Herkes şapka giymek zorunda mı? -Evet zorunda

#1
Tam olarak ne zaman bilmiyorum ama
eskiden kanunun gerektirmesi bir yana,
insanlarda şapka giyme arzusu türemiş.
Herkes şapka giyince, diğerleri de giymiş.
Bu, 'medeniyet'in gerektirdiği birşeymiş.

Medeniyetten çok çekmiş bazı insanların
aynı o medeniyetin giyim tarzına teslim
oluşu gözlerimi yaşartır, klavyemi titretir.
Habere bakalım:

BDP Batman Milletvekili Ayla Akat, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'in yanıtlaması için verdiği bir soru önergesinde, Batman Merkez`e bağlı Çayüstü Köyü'nde bulunduğu iddia edilen 10.000 yıllık Güneş Tapınağı'nın koruma altına alınmasını istedi.

Milletvekili Ayla Akat, Meclis'e sunduğu önergesinde 10.000 yıllık bir tarihe sahip olduğu belirtilen "Güneş Tapınağı"nı gündeme getirdi.

Önergede, "Batman Merkez`e bağlı Çayüstü Köyü'nde 10.000 yıllık Güneş Tapınağı bulunduğu iddia edilmektedir. Güneş Tapınağı’nın da içlerinde olduğu söylenen mağaraların bulunduğu bölgede 25 aile halihazırda ikamet etmekte ve bu mağaraları ev olarak kullanmaktadır. Aileler tarım ve hayvancılıkla geçinmekte, fakat bölgede yol, okul ve sağlık ocağı bulunmadığından oldukça kapalı bir hayat sürmektedirler. Özellikle yol sıkıntısı bölgeye dışarıdan ulaşımı zorlaştırmakta ve herhangi bir turistik faaliyetin de önünü kesmektedir. Kültürel miras bağlamında oldukça değerli olan bu bölgede herhangi bir koruma ya da geliştirme çalışmasına henüz rastlanmamıştır" diye belirtildi.

Akat Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ömer Çelik'e şu soruları yöneltti:

-Bakanlığınız tarafından Çayüstü köyündeki mağaralarda yaşayan ailelerin yaşam koşullarının tespiti amacıyla başlatılmış bir çalışma var mıdır?

-Bakanlığınız bahsi geçen Çayüstü köyündeki mağaraların bulunduğu bölgeye dair arkeolojik bir araştırma yürütmüş müdür? Şayet yürüttüyse, elde edilen bulgular nelerdir?

-Çayüstü köyünde var olduğu iddia edilen 10.000 yıllık Güneş Tapınağı'nın koruma altına alınması için öngörülen bir program var mıdır? Varsa, bu bölgenin sit alanı ilan edilmesi de planlanmakta mıdır?

-Kültürel mirası korumak açısından Çayüstü köyünde yapılması muhtemel çalışmalarda, halihazırda burada yaşayan ailelerin mağdur edilmemesi için ne gibi önlemler alınması planlanmaktadır?
Tapınağı korumayı bile Zerdüştçe başaramayacak
mıyız biz ! Akat'a göre mağaralardan mukim halk
çıkarılsın, oraya kültür statüsü verilsin, turistik tesisler
vasıtasıyla turistlere pazarlansın.
Bu arada, aileler bazı 'sıkıntı'lar çekiyormuş medenî
vekile göre.. sağlık ocağı mı ne yokmuş. Hadi bu neyse,
yolları yokmuş yolları :( Nasıl olur Tapınak yoksulları?
Bunca yıl nasıl yaşadınız yolsuz, Batman çarşıya gidip
gelirken n'aptınız?

Bak Akat vekil oldu Ankara'da vadi konutlarında ne
denli mutlu, tuvaleti var, yolu var, fiber interneti :)

Bunu devam ettiremeyeceğim artık, şakacılığın da
bir haddi var. Kapitalist medeniyetten
gıdım nasip almamış insanlar
ı o medeniyete dühul etme
çabalarınızdan vazgeçin artık tamam mı?
Herkes sizin gibi ofislerde çalışıp asansörlü evlerde
yaşamayabilir. Bunu bir gerçeklik kabul edin, olağan
görün. Mutsuz olan varsa zaten ya orayı kendine
göre değiştirir, ya da göç eder.

Ulen bi Selanikli hıyarto çıkar 'şapka giyin der', öteki
bizim oralardandır ama o da 'niye evde yaşamıyonuz'
der.. Yakında kuzey kutbuna açılıp oradakilere
konserve balık götürürsünüz siz.

Tamam uygarlığın etinden sütünden yararlanacaksanız
yararlanın da, uygarlığı tatmak istemeyenlere de
ilişmeyin, dediğim bu.
 
#2
dümokratik öjerklik. haydi medeniyet
yürü sallan gel. herkes konserve
yiyecek kabül. ekoloji. bu sabah 10'da
açıklanan batman tarımdışı istihdam
verileri erbil menkul kıymetler borsasında
satış baskısı oluşturdu. demorkatik
planlama ve turizm bölümü.
akat, kürt dinarı arzının enflasyonist
baskı yaratmayacağını umuyor.
güneş tapınağı ve batman konut
piyasası endeksi. kaçııın, medeniyet
geliyo keke min.
 
Üst