"devlet" bahçeli açıklamaları ve analizi

#1
sonuç.:
önümüzdeki günlerde yeni operasyonlar yaşanacak.. ve karşı operasyonlar da yaşanacak.. hangi operasyon hangi konseptin ayırt edilmeyecek şekilde karmaşık da olabilir.. unutmayın.. bazı provakasyonların sonucu eyleme dönüşürken bazı eylemlerin sonucu provakasyona dönüşebilir..işleyen süreç içinde etkili olana göre yön alır..

http://www.enternasyonalforum.net/politik-gundem/11158-rahip-brunson-yaptirimlari-ve-analizi.html

öncelikle bahçelinin açıklamasındaki önemli bölümleri buraya aktaracağım.. bütününü okursunuz..
AK Partisi içinde ittifakı dinamitlemek isteyenler taklalar atabilirler. Yasal zemin aramaya son vermenin vakti gelmiştir. Parti olarak mahalli idareler seçimlerine yönelik ittifak arayışımız artık kalmadı." dedi.
çok önemli cümleler.. öncelikle ak parti içinde bir ekibe yönelik tespit açıklaması var.. AK Partisi içinde ittifakı dinamitlemek isteyenler taklalar atabilirler bu cümle gösteriyor ki., önümüzdeki sürece müdahale eden konseptlerden birine bağlı bir ekip var ve bu ekip.; saray çetesi konseptine iç muhalefet oluyor.. bahçeli bu ekibe yönelik "laf" ederken aynı konseptin tarafı olarak mı? yapıyor., yoksa karşı konsept tarafı olarak saraya bunları halledin mi? diyor..
yani.; ittifak bitti diyerek bu ekibe destek mi? sunuyor., yoksa bu ekibi tasfiye edin devam edelim mi? diyor..
hangisi olduğunu yazının içinde görebiliriz..

"İçinden geçtiğimiz, içinde kontrolsüzce sürüklendiğimiz zamanda insanlık 4. endüstri devrini yaşamaktadır. Teknolojik sıçramalar ahlaki ve sosyal gelişmelerin önündedir. İnsanlık 5. toplum aşamasına süper akıllı toplum evresine geçmiştir.
bu cümleler.. pesküvit diyen birinden çıkacak cümleler değil.. belli ki bir yerden alıntı ya da servis diyeyim..

bakalım öğrenelim!!!

Endüstri 4.0 terimi ilk olarak 2011 yılında Hannover Fuarı'nda kullanıldı. Ekim 2012 yılında ise Robert Bosch GmbH ve Kagermann çalışma grubu oluştururak hazırladıkları dördüncü sanayi devrimi öneri dosyasını Alman Federal Hükümeti'nde sundu. 8 Nisan 2013 tarihinde Hannover Fuarı'nda ise çalışma grubu Endüstri 4.0 nihai raporunu sundu.
...
Uzmanlara göre Endüstri 4.0 yani diğer adıyla dördüncü sanayi devrimi, 10 ile 20 yıl içinde entegrasyonunu tamamlayayarak firmalar tarafından uygulanabilir hale gelecek.

Amerika Birleşik Devletleri'nde, Akıllı Üretim Liderlik Koalisyonu olarak bir girişim de üretim geleceği üzerinde çalışıyor. Bu koalisyon, imalat uygulayıcıları, tedarikçileri ve teknoloji şirketlerinin kar amacı gütmeyen bir organizasyon, konsorsiyum imalat, üniversiteler, devlet kurumları ve laboratuvarlardan oluşmakta. Koalisyonun amacı ise, üretim istihbaratının benimsenmesini kolaylaştırmak için yaklaşımlar oluşturmak, platforum ve ortak altyapı gelişimi için Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak, uygulama ve savunucu gruplar oluşturmak üzere imalatta sanayi paydaşları sağlamaktır.

...
2-) Endüstri 4.0 demek iş gücü talebinin azalması demektir. Bu neden kurumlarda buluna departmanlarda fazlalık tehdidi oluşturuyor.
3-) Üçüncü sanayi devriminin ritmine ayak uyduran firmalarda Endüstri 4.0 için genel bir isteksizlik havası bulunmakta.

..
İşçi gücünden teknoloji kontrolüne geçen sistemler ile makine kontrolü artacak.
Otomatik sistemler dolayısıyla ihtiyaç olan iş gücü azalacak.
Sosyo-Ekonomik çalışma hayatına olan etkisi hissedilecek.
Sanayi farklı bir değer kazanarak pazarda bu entegrasyonu sağlayan büyük paya ulaşacak.

alıntı yerinin ilginçliğine dikkat edin..
https://www.yeniakit.com.tr/haber/endustri-40-nedir-4-sanayi-devrimi-nedir-473606.html

marksistler bunu anlar sanırım.. gerçi asıl olarak burjuva iktisatcılarının tezlerindeki tespitlerdi ama marks bunu sol!a uyguladı.. bildiğiniz gibi marksın da sanayi devrimleri aşamaları tespitleri vardır..ömrü yetmediği için bu 4. cü tespite yetişemedi ama 3. aşamayı öngördü..
1.: buhar.. 2.: elektirik.. 3.: bilgi-teknoloji.. aslında 4.: de aynı şey ama sanırım tamamlanmış hali olarak ayrıştırmışlar.. tıpkı feodalizmin kapitalizmin ilk aşaması olması ve kapitalizmin tamamlanmış hal olması gibi.. buradaki tamamlanma bence.; toplumsal hazırlık oluyor..
zaten "devlet" bahçeli de bundan bahsediyor.. Süper akıllı toplum aşamasına geçilse de muhatap olunan sorunlar artmıştır. Çağımızın değerleri hıyanet çarkındadır. bahçeli bu tespiti yapıyor ve kendi görev alanı olarak açıklıyor..

Çağımızın değerleri hıyanet çarkındadır. Yalan revaçtadır. İhanet taltif görürken, sadakat telin edilmektedir. Bu düpedüz mankurtluktur. Hem imandan bahsedip hem şöhret batağına saplanmak iffetsiz bir gafilliktir. İslam adalet, barış dinidir.

Bugün İslam toplumları akıl, adalet, merhametten uzaklaşarak yozlaşmanın pençesinde düşmüşlerdir. Empati ve erdem damarları kurumuştur. Yemen'de 13 milyon kişi karnını doyuracak imkandan yoksundur. İslam ülkelerinde milyonlarca insan yerinden kopmuştur. Yerin altı zengin, yerin üstü harap haldedir. Bu tablonun neresinde efendimizin mesaj ve ilkeleri vardır? Yaşananların neresi İslam'ın tevhit inancının hükümlerine uygundur. Var olan kördüğüm nasıl çözülecektir.


evet.. nasıl çözülecek.. :D haliyle ciddi operasyonlar ve restorasyonlarla eh.. bahçeli de bu işin usta taşeronların dandır..

demiştim ya.. ekonomik alandaki kayyum işi bitti sıra sosyal-siyasal alandaki kayyuma geldi.. eh.. bu da işareti oluyor..

bahçeli yazısında.; var olan iktidarın karaktersel bozukluğunu açık-net sunarken., af konusuna ve andımız konusuna da değiniyor.. bu iki konunun ilki., topluma yönelik dürtme olayıdır.. ikinciler ise teknik işlerdir..
yani.: 4. sanayi toplumuna geçerken toplumda oluşacak tepkileri absürde edecek., bastıracak ekip ve anlayış gerekli.. içerden çıkartılanlar teşkilatı mahsusa elemanları olurken., andımız da işin devletçi-ulusalcı sağ-sol ortak mantalitesi oluyor..

toparlarsam..
4. sanayi devrimi!!.: asıl olarak mali oligarşinin küresel emperyal(para imparatorluğu) sisteminin ta kendisidir..
Amerika Birleşik Devletleri'nde, Akıllı Üretim Liderlik Koalisyonu olarak bir girişim de üretim geleceği üzerinde çalışıyor. Bu koalisyon, imalat uygulayıcıları, tedarikçileri ve teknoloji şirketlerinin kar amacı gütmeyen bir organizasyon, konsorsiyum imalat, üniversiteler, devlet kurumları ve laboratuvarlardan oluşmakta.
anlayacağınız artık.. devlet yok devlet adıyla kurumlar var.. her bir devlet küresel işleyişteki rolünü uygulayacak ve toplumunu da buna göre biçimlendirecek..

tarihsel diyalektik-üretici güçler ilerlemesi bu olsa gerek.. yani geleceğini aşama budur..
engelsin de dediği gibi her bir devrim gelinen şamaya denk düşecek biçimde olageldi ama bu devrimler bir sermaye biçiminin iktidardan edip., diğer sermaye biçimlerini iktidar yapma olarak olageldi..engels farkında değildi ama aslında mülkiyetçi-hiyerarşik-sınıfsal sistemin aşamalarıydı ve artık son aşamaya geldi.. bunlara devrim demek ne kadar doğru idi tartışılır da.. komünal yaşam sğüreci nerede kaldı.. insanlığın asıl devrimi olan komünal yaşamın bir süreci yok mu? idi.. yenildi ise yok mu? oldu.. direnmedi mi?.. hala izleri yok mu?..
sanırım hiçbiri yok.."tu".. ki.. üretici güçler ilerlemesi-tarihsel diyalektik içinde bir aşama olarak resmedildi.. öyle ya.. ardından gelen köleci-feodal ve kapitalist ilerlemeler nesnel(diyalektik) olay değil mi?!!...

"devlet" bahçelinin bu açıklamasını önemseyin.. önümüzdeki sürecin ip uçlarını bulacaksınız.. doğru analiz eden sürecin alternatif asli unsuru olacaktır..

devam edecek....
 
Üst