Köşk'ten 'Torba'ya onay

#1

Köşk'ten 'Torba'ya onay


Sendika ve meslek örgütlerinin itiraz ettiği Torba Yasa, Meclis'in ardından Köşk'ten geçti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, tüm tepkilere rağmen yasayı onayladı.Etkin Haber Ajansı / 25 Şubat 2011 Cuma, 19:57


ANKARA- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Torba Yasa" olarak bilinen 6111 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"u onayladı.

Bazı kamu alacaklarını yeniden yapılandıran yasa, işçi ve emekçilerin haklarının ellerinden alınmasını sağlayan önemli maddeler de içeriyor.

Yasaya göre, 31 Aralık 2010 tarihine kadar ödenmemiş vergiler ile bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, idari para cezaları, gümrük vergileri; belediyelerin beyannamelere ilişkin vergileri, 2010'da tahakkuk eden vergileri, ödenmemiş ücret, su kullanım, büyükşehir belediyelerinin su ve atık su bedeli alacakları yeniden yapılandırılacak.

Ancak Torba Yasanın tartışma yaratan, sendikaların karşı çıktığı maddeler, çalışma hayatına ilişkin hükümler. Esnek çalışma modellerinin benimsendiği maddeler içeren yasanın ana başlıkları şöyle:

-Memur, kendisi istemese de başka bir kuruma veya yere gönderilebilecek.

-Belediye işçilerinin eğitime ve vasfına bakılmadan karakollarda çalıştırılabilecek.

-Meslek liseli öğrencilerin staj yapabilecekleri işletmelere, 10 işçiden fazla işçi çalıştıran işletmeler de staj kapsamına alınıyor. 10 işçiden fazla işçi çalıştıran işletmeler, staj yapan meslek liseli öğrencilere asgari ücretin üçte birini verirken, 20’den fazla işçi çalıştıran yerlerin asgari ücretin üçte ikisini öğrencilere ücret olarak verecek. Sendikalar, bu maddeyi staj sömürüsünün genişlemesi olarak yorumluyor.

-Yasaya göre "özürlü" olarak kabul erdirilen silikozis hastalarına kazanma gücünü en az yüzde 15 kaybedenlere SGK aylık bağlanacak

-İş yerlerinde 3 ayı aşmamak üzere kısa çalışma yapılabilecek

-Yeşil kart sahibinin, sigortalı olarak işe başlaması ve genel sağlık hizmetleri sigortasından yararlanması halinde kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yeşil kartları askıya alınacak.

-İşe alınacakların deneme süresi 2 ay, ilk defa işe alınacakların deneme süresi ise 4 ay olacak. 2 aylık süre, toplu iş sözleşmesiyle 4 aya kadar uzatılabilecek.

-Turizm sektöründe 2 ay olan denkleştirme süresi toplu iş sözleşmesi ile 4 aya kadar çıkarılabilecek.

-Erken doğum yapan kadın işçi, doğumdan önce kullanamadığı izni doğum sonrasında kullanabilecek

-Sözleşmeli personel, ilgili mevzuatta belirtilen hükümler çerçevesinde sendika kurabilecek ve bunlara üye olabilecek. Ancak sözleşmelilerin grev kararı vermesi, bu yolda propaganda yapması, herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılması, grevi desteklemesi ya da teşvik etmesi yasak olacak

-Türkiye Kalkınma Bankasının merkezi Ankara dışına taşınabilecek, BDDK ve SPK'nın merkezi İstanbul olacak

-Yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilenlere üniversiteye dönüş yolu açıldı. Öngörülen sürede bitiremeyen üniversiteden atılmayacak

-Siyasi partiler, amaçlarına ulaşmak için her türlü harcama yapabilecek. Partilerin harcamaları fatura, yoksa harcamanın doğruluğunu gösterecek belgeyle yapılabilecek

-Sendikaların yetki tespitinde, 30 Haziran'dan sonra yayımlanacak istatistikler dikkate alınacak.

ETHA
 
Üst