Duyuru

#1
Sayın katılımcılar..

Enternasyonalforum işleyişinde yönetici arkadaşların yönetsel konumlarının aynı zamanda katılımcı mahlasları ile birlikte göründüğü biliniyor.. bu uygulamanın yarattığı sorunlar

1- Katılımcıların yönetici renginden dolayı yönetici olmayan katılımcı arkadaşların yönetici- katılımcı karşısında rahat hareket edememeleri

2- Aynı şekilde yönetici-katılımcı arkadaşların rahat yazamamaları ve tartışmalar içersinde bu yöneticilik konumlarının gündeme getirilmesi ve tartışma zemini olması

vb. Nedenlerden dolayı.., forum üzerinde bu renklerin kaldırılması kararı alınmıştı.. yaşanan bazı tartışmalardan dolayı bu değişiklik ertelenmişti. Forumda tekrar tartışmaya açıldı ve 24 mart tarihinden itibaren yeni uygulamaya geçileceği de belirtilmişti.

Bu tarihten itibaren forum katılımcıların tümü aynı renkte olacaktır.. yönetici arkadaşlar ise ayrıca aldıkları yönetimsel görevlerini ayrı bir mahlas ile yürüteceklerdir.. kendi katılımcı mahlasları ile forum işleyişine müdahale edemeyeceklerdir.. yapılan bu değişiklik yönetici arkadaşlara ayrıca yeni yönetici mahlasları ile birlikte aktarılacaktır..

Bilgilerinize sunulur..
 
Üst