Dayanışmayı Büyütelim!

#1
Dayanışmayı Büyütelim!
2010.01.27

Kamu Emekçileri Cephesi, 27 Ocak 2010 tarihinde yazılı açıklama ile 'TEKEL İşçilerinin Direnişi Bizim Direnişimizdir' diyerek Dayanışmayı Büyütmeye çağırdı...

Açıklamanın tam metni:


DAYANIŞMAYI BÜYÜTELİM!
TEKEL İŞÇİLERİNİN DİRENİŞİ BİZİM DİRENİŞİMİZDİR!

AKP'nin "babalar gibi satarız" zihniyetinin son örneği, TEKEL'in satılması. Buna karşın TEKEL işçileri; soğuğa, kara, kışa, yağmura aldırmadan Ankara'nın göbeğinde 44 gündür direniyorlar. Türkiye'nin dört bir yanından genç, yaşlı, çoluk, çocuk demeden ekmekleri, hakları için direniyorlar. "Ölmek var dönmek yok" diyerek, "Tayyip, Tekel işçisinin tokadını tadacak" diyerek direniş kararlılığını ortaya koyuyorlar. Düzen; partileri, patronları, burjuva medyasıyla bir avuç sömürücü asalak dışında, Türkiye halkları da Tekel işçileriyle birlikte direniyor. Meşru olan, haklı olan direniştir.

AKP'NİN, TEKEL İŞÇİSİNE REVA GÖRDÜĞÜ 4/C

Kölelik yasası olarak ifade edilen 4/C, iş güvencesinin ortadan kalkması anlamına geliyor. İşçiler için yıkım olan bu yasanın en önemli maddelerinden biri de, "Geçici personelin hizmet sözleşmesinin feshinde, ihbar, kıdem veya sair adlar altında herhangi bir tazminat ödenmez" şeklinde ifade ediliyor. Ölümü gösterip sıtmaya razı ettirilmek istenen TEKEL işçilerinin, bedenlerini açlığa yatırmalarının nedenleri çok daha iyi anlaşılıyor. Ekmek kapılarının ellerinden gitmemesi için yaptıkları basın açıklaması sonuç vermeyince, başvurdukları açlık greviyle, ölüm orucuyla haklarını almak için ne kadar kararlı olabileceklerini tüm halka göstermektediler.

AKP İKTİDARI, TEKEL İŞÇİSİNE KARŞI PATRONLARDAN YANADIR!

AKP, iktidar olduğu sekiz yıl içinde, satmadığı bir toprak parçası bırakmadı. TELEKOM, TÜPRAŞ, PETKİM, ETİ ALÜMİNYUM, LİMANLAR… Sattıklarından sadece birkaçı bunlar. Bu satışlar sonucu yerli-yabancı tekellerin kasaları dolmuştur. Tekeller, karlarına daha fazla kar katarak yollarına devam etmiştir. Bu, elbette yeni bir şey değildir, dün başka burjuva düzen partileri bugün ise AKP, tekellerin, patronların hizmetindedir. Düzen partileri; aldıkları kararlar, çıkardıkları yasalarla tekellerden, patronlardan yana oldular. Ülkemizin her karış toprağı, işbirlikçi hükümetler ve tekellerin el birliğiyle pervasızca satılmıştır. Üreten, çalışan, yaratan biz emekçilerin, bu satıştan payımıza daha fazla açlık, işsizlik, yoksulluk düşmüştür.

DİRENMEK TEK YOLDUR!

Hayatın her alanında yaşanan saldırılar karşısında biz emekçilerin yapacağı tek şey var: DİRENMEK!

Açlığa Direnmek! Yoksulluğa Direnmek! İşsizliğe Direnmek! Zulme Direnmek!

DAYANIŞMAMIZLA, ÖRGÜTLÜ BİRLEŞİK GÜCÜMÜZLE, MEŞRULUĞUMUZ VE HAKLILIĞIMIZA GÜVENEREK DİRENECEĞİZ.

İktidar geri adım atmaz, iş işten geçti artık, yapılacak birşey yok diyenler direnmekten kaçanlardır. Gücümüzün farkında olmayanlardır.

Direnişin kazanması tüm emekçilerin kazanması demektir. AKP'nin korkusu da bundardır.

Bugün düşünmemiz gereken, bu direnişin nasıl büyütüleceğidir.

BİZ KAMU EMEKÇİLERİ! Her biçimde direnişe DESTEK VERMELİYİZ; Bir kilo çay göndermekten, bir saat orada direnen TEKEL işçilerini ziyaret etmeye, işyerlerimizde TEKEL işçilerine destek eylemi çalışması yapmaya, maddi yardım toplamaya, bir kart göndermeye kadar her türlü destekle direnişi sahiplenmeliyiz.

Başta KESK, DİSK olmak üzere işçi ve memur sendikaları TEKEL işçilerine örgütlü birleşik destek vermeli, direnişi kendi hakları için direniş olarak görmelidir.

TEKEL İŞÇİLERİ YALNIZ DEĞİLDİR!
TEKEL İŞÇİLERİNİN TALEPLERİ KABUL EDİLSİN!

KAMU EMEKÇİLERİ CEPHESİ
 
Üst