bâxak bâxişândîye eçya, î dîn guşyek nadâye î dîna.
Eçî din û bâqil , dazîecî xâv şanakirina ku bibizdînin
Eçî fukâra ba şav cûye dizîye ya, le hîv halâtiye.
Eçî fukâra ba şaw cûe dizîe ya, le hîv hâtîe girtina.
Ek dakka ek daxu.
Fayde câvacî la câvi dîn nâbi.
Gây î pîr baxa tarâ sar nîr.
Ge ba ge râ got, gollik ba docce xa ra got
Ge ba gollik râ gotîe: "buxa ku tu hattâ cot harî".
Har kavirak î la şune xwa girâna
Har mhîek la sar barxê xwa dakâli.
Haspî cê qâmçîan la xwa nadâ existin
Haspîy çê sîarî xa zâni.
Hatâ ku âw ba dilâve ghayîni câve barxe ispî dabi.
Hatâ ku dabey dawastî, bika û bivasta.
Hinân xâni şawtî, hinân la bar barrîy birâştin.
î ku kâre tâjo, ja tirrê nâtirsi.?
îşe ku ba dastân ba davân mexin
Ja ê pis tu rindi nedar - Ja pisîe tu ê rindi nedar
Ja harca çe du post nedar.
Ja kozaçe barxak tê halcinîn- Ja malace kacikak te hagirtin
Ja pisîye tu rindî ne dar.
Jhang ku tu bîe pissîng, ta mişkak girt.
Juju ba cêlice xa râ gotîe," tu î tchiqastaratcê nermi."
Kar ba kurtûnân, jin ba zubûnân
Kar kare meya le, waris ne eme.
Kar mirîye la kortê, cîye tayî la ortêya
Kare ku miri ja gurân nâtirsi.
Karê kû miri, ja gurân nâtirsi
Kare ma cûye Halabe hât , hen kare bareyîna.
Kas bar dunnê şanâka bigiri.
Kas mâli xa nâbâ tirbe.
Kas nâbe ku dawe min î tirşa.
Kavir ba kavir dabâ divâr.
Kavirî havîne, bâve kâdinê.
Kavirîy la şune girâna
Ku ba zırriyne kêr bi rue kodikak cha daxu
Ku harâ bar kânîe, âv zâ dabi.
 
Üst