Enternasyonal Forum  

Go Back   Enternasyonal Forum > ENTERNASYONAL FORUM > Enternasyonal forum > Forum Kuralları

Duyuru : Forum Kuralları
08 Kasım 2010 den 09 Aralık 2030 e kadar
admin
Üye
 
admin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 29 Kasım 2008
Mesajlar: 272
Teşekkürler: 285
173 Mesajına 356 Kere Teşekkür Edildi
FORUM İŞLEYİŞİ ve KURALLARI

FORUM İŞLEYİŞİ ve KURALLARI
Enternasyonal Foruma üye olan her kişi aşağıdaki kuralları okumuş ve kabul etmiş demektir.

A- GENEL KURALLAR

1- Enternasyonal Forum; komünist düşünceyi benimsemiş katılımcıların platformudur. Bu anlamda, Forumumuzda şoven, ırkçı, milliyetçi, militarist, cinsiyetçi düşünceler ifade edilemez. Katılımcılar, yazdıkları yazılardan doğrudan kendileri sorumludurlar, katılımcıların, yazdığı yazıdan forumumuz, sorumlu değildir.

2- Sitemiz Enternasyonal Forum yalnızca “Enternasyonal Forum” imzasıyla yayınlanan yazılardan sorumludur.

3- Enternasyonal Forum; bir ya da bir kaç, siyasi çizginin tasarrufu altında değildir. Tüm siyasi çizgilerin düşünsel temsiline, bu çizgileri savunan kişilerin kendilerini çizgisel olarak özgürce ifade etmesine zemin sağlar. Her hangi bir siyasi çizgi kendini ancak düşünsel anlamda burada var eder. Katılımcıların reelde siyasi yetkileri burada geçerli değildir. Ayrıca, bu yetkinin burada kullanılmasına olanak da yoktur.

4- Enternasyonal Forumu'n, işleyişinin temel mantığı; düşüncelerin aktarımı, özgürce tartışılması, kardeşçe paylaşımı ve birlikte yaratımı işleyişine zemin olmaktır. Bu anlamda tüm kuralların anayasal güvencesi bu mantıktır. Bu mantığa uymadığı yada işleyişi örselediği düşünülen tüm kurallar tartışmaya açılabilinir ve gerekirse bu temel mantığın ışığında, değiştirilir.

5- Enternasyonal Forumun iç işleyişinde; yönetimsel yetkiler asla bir ayrıcalık aracı olarak değil bir hizmetli mantığı ile kullanılır. Tersi durumlarda, bu olay tartışmaya açılarak düzenlenebilinir. Bunun denetimi tüm katılımcılara aittir.

6- Enternasyonal Forum'un her katılımıcısı forum işleyişinde tüm yönetim ekibi ile aynı düzeyde yetkilidir. Katılımcı denildiğinde yönetici olan-olmayan tüm kişiler dahildir. Bu anlamda algılanmalıdır. Yönetici kişiler, katılımcılar içersinde alanları ile sınırlı yetkiye sahip, birer hizmetli konumunda olanlardır.

7- Yönetici ekip işleyiş kurallarının uygulanmasında birer hizmetli konumunda ve bu işleyiş ile sınırlı yetkilere sahiptir. Ayrıca, işleyişteki aksaklık ve hatalardan, forum katılımcılarından daha fazla sorumludurlar. Forum işleyişi veya bir müdahale sırasında yetkilerini forum işleyişinde olumsuz kullanmaları halinde daha sert yaptırımlara maruz kalacaklardır. Bir katılımcıya uygulanabilen anlayış yöneticilere uygulanamaz.

8- Enternasyonal Forum yönetici ekibi her ne kadar katılımcıların ve forum ilkelerinin üstünde olamayacağı belirtilmiş ise de bir o kadar da bu arkadaşlarımızın hizmetlerini sağlıklı yapabilmeleri için tüm katılımcıların onlara uygun zeminleri sağlamaları da ayrı bir sorumluluktur. Bu anlamda; yönetici kişinin değil, hizmet alanının saygınlığına, yetkisine müdahaleye izin verilemez. Bu noktadaki karışık bir durum forumda var olan şikayet ve öneri bölümlerinde dillendirilmeli ve yönetime bildirilmelidir. Bunun dışında yaşanacak olumsuz polemiklerden katılımcı kişiler sorumludur.

B- İŞLEVSEL KURALLAR
1- YÖNETİM BİÇİMİ, GÖREVLER VE KURALLARI

YÜRÜTÜCÜ ORGAN

Adminler ve Danışmanlardan oluşur. Sayı sınırı tüm yönetim kararı ile belirlenir. Forum işleyişinin üst yürütücüleridir. Yetkileri kurallarla belirlenmiştir. Forum yönetiminin aldığı kararları ve kuralları uygulamaya koyarlar. Forumdaki tüm hatalardan ve eksik-yanlış uygulamalardan sorumludurlar. Genel yönetim toplantısı kararları ile ve 3/2 çoğunluk oy ile görevden alınabilirler. Çok özel ve ani durumlarda yürütücü organın yarısından bir fazlası oy ile görevden alınabilirler.
Bir admin en az iki danışmanın onayı olmadan bir yöneticiyi görevden alamaz. Özel durumlarda bile bir danışmanın onayı zorunludur.
Yürütme organı üyelerinin birinin talebi üzerine sürekli toplantı yapabilirler. Sayılarının bir fazlası ile yetkileri dahilinde kararlar alabilir, uygulamaya koyabilirler. Kararlarının değişimi talebi yönetim kurulu toplantısı sonucu yarıdan bir fazla oy ile geçerli olur.
Görevden alınma gerekçeleri;

1- Enternasyonal Forumu teknik ve işleyiş anlamında bilinçli, zora sokmak,.
2- Yetkilerin kişisel kullanımı
3- Etik değerlerin dışına çıkmak.

ADMİN : Forumun tüm teknik işlerinden ve forum işleyiş düzeninden sorumludur. Bir kişi tüm teknik yasal-teknik yetkilere ve sorumluluğa sahiptir. Yardımcılarını, yönetime önerir, onay alır ve ayrıca yürütücü organa da onaylatarak seçebilir.

DANIŞMAN: adminler ile aynı yetkilere sahiptirler. Sadece teknik olarak yasal sorumlu adminin teknik haklarına sahip değillerdir. Danışmanların seçimi ve görevden alınışları, tıpkı adminler gibidir. Aynı işleyiş geçerlidir.

YÖNETİM KURULU
Admin, danışmanlar, moderatörler lerden oluşur. Yönetim kurulu toplantılarında her yöneticinin bir oy hakkı vardır. Eşitlik halinde, karar bir sonraki toplantıya yada yürütücü organa bırakılır. Bazı kararları ya da uygulama değişikliklerini katılımcılara açma kararı alabilirler.

SUPER MODARATÖR, MODARATÖR; yetkileri forum işleyişinde vuku bulan ve işyeliş ilkelerinde belirtilen yasak ve hatalı yazılara müdahale etmektir. Aynı zamanda bu işlevde bulunanlara yaptırım kuralları çerçevesinde yaptırım uygulamaktır. Küfür, hakaret, ispatsız itham, şöven-milliyetçi, cinsiyet ayrımı içeren kelimelere ve bunları bilinçli yazan art niyetli kişilere direk müdahalede bulunabilirler. Emin olmadıkları durumda en az bir danışmanın onayını almaları zorunludur. Görevlerini ifa ederken yaptıkları hata ve haksızlıktan kendileri ve onay aldıkları danışman ortak sorumluluk altındadır. Onay almadan yaptıklarından ise kişisel sorumlukları vardır. Ama, bu durumda dahi danışmanlar hata ve haksızlığa uğrayan kişiden forum adına özür dilemek zorundadırlar.

DENEME MODERATÖR: katılımcının talebi üzerine ilk toplantıda onaya sunulur ve yarıdan bir fazla oy ile kabul-red edilir. Kabul halinde bir süre sonra ilk toplantıda yeniden ele alınır. Kabul sonucu moderatör olur. Her toplantıda karar sonraya bırakılabilinir. Bırakma ise yine yarıdan bir fazla oy ile kabul-red edilir.

YAZAR; bu kişiler katılımcı veya yöneticilerin talepleri ile, admin ve danışmanların kararları sonucu nitelendirilirler. Hiçbir yetkileri yoktur. Saygın ve geçmiş değerlerimizden kişilerdir. Yazar statüsünün amacı ise anlamsız ve gereksiz tarzlarla muhatap olmaları ve aktaracakları düşüncenin örselenmemesi amaçlanmıştır. Bu nitelendirmeye sahip kişilere karşı işletilecek saygısızca ifadelere tüm yönetim müdahalede bulunabilir. Bu kişilerin görüşlerinden ziyade deneyim ve birikimlerinden yararlanmak amaçlanmıştır. Görüşlerine katılmamak ayrıdır.

FORUM İŞLEYİŞ KURALLARI

1- Enternasyonal Forum işleyişinde katılımcılar düşüncelerini özgürce ifade ederken, bir diğerinin özgürlük alanını sınırlayamaz. Bu anlamda; hakaret, ispatsız itham, aşağılayan kelimeler ve anlatım tarzı kullanamaz. Oportünist-revizyonist gibi siyasi eleştiriler dışında direk sistem yanlısı olduğunu ima eden, ve kişiliği rencide edici kelimeler kullanamaz. Bir devrimci yapının tüzel kişiliğine değerlerine yönelik ispatsız itham ve hakaretlerde bulunamaz.

2- Katılımcı kendi düşüncesinin en doğru olduğunu iddia eder ve bunu aktarırken bir diğeri hakkındaki asıl düşüncelerinde bulunan suçlayıcı kelimeleri kullanamaz. Bir kişinin ve savunduğu düşünce ve yapının, çok olumsuz bulduğu hatta karşı-devrimci olarak suçladığı bir yapı ve kişi, genel kabul görenler dışında ise burada ifade edemez. Bu olumsuz addedilen yapı hakkında yönetimden bir kişi yada kişiler aynı görüşte olsalar dahi, bu bir anlam ifade etmez. Kural yine geçerlidir. Eleştirilerini ve bu konuda ikna istemini uygun kelimeler ile yapabilir.

3- Katılımcı; forumda asılan yazılarda gerek kendisi gerekse bir başkası veya bir yapı ile ilgili hakaret, itham içeren kelime ve anlatım gördüğünü düşünürse bunu; açılan konunun akışını bozmadan konu içinde veya aynı zamanda eleştiri-uyarı bölümünde ayrıca açabilir. Müdahaleleri yöneticilerin yapabileceğinden, gerekli görürse bu müdahale ile ilgili eleştirilerini de aktarabilir.

4- Enternasyonal Forum'a her asılan yazı, kişiye ait olsa da forumun kolektif mülkiyetindedir. Düşünce içerik olarak kişinin tasarrufundadır ama, aynı zamanda kolektif mülkiyetten dolayı, bir polemik aracıdır. Bu anlamda işleyiş ve kurallara uygun şekilde her bir kişi muhatap olabilir. Yazı sahibi bu noktada bir tasarrufta bulunamaz. Polemiğe giren kişi yazı ile ilişkin forum kuralları ile sınırlıdır. Ancak; katılımcılar her yazıya yanıt vermek zorunda değildir. Sadece kişilere sordukları ya da iddiada bulundukları sorular nedeniyle yanıt vermek zorundadırlar.

5- Katılımcılar alıntı yaptıkları ya da dolaylı aktardıkları yazılardan sorumludurlar. Bu anlamda; Alıntı yada yazının altına kendi yorumlarını aktarmadıkları sürece..yazıya gelecek her türlü eleştiri ile de muhataplardır.

6- Katılımcılar bir başka yoldaş forum ile ilgili isim vererek eleştiride bulunamaz, ama o forumu dilediği şekilde övebilir, tanıtabilir. Bu tarz forum işleyişleri ve yapıları ile ilgili isim vermeden genel eleştiri yazılabilinir.

7- Enternasyonal Forum işleyişinde; kollektif bir paylaşım, kollektif bir yönetim amaçlanmıştır. Bu anlamda her katılımcı aynı zamanda forum sahibidir, önemli bir köşe taşıdır. Forumda yapılan her değişiklikten bilgilenme hakkına sahiptir. Yönetimsel işleyiş ve alınan kararlar mutlaka aktarılır. Bunlarla ilgili olarak, öneri ve eleştirilerde bulunabilir. Bu noktalarda karar alınmasını talep edebilir. Tüm yönetim organlarındaki kişilerle ilgili olumlu-olumsuz değerlendirmelerini sunabilir. Görevden alınmasını talep edebilir.

YAPTIRIM GEREKTİREN KURALLAR

1- Militarist, ırkçı, milliyetçi, cinsiyetçi ve şoven ifadeler kullanılamaz.

2- Kullanıcı isimleri ve avatarlar hiçbir biçimde devrimci değerlere karşıt olamazlar.

3- Bir başka katılımcıya hakaret, rencide edici söz, tehdit kullanılamaz.

4- Kullanıcı imzalarında başta devrimci değerler olmak üzere hiçbir hakarete, aşağılama gibi sözlere yer verilemez.

5- Hiçbir argo sözcük kullanılamaz. Kullanıldığı tek alan ise “Mizah” bölümüdür.

6- Türkçe'den farklı bir dilde yazan üyeler, (Kürtçe, ingilizce) yazdıklarının diğer katılımcılarca da anlaşılabilmesi için mutlaka yazdıklarının türkçe karşılığını yazılarının yanına eklemelidirler.

7- Konu açarken veya başka bir mesaja cevap verirken kullanılan uslubun, biz devrimcilere uygun olmasına özel bir önem gösterilmelidir.

8- Küfür, aşağılama, tahrik vb davranışlar yasaktır.

9- Chat dili ve kullanımı yasaktır.

10- Üst üste mesaj göndermek (Flood) yasaktır.

11- Konuyu saptırıcı nitelikte veya sırf mesaj yazmak (örneğin boş teşekkür mesajları gibi) yasaktır.

12- Yayınlanan konu ve içerikler şayet yayınlayan kişiye ait değilse, ürünün sahibine ve harcadığı emeğe saygı gereği, kaynak belirtmek zorunludur.

13- Kollektif mülkiyet gereği, Katılımcılar yazdıkları yazıları daha sonra silemezler veya silinmesini talep edemezler.

14- Kullandığınız kullanıcı ismi dışında ikinci bir kullanıcı ismi ile girilemez. Yöneticilerce fark edildiği takdirde yeni alınan kullanıcı ismi süresiz yasaklanır.

15- Herhangi bir yöneticinin size yaptığı uyarıları küçümsemek ya da ciddiye almamak yaptırımı gerekli kılabilir.

16- Hiçbir katılımcı başta kendisi olmak üzere bir başka üyeye ait Kişisel-özel bilgiyi yayınlayamaz.

17- Katılımcıların ''üyeliğimi silin'' veya ''yazılarımı silin'' vb talepleri onaylanmayacaktır.

18- Chatbox ancak güncelleşmiş olaylara ilişkin slogan yazılabilir. Bunun dışında chatbox öncelikle acil haberleşmeler için kullanılmalıdır

19- Bu kuralları uygulamayan üyelerimiz, maddelerin altında tek tek belirtilmese de, uyarı ile başlayan ve hiç istemediğimiz halde sitemize süresiz giriş yasağına kadar uzanan değişik yaptırımlarla karşılaşabilirler.

20- Enternasyonal Forum kuralları katılımcıların talepleri doğrultusunda oy çokluğu ile yönetim tarafından değiştirilebilir. Yenileri aktarılabilinir.
__________________
''Sorunun esası şudur:Ya devrim yolunu seçeceğiz...ya da, bu düzenin baskılarına, haksızlıklarına boyun eğerek,
şu ya da bu biçimde teslim olarak yaşamayı seçeceğiz. Bu çeşit bir seçiş, yok olmanın bir biçimidir.''
Yılmaz GÜNEYadmin isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

 
Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 19:36.

Forum Bilgileri Uyarı
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.

Copyright 2008 - 2016
Tema Düzenleme : Enternasyonal Forum

EnternasyonalForum.net sitemizde, forum kullanıcıları 5651 sayılı kanun'un ilgili maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre yaptıkları paylaşımlardan sorumludur, kullanıcı bazlı herhangi bir durumdan enternasyonalforum.net sitesi sorumlu değildir. Tüm hukuksal bildirimlerde bulunmak için info@enternasyonalforum.net adresi ile iletişime geçebilirsiniz bu çerçevede, enternasyonalforum.net yönetimi en geç 10 iş günü içerisinde dönüş yapacaktır.